Popřel patriarcha Kirill genocidu Arménů?

Popřel patriarcha Kirill genocidu Arménů?

O patriarchovi Kirillovi je známo, že prosazuje internáboženský dialog s muslimy a celý jeho nejbližší team to bere jako prvořadý úkol. Prosadit globalizační internáboženský dialog po vzoru Vatikánu je cílem 8. Všepravoslavného koncilu. Tento dialog otevřel skrze II. vatikánský koncil dveře islamizaci Západní Evropy spojené s terorismem. Bez koncilu by islamizace byla nemožná. Dnes je v zájmu USA, aby byl tento globalizační dialog prosazen i v ruské pravoslavné církvi k jejímu vnitřnímu rozkladu, stejně tak jako v katolické církvi.

Loňského roku bylo výročí 100 let od genocidy v Arménii. Čekalo se, že patriarcha Kirill jasně, před celou pravoslavnou církví, ukáže na tento holocaust a učiní konkrétní gesto uctění památky arménských mučedníků. Nic takového se v jubilejním roce nestalo. Také v roce 2015, když řezali krky křesťanům v Egyptě a záběry byly zveřejněny na videu, jak Vatikán tak i Kirill jednotně mlčeli, nezastali se křesťanských mučedníků ani neodsoudili islámské teroristy. Prezident Putin k tomu nemlčel, ale vyjádřil potřebu postavit se na ochranu křesťanů.

Patriarcha Kirill Foto: Asianews
Patriarcha Kirill Foto: Asianews

Arménská masmédia i arménský segment sociálních sítí se tyto dny velmi pobouřily nad výrokem patriarchy Kirilla v ruské televizi. Co konkrétně pověděl Kirill?

Citace: „…nikdy k ničemu podobnému, jako se teď děje v islámském světě, nedocházelo. Vezměme příklad samotné Osmanské říše: ano, byly zde křesťanské menšiny, ale nikdo je neničil.“

Odpověď: Tímto výrokem patriarcha Kirill veřejně, před celou ruskou společností, lživě popřel realitu genocidy Arménů roku 1915! Bylo vymordováno půl druhého milionu křesťanů.

Jak na pobouření Arménů reagoval vedoucí tiskové služby patriarchy Kirilla, Alexandr Volkov?

Alibisticky zdůrazňoval jakési aktivity ve vztahu k arménské církvi, hlavně „účast jeho svatosti Kirilla na posvěcení arménského chrámu v Moskvě…“

Kdyby patriarcha Kirill byl v ideologické jednotě s prezidentem Putinem, měl by jubileum genocidy maximálně využít. Měl by na něm pravdivě vysvětlit nebezpečí islámského terorismu pro Rusko a nutnost ochrany před jeho expanzí. Dnes je v ohrožení Evropa a je v ohrožení i Rusko. Kirill pokrytecky mlčí. Navíc popírá realitu genocidy tvrzením: „Vezměme příklad samotné Osmanské říše: ano, byly zde křesťanské menšiny, ale nikdo je neničil.“ Tímto vyjádřením dnes patriarcha Kirill razí proticírkevní a protinárodní politiku. Komu tedy slouží?

Mluvčí patriarchy Kirilla, A. Volkov, spolu s novináři, kteří prosazují v Rusku globalizační a protinárodní politiku USA, ospravedlnili v tisku patriarchu a obvinili novináře Kiseleva.

Citace: „V textu vzpomenutého interview na stránkách RPC (Ruské pravoslavné církve) byla tato problematická slova vymazána. A to je správné.“

Odpověď: To správné není, to je pokrytectví! Buď patriarcha Kirill za svým vyjádřením stojí, anebo nestojí. Pokud za ním nestojí, pak ať osobně vyjasní před celým národem, jaký tedy má postoj k arménské genocidě i k současnému islámskému terorismu.

Citace: „Proč televizní komentátor, který bral interview, pustil na obrazovku takové vyjádření patriarchy, které může být chápáno dvojznačně?“

Odpověď: Ptáme se: Proč patriarcha mluví tak, že je to možné pochopit dvojznačně? Problém není u vedoucího pořadu, problém je u patriarchy Kirilla.

Citace: „Copak bylo tak složité vymazat jednu větu z interview předtím, než interview uveřejnili v TV a než jej vystavili na internetu?

Odpověď: Z videa je velmi jednoduché vymazat větu, ale problém je ji vymazat z myšlení patriarchy Kirilla.

Citace: „Copak D. Kiselev a jeho team ztratili profesionalismus? Anebo je to snad provokace?

Odpověď: Co se týče provokace, ta není ze strany Kiseleva, ale ze strany Kirilla. V současné situaci, kdy islamisté provedli letecký teroristický útok nad Egyptem, kdy sestřelili letadlo nad Tureckem, kdy došlo k teroristickému útoku v Paříži, kdy je Rusko nuceno bránit Sýrii před islámskými teroristy, kdy je v Rusku zákaz propagace Islámského státu, se patriarcha Kirill dopouští provokace. Skutečně je v této situaci provokací krýt krutost islámu jak současného, tak i minulého. Je provokací bojkotovat genocidu Arménů lživým tvrzením, že „nikdo neničil“ v Osmanské říši „křesťanské menšiny“.

K otázce profesionalismu: Patriarcha Kirill by měl být profesionálem, co se týče pravoslavné víry. Měl by jasně vědět, že je neslučitelná s islámem, buddhismem a jinými pohanskými kulty. Měl by reprezentovat tradiční, ortodoxní postoj pravoslavné víry, a ne se otvírat herezím současného Vatikánu. Navíc s apostatickým patriarchou Bartolomějem plánuje prosadit tzv. internáboženský dialog na Všepravoslavném koncilu 2016. V podstatě jde o sebezničení pravoslavné víry i autority pravoslavné církve, což je v zájmu USA.

Citace: „Dnes je v Rusku nejsilnější ideologickou institucí Ruská pravoslavná církev. … i nevěřící obyvatelé Ruska, … musí pochopit, že na existenci RPC závisí existence Ruska jako státu.“

Odpověď: Kdo nejúčinněji ničí RPC? Nejúčinnějším sebelikvidačním prostředkem je zneužití nejvyšší autority. Vidíme to v případě Gorbačova i papeže Františka. Oba posloužili globalizační politice USA. Neslouží této politice i patriarcha Kirill? Pokud je RPC nejsilnější ideologickou institucí v Rusku, nemají USA zájem ji skrytě využít ke svým cílům? Na Ukrajině globalizátoři využili k státnímu převratu menšinovou katolickou církev s kard. Huzarem. Ideologickou zbraní globalistů je internáboženský dialog, který vede k vnitřnímu rozložení pravoslavné církve. Patriarcha Kirill ho prosazuje dokonce jako hlavní téma Všepravoslavného koncilu 2016!

Citace: „A právě proto je nutné operativně neutralizovat jakékoliv provokace vůči ruské pravoslavné církvi a nedat si klidu a bdít nad její ochranou na informační a společenské úrovni.“

Odpověď: Je třeba rozlišovat, co je provokace a co je zrada. Ukázat na skutečného viníka a odhalit zradu uvnitř církve i zvenčí, je ochranou církve. Tato snaha si nemůže dát klidu a musí bdít nad její ochranou na informační a společenské úrovni. Především je nutno operativně neutralizovat nejsilnější vliv k sebezničení pravoslavné církve! Záchrana před katastrofou pravoslavné církve vyžaduje co nejrychleji odvolat z úřadu patriarchu Kirilla. Na 6. všeobecném koncilu v Konstantinopoli (680-681) byli za herezi monotheletismu potrestáni kletbou (anathemou) hlavní původci nové heretické nauky – patriarchové cařihradští Sergius, Pyrrhus, Pavel, patriarcha alexandrijský Kýr a také papež Honorius I. Na patriarchu Kirilla za hlásání herezí internáboženského synkretismu s pohanstvím už dopadla Boží anathema – prokletí dle Gal 1,8-9. Odstoupila od něho Boží milost a úřad okupuje nezákonně. Skrze apostatu Kirilla progresuje na pravoslavnou církev i ruský národ ne požehnání, ale prokletí. Proto musí být co nejdříve z úřadu uvolněn!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*