Popravčí četo – nabíjet – zamířit – PAL!!

Popravčí četo – nabíjet – zamířit – PAL!!

Přesně tímto způsobem by měla skončit veškerá hlavní politická reprezentace naší země –  domnívám se. I takový dobrý voják by si dozajista před nimi odplivl a ani nechci domyslet, co by na její počínání říkal T. G. Masaryk, či takový Karel IV.  V hrobě se tito musí obracet!!

Svébytnost, integrita a hrdost země České byla našimi předky budována po staletí a stála mnoho tisíc lidských životů. Kolik krve bylo dříve prolito za svobodu a samostatnost Československa a co máme dnes? Rozprodanou, rozkradenou a vydrancovanou zem. Od doby, kdy k nám jistý Havel přivedl největší vyžírky a parazity uběhlo již 26 let. Tento lidský odpad a morální bahno uchvátily naši zem a vysávají ji doposud. Toto bahno se smísilo s odpadlíky nosících stranické knížky dříve KSČ a dnes nosících barvy ČSSD, TOP a dalších. Vidět je za nimi jen spoušť a  zlomený národ, který stále nemůže sebrat síly k vyjádření odporu. Národ hledá naději v politických stranách a nových lidech a také v demokracii. Dle mého názoru jde o jednu ze zásadních chyb a omylů národa.

Skrze politiky a politické strany, demokratickým způsobem, nelze dosáhnout téměř ničeho. Chybí zde politická a lidská vůle cokoliv měnit, protože hmotný profit je neodolatelným lákadlem a počet určité moci nad ostatními už vůbec. Je to dozajista určitý protimluv, když jde o politika a přitom nejde nic zásadního měnit politickou cestou. To je daň demokracii, která ve své podstatě je jen pojmem a ohlupuje lidi.  V zájmu demokracie nám vládne parlamentní demokracie při dodržování principů politické názorové plurality, což v doslovném překladu a natvrdo znamená – co za to? Za kolik?  Ona totiž žádná politická dohoda není zadarmo a natož ta koaliční. Ovšem co na tom, že? Daňový poplatník to zaplatí.

Tvrdíme nebo spíše je nám tvrzeno, že parlamentní demokracie je ten nejlepší systém vládnutí. Já jsem zcela opačného názoru a domnívám se, že parlament a parlamentní demokracie, je to nejhorší zřízení, které vůbec existuje. Nejenom, že to stojí zbytečně obrovské peníze, ale parlament je jen taková kavárenská žvanírna, řešící mnohdy nesmyslné záležitosti. O to smutnější je fakt, že tato instituce vytváří i legislativu. Všichni jistě víme, jak to v reálu vypadá a že mnohé schválené zákony se ihned po jejich vydání i několikrát mění, ba dokonce jsou změny již schváleného zákona dělány ještě před tím, než zákon vstoupí v platnost. V parlamentu se všichni tváří jako odborníci na všechno, ale v zásadě nerozumí ničemu. Oni však ani nemusí. V parlamentu se všichni schovají za hlasování, za poslaneckou imunitu a otřepanou frázi o práci konané dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nikde však ani zmínka o jakékoliv zodpovědnosti a odpovědnosti.

Mnozí voliči doposud žijí v bludu a to v mnoha zemích, ve smyslu toho, že volby mohou něco změnit. Myslí si, že když bude vládnout jiná politická strana, že nám bude lépe. To je velký omyl. V tomto směru se vždy jedná o změny pouze kosmetické a nikoliv zásadní a systémové. Mnoho lidí proto vznáší otázky: Co s tím? Co dělat? Jakou že mám já představu atd.

Ti, kdož se ptají, jak že situaci změnit, jsou velmi pozitivním signálem pro mne a jejich otázek si nesmírně vážím. Oni tím totiž vyjadřují svůj zájem něco změnit, vyjadřují tím lásku k národu a rodné zemi. V tomto ohledu je nutné pochopit, že žádná politická strana současné politické scény nemá sílu a ani chuť systémově a společensky cokoliv měnit. Důvody tohoto stavu jsou zřetelně. Jsou jimi:

1)     Přímá ekonomická zainteresovanost na systému.

2)     Obavy z narušení skutečných mocenských struktur v zemi.

3)     Obavy z možnosti uvolnění kompromitujících materiálů.

4)     Obavy nejvyšších pohlavárů stran z možného hněvu lidu atd.

Abychom dosáhli společensky chtěného a otevřeli cestu k přímé demokracii, tak musí promluvit ulice, která vygeneruje nové vůdčí osobnosti a hnutí. Teprve tito lidé a tato nová uskupení mají šanci změnit stav dle celospolečenských požadavků a odstavit od moci zločince, kteří vládnou naší zemi od roku 1989 a dovolili takřka kompletně rozkrást naši zem, rozbít Československo proti vůli lidu, rozprodat a rozkrást národní zlato, zničit a zneschopnit armádu atd. Sledování těchto cílů a jejich naplnění bude vyžadovat jistou formu diktatury. Tuto taktéž bude formovat ulice. Bylo by však chybné a pro zemi devastující, abychom ihned vystupovali z EU. My bohužel nejsme v postavení Velké Británie, která je daleko více vázána na USA a své bývalé kolonie než na EU. Její hospodářství a ekonomika jsou odlišně strukturované a její průmysl je jinak diverzifikován. Naše hospodářství a ekonomika jsou velmi zranitelné a plně závislé na západu a to včetně zemědělství. K tomuto nás bohužel vedly veškeré polistopadové vlády a jsem toho názoru, že všichni lidé, kdož se na tomto stavu podepsali, patří do vězení. Jen díky nim jsme vazaly západu. Škoda jen, že Havla již nejde potrestat, ale doufám, že se alespoň v pekle pěkně smaží!!!

Abychom se mohli zbavit břemene EU a vymanili jsme se z diktátu Bruselu, tak musíme nejprve nalézt pro naši zemi velmi silného spojence. Teprve pak můžeme hovořit o vystoupení ze struktur EU. Říká se, že jsme byli před EU a tedy, že budeme i po ní. To jistě ano, ale bez silného spojence by v naší zemi zůstala jen strašná bída a nechci ani predikovat další dopady.

Svým způsobem a v dílčích aspektech mi špinavost z roku 89 připomíná Mnichovskou zradu. Jen s tím rozdílem, že v roce 89 prodali Češi Čechy. Jak jsem již uvedl, tak bude nutná jistá forma diktatury tzv. lidové, kdy sbory lidových zástupců budou řídit politiku již od komunální úrovně a to na základě pevně stanovených ideových požadavků většinové společnosti. Ono se pro běžného občana zas tolik hned nezmění a navíc – naši občané jsou zvyklí na diktaturu. Jednou byla řízena z Berlína, pak z Moskvy a nyní je to Brusel a Berlín, potažmo Washington. Bude tu však jeden zásadní rozdíl – mohli bychom diktovat sami sobě a nemuseli bychom se tolik podřizovat diktatuře cizáků.

Osobně bych byl zásadně pro značné posílení stavu armádních sborů alespoň na hladinu 120 tisíc mužů ve zbrani, o posílení rozvědky o kontrarozvědky, ale i o určitém vlivu armády na politickou a ekonomickou formaci. To proto, že je již dopředu jasné, že staré struktury by se nehodlaly vzdát jen tak a dozajista by se snažily škodit novému zřízení a lidové vládě. K udržení nového pořádku bude armády jistě potřeba. Za zcela nutné považuji jasné vymezení se vůči migrantům a Islámu. Islám bych zcela bez skrupulí postavil v naší zemi mimo zákon a to nikoliv kvůli víře, ale kvůli Koránu, jenž je nenávistnou, násilnou a antisemitskou knihou, která byla převedena na politickou a mocenskou doktrínu s cílem zlikvidovat křesťanskou kulturu. Z tohoto a i dalších důvodů bude nutná opětovná kontrola a ochrana státní hranice a to proti vnějšímu nepříteli. Samozřejmě, že počet kroků ke zcela zásadním změnám je mnohem širší, ale na tomto místě na to skutečně není dostatek prostoru. Dost možná by vás to nebavilo ani číst, ale věřte – pracuje se na tom.

Na závěr Vám musím ještě jednou říci: Impuls ke změně musí dát národ a ulice. Bez toho se nelze hnout dál. Žádným politickým stranám se současným podílem na moci nevěřte ani slovo. Slíbí vám jako vždy nemožné nebo si voliče koupí, ale nic z toho jako obvykle nesplní. Takové patří prostřílet.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*