Poněkud zvláštní rétorika člena klanu rodiny Ondráčkových v KSČM.

Poněkud zvláštní rétorika člena klanu rodiny Ondráčkových v KSČM.

Dostal se mi do ruky plátek OV KSČM Trutnově zvaný Krkonošská Pochodeň. V tomto se předseda OV KSČM v Trutnově Jaroslav Ondráček ml. zabývá katastrofálním výsledkem strany v parlamentních volbách se snahou o jakousi analýzu. Tato je však plytká a povrchní, hraničící s alibismem a hledání příčin všude jinde okolo, jenom ne u sebe samého.

Jsem přesvědčen, že reakce na mé povídání bude asi nepříjemná a budu vyzván k tomu, abych držel hubu a nepletl se do záležitostí strany, které již nejsem členem. Myslím však, že mé už nečlenství ve straně mi dává mnohem širší prostor k polemikám a kritice z vnějšku s navazováním na faktickou znalost prostředí, ve kterém jsem několik let působil. S některými soudruhy jsem dodnes ve styku a to i s těmi, kteří jsou na vyšších postech, jakož i s těmi, kteří na protest proti nekomunistické politice vedené KSČM stranu opustili.

Současný předseda OV v Trutnově pan Jaroslav Ondráček ml. se vyjádřil ve smyslu, že strana absolutně nebyla schopná využít kdysi velké nezaměstnanosti a nízkého platového ohodnocení pracujících ve svůj prospěch. Strana absolutně nezvládá roli opoziční levicové strany. Takzvané jádro pudla od, kterého se vše odvíjí, leží právě ve slovíčku LEVICE!! Jaká to smutná pravda pro skutečné komunisty!! Dost možná si to pan Ondráček neuvědomuje, ale právě ona levicovost a nekomunističnost stranu potápí a jednoho dne potopí. On totiž u levicových stran není principiálním základem požadavek na zásadní změnu politického a společenského řádu. To znamená, že u KSČM vyčpěl tento zásadní požadavek a to na základě odklonu od komunistické podstaty k levicové platformě. Není zájem na změně společenského uspořádání a došlo i k otočení se zády k dělnické třídě. KSČM se stala participační stranou na systému, což je ve své podstatě neslučitelné s komunistickými principy. Dost možná si představitelé strany myslí, že to lidé nevidí, ale opak je pravdou. Existuje i mnoho komunistů, kteří právě kvůli tomuto ze strany odešli!! Ono totiž není příjemné, když strana s prvotně revolučním charakterem se stává slabou a bezzubou opozicí, která je na víc schopna ve sněmovně hlasovat společně s úhlavním nepřítelem – buržoasií. Taková strana a taková opozice je k ničemu. Smůla pro KSČM je v tom, že lidé to čím dál víc chápou. Ještě horší však je fakt, že mnoho vrcholných představitelů KSČM lze řadit k zástupcům buržoasie, což je obrovská prasečina a ideologický rozpor s komunistickým základem.Otázka podhodnocení práce Českých dělníků stále přetrvává a je to bod na, kterém se dá stavět. Český dělník je nucen pracovat za třetinovou mzdu oproti mzdám německým a to při stejné, ba i vyšší produktivitě práce. Bohužel jste soudruzi v tom to směru málo hlasití, ale jak by ne, když ve vašich řadách jsou příslušníci buržoasie a vykořisťovatelé!! Ti by šli pak sami proti sobě že??

Předseda OV v Trutnově vznesl požadavek vyvodit z volebního neúspěchu personální změny ve vedení strany. Požadujete odstoupení místopředsedů (Skály a Dolejše), kteří byli zodpovědní za přípravu a řízení voleb. Pane Ondráčku- to je váš požadavek osobního rázu, nebo vám byl k té to proklamaci dán mandát usnesením konference či členské schůze?? Jestliže jde jen o váš soukromý postoj, tak jej prosím raději více nezveřejňujte. Je totiž stupidní a hrubě alibistický. Takový Josef Skála je mnohem víc komunista než celý Ondráčkovic klan. Navíc proč pomíjíte jméno předsedy strany Vojtěcha Filipa?? Vždyť právě on je hlavou chybného směřování strany a hlavně –  je to příslušník buržoasie!! O panu Dolejšovi je škoda hovořit- to je prostě škodná. Postavit však celou věc na soudruhu Skálovi a panu Dolejšovi je pitomost obludných rozměrů. Veškerý postupy a strategii před volbami odsouhlasil a určoval celý ÚV!!! Nikoliv jen soudruh Skála nebo pan Dolejš. Myslím tedy, že si tady jen honíte triko pane Ondráčku a nejste schopen vnímat tyto záležitosti v širším kontextu. Odvolat dva místopředsedy neřeší vůbec nic! Padnout by měl celý ÚV a mimořádný sjezd strany by měl zvolit nový! Před tím však musí být provedena vnitrostranická čistka, ve které se strana konečně zbaví takzvané Filipovi kliky, buržoazního infiltrátu a oportunistické špíny. Bez této akce provedené ještě před mimořádným sjezdem se nelze obejít, a pakliže neproběhne, tak je i ten mimořádný sjezd zbytečný!

Jinak neúspěch strany v proběhnuvších volbách není vůbec otázkou aktuálního stavu. Tato záležitost měla a má dlouhodobější vývoj a na mnohé jsem už před mnoha lety upozorňoval a psal jsem o tom. Nikdo nechtěl ani slyšet a za své postoje a názory jsem byl odsunut na okraj stranického dění. Byl jsem cenzurován a nakonec v HaNo zcela odstaven jako nežádoucí element. Levárny uvnitř stranického dění byly každodenním koloritem. Váš otec pane Ondráčku, když byl předsedou OV ještě on, mi na jednu svou levárnu řekl. Jo chlapče-i do strany přišla tržní ekonomika. To bylo vysvětlení jeho podrazu. Obdobou bylo prosazování pana Rumla v krajských volbách, přičemž bylo známo, že v královedvorské Zoo kde byl ve vedení, ho lidé z rovna nemilují, neb se měl údajně podílet na rozprášení odborové organizace s následným propuštěním některých lidí. Dále pane Ondráčku pamatuji, že za předsedování vašeho otce se do některých nepočetných organizací jezdili jen vybírat příspěvky, ale lidé byli jen na okraji zájmu! Nebudu tu však už raději více rozebírat staré hříchy a prát špinavé prádlo na veřejnosti: Nestojí mi to za to.

Mluvíte o tom, že musíte výrazněji vystupovat v PS, aby vás bylo více slyšet. Myslím, že z vás mluví pokrytectví, neb toto jak už mohli udělat dávno. Neděje se tomu však na žádné úrovni stranického života, natož v PS. Tam však je navíc ještě ten problém, že v PS sedí i příslušníci buržoasie a je v celku logické, že tito nebudou křičet proti sobě. Nebo o tom pane Ondráčku nevíte?? Sedí tam také tací, kteří si kryjí pouze svůj vlastní zadek a koryto a to bez ohledu na sliby voličům a program. To jsou komunisté pane Ondráčku?? Vy tvrdíte, že ano, ale já říkám, že je to odpad a lháři. Bohužel o nich jste ve svém článku taktně pomlčel. Proč asi??? Na Skálu si však zbaběle přisadíte co??? Do očí byste mu to neřekli-zbabělci.

Jsem toho názoru pane předsedo OV v Trutnově, že byste si měl nejdříve utříbit myšlenky a dále si udělat tak říkajíc po bolševicku pořádek  ve své vlastní rodině a nastolit komunistický přístup ke komunistické politice dle původních marxistických normativů. Jinak pouze tlacháte o ničem. Takových jako vy už tu bylo a ani váš otec a bývalý předseda v Trutnově tak i váš bratr a poslanec  parlamentu ČR, tak i vy sám  nezměníte nic. Strana už nepotřebuje líbivé řeči, ale potřebuje činy. Žvanilů už bylo dost.

Já osobně preferuji zrovna pana Josefa Skálu, ač někteří říkají, že už má věk. Má, ale má také značné zkušenosti a znalosti, není příslušníkem buržoasie a nechová se jako kolaborant. Setkali jsme se v době, když jsem ještě jezdil na PTPK a nutno říci, že jako názory a postoje jsou konzistentní a hlavně komunistické. Tím, že jsou komunistické, je však soudruh Skála trnem v oku takovým jako je pan Filip, Kováčik a jak vidno i pan Ondráček. Právě proto dostává v médiích velmi omezený prostor na rozdíl od Filipa, Dolejše, Markové či Kováčika.

Hlavní otázkou tedy pane Ondráčku není odvolání či neodvolání dvou místopředsedů strany. Hlavní otázkou je, co chce členská základna! Hlavní otázkou je, zda chceme stranu skutečně komunistickou, nebo stranu pouze levicovou s neprůhlednou politikou, kolaborantskou, oportunistickou a konjunkturalistickou. Tedy takovou jaká je dnes.

Pro mě osobně je číslo jedna jedině strana komunistická. Jestli vy, to máte jinak, tak je mi Vás skutečně líto a doporučuji Vám vřele přestup do ČSSD. Tam se jako obojetník zcela jistě uplatníte.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*