Polovina z téměř pěti milionů ilegálů v Evropě skončila ve dvou zemích, Německu a Velké Británii

Polovina z téměř pěti milionů ilegálů v Evropě skončila ve dvou zemích, Německu a Velké Británii

Údaje z výzkumného střediska Pew Research Centre ukazují, že počet nelegálních osob – které zpráva označuje za neoprávněné přistěhovalce – od roku 2014 prudce vzrostl a v roce 2016 dosáhl vrcholu.

Dvě třetiny všech takzvaných neoprávněných přistěhovalců v Evropě žijí jen ve čtyřech členských státech a podle výpočtu je ve Spojeném království více ilegálů než v kterémkoli jiném státě EU.Podle odhadu byl počet ilegálů žijících v Evropě v roce 2017 – poslední rok, kdy byly tyto údaje k dispozici – mezi 3,9 až 4,8 milióny lidí. Přesto, na základě svobody pohybu mezi evropskými národy žije převážná většina  – 70 procent – těchto ilegálů ve čtyřech zemích a polovina z nich žije pouze ve dvou – Německu a Velké Británii.

Oba národy sdílejí zhruba stejný odhadovaný počet ilegálů, s odhadem 1,2 miliónů v jedné zemi, ale demografie obou národů je zcela odlišná. Zatímco u německých nelegálních migrantů existuje větší pravděpodobnost, že se jedná o nedávné příjezdy a převážně ze Středního východu, než je průměr, ve Velké Británii je pravděpodobnější, že se jedná o dlouhodobě žijící nelegální migranty z asijsko-tichomořského regionu.

Údaje z výzkumného střediska Pew Research Centre ukazují, že počet nelegálních osob – které zpráva označuje za neoprávněné přistěhovalce – od roku 2014 prudce vzrostl a v roce 2016 dosáhl vrcholu.

Alp Mehmet, předseda organizace Migration Watch UK, reagoval na údaje Pew Research Centre slovy: „Tyto odhady jsou varováním pro každého, kdo tvoří příští vládu, a ukazují, proč 77% voličů považuje nelegální přistěhovalectví za vážný problém.

„Vzhledem k tomu, že deportace těch, kteří nemají právo tady být, klesají, a protože i pracovníci pohraniční síly kritizují bezpečnost přístavu jako ‘zdroj k selhání ‘, je na čase, aby politici přijali opatření, která jsou zoufale potřebná k řešení problému, který již dlouho vyžaduje naléhavou pozornost.“

Náhlý a významný proud migrantů do Evropy v posledních letech měl značný demografický dopad na několik evropských zemí – nejen v Německu a Británii, ale také v méně zalidněných zemích, kde poměrně malý počet příchozích měl na místní obyvatelstvo nepřiměřený dopad, jako je Švédsko.

V Německu má nyní čtvrtina všech obyvatel „migrační kořeny“, což znamená, že v zahraničí se narodil alespoň jeden rodič. Toto číslo se bude zvyšovat s tím, jak starší generace vymizí a bude nahrazena mladšími generacemi, které jsou mnohem rozmanitější – 42 procent dětí do šesti let v západním Německu má nyní migrační kořeny.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*