Politicky pronásledována Alena Vitásková – nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky za zásluhy o stát

Politicky pronásledována Alena Vitásková – nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky za zásluhy o stát

Otevřený dopis poslankyním, poslancům, senátorkám, senátorům a členům Vlády ČR

Vážené(í) poslankyně, poslanci, senátorky, senátoři a členové vlády,

politicko-lobbistické seskupení se mě, jako občana České republiky, pokouší trvale „zbavit“ od doby, kdy jsem nastoupila do funkce předsedkyně Energetického regulačního úřadu.

Důvody mého politicko-lobbistického pronásledování spatřuji v následujících skutečnostech:Krátce po nástupu do funkce (srpen 2011) jsem upozornila na připravovaný „tunel“ do veřejných financí prostřednictvím novely zákona o podporovaných a obnovitelných zdrojích, která v té době byla již v prvním čtení v poslanecké sněmovně. Jednalo se o rozšíření podpory pro nový zdroj (biometan), který nebyl v původní novele zákona uveden a byl obsažen v pozměňovacím návrhu poslance s tak štědrou podporou z veřejných financí, že celý tento „projekt“, až nápadně kopíroval rozhazovačnou podporu pro solární elektrárny. Pozměňovací návrh připravovali stejní lidé, kteří mají spoluzodpovědnost za solární boom.

Nepřipustila jsem, aby za mého 6 letého úřadování na ERÚ tato podpora byla legalizována – (ušetřeny miliardy korun).

Zasloužila jsem se o změnu zákona a ukončení podpory pro nové zdroje od roku 2014. Původní záměr byl ukončit podporu pro nové zdroje o spoustu let později – (ušetřeny miliardy korun).

Upozornila jsem na odliv miliard korun ročně do zahraničí (i mimo země EU)z příjmu z podpory pro FVE. Upozornila jsem na neznámé majitelé FVE a příjemce miliardových dotací ve formě výkupních cen elektřiny vyrobené ve FVE. Nebyla vyvrácena možnost skrytého financování některých politických stran z příjmu z této podpory. Vyjádřila se k bezpečnostnímu riziku, které s nekontrolovatelným odlivem miliard je spojeno.

Upozornila jsem na výkupní ceny pro FVE – stanoveny v rozporu se zákonem. Požadovala jsem nastavení rovných nediskriminačních podmínek pro všechny investory do FVE. Odmítala jsem zvýhodnění jen „vybrané skupiny“, což se dalo odstranit nastavením kontrolního systému a odstranění překompenzace (úspora cca 162 mld.Kč).Odmítla jsem nastavit poplatky pro spotřebitele podle jističe, jelikož to není v této chvíli nutné (úspora nejen pro spotřebitele mld. Kč).

Svými kroky na ERÚ jsem ušetřila veřejným financím a každému občanovi souhrnně miliardy korun, bezdůvodně vynaložené na energie.

Stala jsem se politicky pronásledovanou za svoji práci, kterou jsem odváděla celý život v souladu se zákony této země, ku prospěchu našich občanů, naší vlasti.

Všichni politici a jejich spojenci, kteří jsou zapojeni do solárního byznysu, nechtěli sjednat nápravu! Naopak, vyvinuli sofistikovaný tlak na pronásledování a zavírání nevinných lidí ve vykonstruovaných případech a tím se snaží odpoutat pozornost veřejnosti od své osobní účasti na tomto příjmu z veřejné podpory, kterou sami připravovali.

Moje politické pronásledování vyústilo v několik trestních stíhání ve vykonstruovaných trestních činech, dokonce pokusu o moji fyzickou likvidaci, obvinění, obžaloba, odsouzení, zproštění, zrušení atd. Sedm let trvající perzekuce mé osoby se podepsaly na mém zdraví, rodině, společenském a pracovním postavení. Byla jsem souzena nepříslušnými soudy, opakované porušování zákonů ze strany orgánů činných v trestním řízení, byla porušována Listina práv a svobod.

Ministerstvo spravedlnosti (ministr spravedlnosti Jan Kněžínek) nepřiznalo ani část náhrady škody, která mi nezákonným trestním stíháním vznikla. Odmítli uhradit jakoukoliv výši náhrady škody (ani za právní služby, které jsem byla povinna si zajistit) s tím, že se mám soudit. Odůvodnili svůj krok tím, že v mé věci bylo podáno dovolání NSZ. Přitom se postup MS vymyká jeho ustálené praxi. Z toho usuzuji, že již dopředu bylo známo, jak NS v mé věci rozhodne, pokud se na to ministerstvo odvolávalo ještě před vydáním verdiktu NS.

Politici, policisté, státní zástupci a soudci, kteří jsou zapojeni do solárního byznysu, spojili síly, a snaha o moji likvidaci pokračuje. Nelze si jinak vyložit mé odsouzení v kauze jmenování do funkce místopředsedkyně ERÚ pro věci právní, bývalou nejvyšší státní zástupkyní JUDr. Renatu Veseckou, (za údajné porušení Energetického zákona, kdy výše jmenovaná údajně nesplňovala vágní podmínku).

Její jmenování bylo ve veřejném zájmu, zájmu úřadu a zabezpečení jeho řádného chodu, kdy ERÚ dlouhodobě trpěl nedostatkem právníků, nota bene s takovou právní kvalifikací, jakou má bývalý nejvyšší státní zástupce. (Pozn. cca dvacet systemizovaných míst s právním vzděláním se nedařilo dlouhodobě obsazovat)

Dokonce i po několika létech je deficit odborně zdatných právníků a právníků vůbec ve veřejné správě znám a trvale se řeší v jednotlivých odvětvích státní správy.

V odstranění Renaty Vesecké z postu na ERÚ vidím zájem politicko-ekonomických skupin, které se obávaly možného dopadu na své „podnikání“ právě z úhlu pohledu bývalé nejvyšší státní zástupkyně v té době působící na ERÚ, který řešil celou řadu správních a trestních kauz v oblasti energetiky. Byla zde snad obava, že budou odhaleni neznámí majitelé fotovoltaických elektráren z řad politiků, státních zástupců, policistů, či dokonce soudců? Kdo se obával Vesecké na ERÚ?

V této souvislosti je nutné se vrátit k nedávné minulosti z července 2018, kdy vláda odvolala a jmenovala v rozporu s Energetickým zákonem předsedu Rady ERÚ. Tento krok nebyl ve veřejném zájmu. Naopak přispěl k rozpadu vedení ERÚ, přinesl chaos na energetický trh a spotřebitelé přestali být dostatečně chráněni. To potvrzuje i následné vydání cenových rozhodnutí pro regulované ceny energií. Někteří členové Rady ERU Cenové rozhodnutí neodsouhlasili a veřejně přiznali, že ceny pro spotřebitele tj. i domácnosti by mohly být nižší, než udává CR pro rok 2019, které sám regulátor vydal, a pro spotřebitele jsou povinné. Takto „cinknuté“ ceny mohou navýšit náklady pro spotřebitele (i domácnosti) řádově ve stovkách milionu korun, když distributorům v oblasti elektrické energie hradí spotřebitele desítky miliard korun ročně.

Nelze bagatelizovat rozhodnutí vlády jmenovat v rozporu se zákonem nového předsedu Rady, který po 4 měsících výkonu své funkce rezignoval, rovněž veřejně sdělil, že nesouhlasil s Cenovými rozhodnutími, a navíc že nerozumí regulaci. Mimo jiné to svědčí o pozoruhodné personální politice ministerstva průmyslu, které vládě postup v personálních otázkách Rady ERÚ navrhuje. Kroky ministerstva průmyslu jsou v rozporu s energetickým zákonem, s veřejným zájmem a negativně dopadají na naše občany, na ochranu spotřebitelů.

Pokud bude někdo tvrdit, že nejsem stíhaná na „zakázku“ v kauze Vesecká, kdy trestní oznámení podával zaměstnanec ČEZ, bude muset dojít k obžalobě členů vlády a jejich odsouzení. Ti členové vlády, kteří svým jednáním přispěli k chaosu na energetickém trhu, ti kteří v rozporu s energetickým zákonem jmenovali a odvolali předsedu Rady ERÚ a připravili tak půdu pro možné „poškození spotřebitelů“ pravděpodobně chybně nastavenými cenami v oblasti elektroenergetiky, vydáním nicotných aktů, které dle EZ má podepisovat předseda Rady, poškodili veřejný zájem a transparentní fungování nezávislé instituce ERÚ.

Pokud platí zákony pro všechny stejně a před soudy jsme si rovni, tak musí dojít k jejich odsouzení. Na porušení zákona upozornil nejen Institut AV, odborníci, ale dokonce koaliční partner vlády ČSSD, bezodkladně po tom, co skutek nastal. Dále byla podána žaloba ke správnímu soudu, ústavní žaloba a v neposlední řadě i trestní oznámení. Trestní oznámení bylo původně odmítnuto, že se nejedná o trestný čin, nýbrž o správní kauzu, nicméně zákony by měly platit pro všechny stejně. Domnívám se, že kdyby tato kauza nebyla považována za trestný čin, musela by být v kauze „Vesecká“ podána stížnost ministra pro porušení zákona a celý proces zastaven.

Dále je nutné, aby veřejnost byla informována, jak dopadlo např. šetření nad netransparentním financováním FVE ze strany polostátního ČEZu, kdy mohlo dojít k předražení o miliardy korun a kde tyto peníze zmizely.

Je nutné, aby se poškození podnikatelé dověděli, proč nebyli připojeni do distribuce a jak to bylo s tzv. rezervací kapacit především v roce 2010.

Pokud nebude veřejnost informována, kdo je zapojen a má příjmy ze solárního byznysu, (jména politiků, možných politických stran, jednotlivých zaměstnanců ve složkách orgánů činných v trestním řízení, včetně soudců, skrytých příjemců) není možné rozdělenou společnost stmelovat.

Rovněž není možné vyvrátit, že Vitásková není politicky stíhaná, souzena, ve vykonstruovaných případech, stejně jak tomu bylo v 50 létech za komunistického režimu.

Jsem vlastenka a občanka, která obdržela za svoji práci k 100. výročí založení Československa státní vyznamenání prezidenta republiky za zásluhy o stát. Prvního prezidenta ve stoleté historii Československa, který byl zvolen lidem a to i ve svém druhém funkčním období.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*