Politické pozadí pádu WTC

Politické pozadí pádu WTC

„Hledejte lidi, kteří pořádali oslavu vraždy 3000 obětí z 11. září, u které nesměli chybět jak slavní izraelští tanečníci, ale i Larry „Bouračka“ Silverstein“ Donald Trump

Spolu s tím, jak přicházejí nové výsledky šetření kolem zřícení WTC se objevují nová svědectví týkající se uložení náloží do konstrukce obou výškových budov. Tato, dříve konspirační teorie, dostává čím dál víc hmatatelnější podobu. Dnes samozřejmě neexistují žádné písemné důkazy a ty, které existovaly, zřejmě musely zmizet v propadlišti dějin spolu s budovou WTCč. 7 – sídlo CIA.

Mnozí z nás nemohou uvěřit tomu, že ve Světovém obchodním centru mohly být uloženy nálože, protože by bylo nemožné je tam propašovat. V budově se pohybovalo mnoho zaměstnanců a lidé si všímají, když se cokoliv nezvyklého v budově děje. Za druhé, a to je důležité, hluk z podobné činnosti by byl příliš nápadný a podezřelý.

Scott Forbes, vrchní správce databáze pro společnost Fiduciary Trust, která se nacházela na 97. patře jižní věže, vypovídá, že obdržel podivné oznámení asi tři týdny před útokem. V něm Port Authority of NY žádal svou firmu, aby o víkendu 8. a 9. září vypnula elektrickou energii. To by znamenalo, že veškerá elektřina měla být vypnuta v horní polovině jižní věže po většinu víkendu. Forbes označil toto rozhodnutí za bezprecedentní, protože datové centrum by tak ztratilo napájení po dobu dvou dnů a to si vyžadovalo rozsáhlé přípravy. Zároveň to však znamenalo, že v rámci odpojení datového centra by došlo k vypnutí všech bezpečnostních kamer a bezpečnostních zámků dveří a tyto by byly mimo provoz asi 36 hodin. Forbes vypovídá, že za této situace byl všude přístup prakticky neomezený, krom dveří zamčených na klíč. Také uvádí, že viděl v té době hodně lidí, kteří ve WTC nepracovali a to prý bylo hodně neobvyklé.Tyto práce byly nahlášeny jako součást upgrade internetové služby v obou budovách. Nikdo však nevysvětlil, proč tato akce vyžadovala kompletní vyřeřezání elektrického vedení.

Forbes dále vypovídá: „Byli tam chlapi v pracovním oblečení s obrovskými krabicemi s nástroji a bubny s navinutými kabely, které ten víkend pokládali po obvodu budovy“.
Z důvodu několika údajných výhrůžek bombovým atentátem v té době v obou budovách WTX zvýšena i bezpečnostní úroveň a to po dobu dvou týdnů. Mimořádně cenný spis o výsledků šetření s použitím na výbušniny speciálně vycvičených psů zmizel 6. září 2001.

Forbes v této souvislosti napsal společnosti Port Authority of NY a Komisi pro vyšetřování 11. září, aby se důkladně věnovali jeho podezření. Nikdy však neobdržel žádné potvrzení o doručení svého svědectví a ve zprávě Komise se neobjevila o tomto faktu ani zmínka.

Pro infomaci – společností, která měla smlouvu na zajištění bezpečnosti ve WTC byla v té době United Airlines a Dulles International Airport (dodám jen,že v té době byl nový vedoucí řízení letového provozu ve své funkci pouhý týden!), v té době pod názvem Scuricom (nyní Stratesec). Jeden z ředitelů firmy byl v letech 1993-2000 mladší bratr George Bushe, Marvin Bush generálním ředitelem společnosti a v letech 1999-2002 to byla společnost The Bush brothers´cousine, Wirt D. Walker III.
Dále v letech 1996 – 2000 firma Securicom instalovala nový bezpečnostní systém uvnitř budov WTC. Bohužel, dokumenty o tom, čeho přesně se tyto práce týkaly, byly zničeny spolu s pádem věží.

Když Marvin Bush odešel ze Securicomu v roce 2000, stal se ředitelem pojišťovací společnosti HCC Insurance Holdings Inc. (a to do roku 2002), která byla jednou ze společností pojišťujících právě obě budovy WTC. Jak je ten svět malý, že?

V případe vypnutí elektrického proudu byly tedy jediným podezřelým práce na údajném upgrade internetové sítě v obou budovách.

V roce 2001 bylo v obou věží mnoho nepronajatých prostor, dokonce celá podlaží. Dlouholetý zaměstnanec WTC William Rodriguez se zmínil o masívní explozi ve spodní části věže a také tvrdí, že slyšel hluk stavebních prací na některých volných patrech. Popisoval hlasité bouchání, které znělo jako šoupání těžkých kovových kontejnerů a kolem byla spousta prachu. Vše to ale bylo velmi tajné. Říkal, že nejméně v jednom případě byla prováděna podezřelá práce na podlaží, kam se v té době nedostal výtah, otevírání dveří bylo zablokované.

Finanční analytik Ben Fountain ze společnosti Firemen´s Trust také popsal podivné práce, které probíhaly ve věžích. Říkal, že jeho společnost Aon Corporation byla evakuována několikrát ze svých kanceláří v horních patrech jižní věže a lidé byli přesouváni z jednoho patra do druhého. Fountain také tvrdil, že slyšel hlasité zvuky na okolních patrech včetně zvuků pneumatického kladiva. Všade okolo se snášel opět jemný prach.

Ale abychom nezapomněli ještě na další fakt – kontroverzního spolupachatele armagedonu WTC – Larryho Silversteina.
Tento americký podnikatel, realitní investor a developer byl mimo jíné vlastníkem budovy WTCč.7. Silverstein měl ale zájem o získání celého komplexu WTC v době, kdy jej Port Authority of NY nabízel do pronájmu v roce 2000. Silverstein nabídku vyhrál a smlouvu o pronájmu podepsal 24. července 2001 na sto let s podmínkou, že převezme i vlastnická práva k budovám i s bezpečnostními opatřeními. Smlouva se týkala budov WTC1, WTC2,WTC3 a WTC4. Spoluhráčem v této smlouvě byl další sionistický extremista Lewis Eisenberg, předseda Port Authority of NY a další sionistický miliárdář Frank Lowy.

První, co „Lucky Larry“, jak je také nazýván, udělal, že uzavřel pojistku (pravděpodobně pojišťovací společnost The Bush brothers´cousine, Wirt D. Walker III v čele s Bushem ml.pozn,), pojistku zdvojnásobil a změnil podmínky výplaty pojistného na „okamžitou hotovostní plabu“ v případě destrukce budov! Je třeba podotknout, že to bylo poprvé za celých 31 let existence WTC, kdy tato změnila majitele. V tomto roce měl však Larry již nachystané plány pro výstavbu nové budovy WTC7, jejíž výstavba měla začít v roce 2002!

Dne 11. září slavil Larry Jackpot. Dvojčata se svou zastaralou komunikační infrastrukturou a finančně krvácející rozvahou byla zničena zcela zdarma se třemi tisíci lidmi uvnitř. Larry měl být tou dobou se svou dcerou v horní části v restauraci „Windows“ tak, jak bylo jeho zvykem každý druhý den. Sám tvrdil, že mu manželka připomněla ten den návštěvu dermatologa. Oba tedy přežili a prosperovali dál, zatímco všichni na 91. podlaží včetně těch, co přicházeli na snídani do restaurace, zemřeli krutou smrtí.

Larryho štěstí v „neštěstí“ bylo dvojí odškodnění na základě skutečnosti, že byl „obětí“ dvou zcela oddělených a nesouvisejících teroristických útoků a toto štěstí mu přineslo 5,5miliard dolarů. To je pěkná cash výplata za relativně malou investici, jestliže na nákup WTC krvácela jeho kapsa pouze do výše 15-ti milionů a jeho podporovatelé mu dodali něco málo přes 100 milinů dolarů (mezi nimi pravděpodobně i Bushova pojišťovací společnost,pozn,) V jeho projevu (viz video) vyšlo najevo, že se přiznal k bourání WTC7. Jeho drzost šla ještě dál. Obrátil se na soud a požadoval vyplacení dalších více než 10 miliard dolarů, tentokrát však ne z vlastních pojišťoven, ale od leteckých společností. Ale to by nebyl Larry, aby ho něco jen tak zastavilo a tak se ještě snažil ukrást dalších 500 miliard z kasy federální vlády prostřednictvím EB5 vízového podvodu.

„Lucky Larry Silberstein“ je velmi nenapodobitelná pijavice.
Tento „Lucky Pull It Larry“, jak je nazýván, bezostyšně žvaní o svých zločinech aniž by projevil jakékoliv obavy z hrozícího stíhání a exekuce. Když se poprvé v roce 2000 podíval na maketu nového WTC7, jeho první myšlenka byla : “ Vypadá to, že se to při demolici převrhne“. A ještě jedna taková drobnost: Pokud by nebylo povoleno legální strhnutí budovy WTC7, nemělo by ani smysl investovat do nového projektu v roce 2000, tím by byla následně zmařena příležitost pro výstavbu nového WTC7 v roce 2002.

Larryho zjev je tak monumentální, že by se mohl stát symbolem každoročního ocenění jemu podobných pijavic. Co vlastně tato kreatura dělá dál? Zatkne ho někdy někdo? Bude se houpat na šibenici? Nebo se bude Larryho jeho „Luck“ držet do konce života, než zemře přirozenou smrtí. V tom případě jeho krvavé dolary nakonec připadnou jeho dědicům?!
Úryvek z videa z roku 2000, kde Silvertein mluví o záměrech vybudování nového WTC7″:

Ještě je snad pochybnost o tom, že ve věžích byly umístěny výbušniny? Rozhodně ne, je to ale součást celé skládačky a je v tom tolik neuvěřitelných náhod, že to nelze jen tak spolknout. Sečtete-li všechny tyto závažné důkazy, závěr se stává nevyhnutelným. Mafie Bushových onanistů nad lidskými lebkami a hnáty jedním tahem zavraždila minimálně 3000 nevinných lidí na Manhattanu, aby učinila zadost svým pojišťovacím podvodům a zároveň získala fiktivní záminku pro rozpoutání pekla v Iráku, kde nechala zavraždit další tisíce. Důsledky činu těchto nelidských bestií neseme dodnes…..
Zdroj:
https://truthandshadows.wordpress.com
Vhttp://humansarefree.com

Krátký videodokument:

 
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*