Pojišťováci nenabízejte, plňte přání klientů…

Pojišťováci nenabízejte, plňte přání klientů…

Stejně jako někdy potřebujeme zkontrolovat auto, vymalovat byt nebo nahradit opotřebované věci, také pojistné smlouvy jednou za čas potřebují servis. Kdo by si nepřál mít své věci v pořádku?

I pojistné smlouvy stárnou

Jak mohou pojistné smlouvy stárnout? Mění se ceny nemovitostí, mění se naše životní situace, mění se pojistné podmínky. Od nich se, v případě pojistné události, odvíjí pojistné plnění. Známe to. Uzavřeme pojistku, strčíme smlouvu do šuplíku a vzpomeneme si na ni, až když se něco stane. Mezi těmito událostmi může uplynout deset a více let. Mezitím se změní ceny nemovitostí, dítě nastoupí do zaměstnání, rodič změní zaměstnání a… pojišťovny vše neohlídají…

Pojistná zmetkovost je osmdesátiprocentní

Všichni jsme se setkali s výrobkem, který musel být reklamován, protože nebyl způsobilý k zamýšlenému účelu. To se při výrobě stává a dnešní poruchovost se pohybuje hluboko pod tisícinami procenta. U pojištění však nelze hovořit o poruchovosti, ale o zmetkovosti, která je osmdesátiprocentní. Specifickým rysem pojistné zmetkovosti je, že vyjde najevo až v případech uplatňování nároků klientů vůči pojišťovnám, a to v případech pojistných událostí, vyřízených v neprospěch klientů…

Pojištění (finance.idnes.cz)
Pojištění (finance.idnes.cz)

Agent, zprostředkovatel, známý

Příčiny pojistné zmetkovosti spočívají v ambiciózních cílech pojišťoven, které kladou na své zaměstnance (kteří se s nimi neumějí poctivě vypořádat), závislost pojišťovacích zprostředkovatelů na tomto způsobu obživy a podvědomá snaha „udělat“ známému co nejlevnější pojistku. Pojišťování už není řemeslo. Z pojišťování se staly automaty na produkty, přání a zájmy klientů vytěsnily zájmy pojišťoven.

 

Není servis jako servis

Pojištění nabízejí agenti, prodejci pojistek, makléři a finanční poradci, mnohdy pod ušlechtilými záminkami všemožné péče. Skutečný servis pojistných smluv však nabízí málokdo. A když už jej někdo nabízí, tak jen ke smlouvám, které v minulosti uzavřel. Takový „servis“ ale bývá manipulativní, ve snaze nabídnout či „refrešovat“ pojistné produkty s vidinou další získatelské provize v neprospěch klienta. Je to méně pracné, než poctivě analyzovat pojistné smlouvy, porovnávat je s aktuální situací klienta, nabídkami pojišťoven a s cenami na trhu.

Možnosti tu jsou

Pojistný trh je přesycen. Ve snaze udržet si tržní podíl vzniká komplexnější finanční poradenství, vytváří se synergie s realitami, energiemi, komoditami a se službami mobilních operátorů. Finanční instituce klientům slibují úspory, ale nikdo se neptá na jejich přání. Možná, že právě přesycenost trhu různými „finančními poradci“ a „výhodnými nabídkami“ časem vytvoří zdravé prostředí pro návrat k poctivému pojišťovacímu řemeslu a ke znovuzískání důvěry klientů.

Odmítněme obtěžující hovory pojišťovacích a jiných zprostředkovatelů, vymeťme jejich nabídky ze svých schránek a obrazovek, vytěsněme nepříjemná setkání s vlezlými poradci, při kterých se necítíme dobře. Nepotřebujeme je.

Potřebujeme jistotu, že nás nenadálá událost nedostane „pod most“, že svá přání můžeme sdělit někomu, kdo jim naslouchá, rozumí a nalezne pro nás to nejlepší řešení, protože si jej přejeme…

 

Přeji hezký zbytek léta

 

Josef Votípka

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*