Pohoršujeme se nad fašismem a nacionalismem, přičemž  obraz současné demokracie je mnohem horší

Pohoršujeme se nad fašismem a nacionalismem, přičemž obraz současné demokracie je mnohem horší

Zvykli jsme si papouškovat stále dokola fráze, jimiž nám je neustále vypírán mozek. Odnaučili jsme se samostatně myslet a mnohdy hovoříme o věcech, kterým vůbec nerozumíme, jako bychom v dané oblasti byli přinejmenším odborníky. Vím-v parlamentu je takovýto přístup zcela normální, ale nemusíme si jej přeci brát za vzor. Nestojí to zato.

O fašismu a nacismu bylo již napsáno mnohé-něco pravda-něco lži. Těmto politickým směrům je přisuzován největší podíl na druhé světové válce, na genocidě židů, na milionech mrtvých lidí. Z určitého úhlu pohledu se dá situace takto zhodnotit, ale pravdou je, že realita byla poněkud posunuta a to až za rámec podstaty. Fašismus a nacionalismus jsou politické směry nesoucí znaky krajně pravicové politiky, ale nalezneme zde i mnoho fragmentů politiky levicové. Svého času jsem v jednom článku napsal, že ideologie se vzájemně prolínají a to platí pro fašismus a nacionalismus také. Není politického směru, který by neměl alespoň dílčí vazby na politické směry jiného charakteru. Domnívám se, že fašismus a nacionalismus jsou přehnaně démonizované politické směry a že tyto nenesou hlavní vinu na stamilionech mrtvých.Hlavní příčinou velké války byly jako vždy peníze. Kapitál měl potřebu expandovat a tu má neustále. Dále tu hraje významnou roli egoistická touha po moci a nadvládě nad ostatními. Příčinou genocidy židů byl rasismus, xenofobie a v nemalé řadě také náboženství. Fašismus a nacionalismus byly chybně smíchány právě s pojmy rasismus a xenofobie, přičemž v politické rovině při vyjití z prvotní podstaty, tyto politické směry nic takového neobsahují v takové síle, aby byly s rasismem a xenofobií slučitelné.

Adolf Hitler nenáviděl židy-to všichni víme. Víme však také proč??? Mnoho z nás ne. Židé byli už od dávných dob nenáviděným etnikem a to ještě žádný Hitler nebyl ani na světě!!! Nikdo neznal pojmy jako je fašismus nebo nacismus, či komunismus. Židé jsou problematičtí především pro své náboženství, pro snahy asimilovat do určité společnosti a tu následně ovládnout. Byli proslulí lichvou a proradností. Rasismus je člověku určitým způsobem vlastní už od kolébky a dá se říci, že jeho projevy jsou u normálního člověka velmi umírněné. Židovské náboženství však zapracovalo rasismus a touhu po ovládnutí světa do svých náboženských textů, které jsou vtloukány do hlavy už malým dětem. Stále jsme prosím v dávné historii mnoho století před Hitlerem!!! Židovské náboženství nenávidí křesťany a ateisty-viz kniha Talmud. Texty v této knize obsahují formulace rasistické, otrokářské, světovládné a hovoří dokonce o nadřazenosti rasy. Jak jinak nazvat text: židé jsou národem vyvoleným, předurčeným k vládnutí nad světem?? Nebo: křesťané a ateisté /gojové/ byli zrozeni na tento svět, aby sloužili jako otroci židům?? Jde li žid okolo křesťanského hřbitova-musí si odplivnout. Co jest majetkem křesťana a ateisty je majetkem žida a ten si ho může bez náhrady vzít. Vidíte ty kořeny rasismu, ty Jidášské řeči o nadřazenosti rasy??? Kdo tedy dal základy rasismu a rasové nadřazenosti do společnosti??? Hitler to nebyl.

Socialistická revoluce v Rusku a projekt komunismu byl taktéž dílem židů. Skrze toto se snažili ovládnout svět, což však v základní doktríně nenaleznete. Byl to projekt nového světového řádu, jehož pravé cíle odhalil Stalin a následně Hitler. Stalin ve víře v původní myšlenky, které byly, jsou a budou platné neustále se jal odstranit záludný vřed v komunistické ideologii-tj skrytý záměr židovských elit. Proto ony Stalinské čistky a pronásledování židů. Hitler, coby nacionalista se dostal do přímého střetu se židovskou vírou, která se rozvinula v ideologii. Zásadním problémem byl fakt, že Hitler se svým nacionálním socialismem vycházel de facto z pravicové politiky, kdežto židé šli zleva. Zde tedy zásadní rozpor ideologií, přičemž oba tábory měly za svůj cíl světovládu. Hitler chtěl světovládu pro sebe a Německý národ a de facto využil k této cestě fragmentů židovské doktríny k ovládnutí světa. Zde prostě musel jeden z kola ven, což však Hitlera neomlouvá za způsobenou genocidu. Otázkou dnes je, jak by to vypadalo, kdyby byli židé ve svém postupu rychlejší.

Židé se z traumat velké války neskonale poučili. Díky své vychytralosti a vzájemné sounáležitosti se jali ovládnout svět z jiné strany.Opustili princip postupného politického dobývání pozic a nastoupili cestu finančního ovládnutí světa. Pochopili zcela správně, že z finanční nadvlády pramení i nadvláda politická, která se transformuje v nadvládu světovou. Řadový politik je v současnosti zjednodušeně řečeno zboží na trhu, které se dá za určitou cenu koupit, a když se koupit nedá, čeká jej likvidace. To je obraz dnešní současnosti.

Zcela záměrně jsme krmeni bláboly o demokracii, která nikdy nebyla a bez velké revoluce ani nebude. Bohužel valná většina lidí tomuto bludu ještě věří a nebo je to vůbec nezajímá. Česká republika je vzorovým příkladem lidské lhostejnosti a otupělosti. Nebo si snad myslíte, že naše vláda a parlament ve jménu demokracie pracují pro národ?? Myslíte si, že politickým stranám typu ANO či ODS záleží na lidech? Ale prd jim záleží. Ti hrají vlastní hru za naše peníze. Jde jim o rozklížení a postupný zánik našeho národa. Úpadek národa se nedá vztahovat na ekonomické poměry, ale je nutno jej vztahovat k morálnímu, vlasteneckému a lidskému úpadku. Na tomto principu se rozkládá národní integrita a následně identita. V jaké fázi je nyní ČR si raději odpovězte sami. Proto po roce 89 začal do nejvyšších mocenských kruhů pronikat ten největší lidský odpad, ta největší prasata. Nebo si snad myslíte, že je normální a pronárodní, když ve sněmovně a ve vládě sedí buzeranti, honibrci, pornoherci, zloději, ožralové, kurevníci nebo potulní kejklíři??? To je morální elita?? To je výkvět národa??? Pěkně děkuju-fuj. Divíte se úpadku společnosti??? Já tedy ne. Myslíte si, že máme demokracii?? Je demokratické zvyšovat věk odchodu do důchodu, když mladí nemají práci??? Kulový!! Jde o jediné-aby člověk pracoval a platil daně co nejdéle, aby bylo co rozkrádat. Aby byl zhuntován tak, aby stát nemusel vyplácet důchody a nejlépe by jistě pro stát v současné podobě bylo, aby člověk zemřel těsně před odchodem do důchodu. To je ten pravý vlastenec!!! Tomu se nemusí vyplácet nic. Zcela demokraticky jsou šikanovány matky dětí, matky národa. I těm se odchod do důchodu neustále navyšuje, přitom jsou to ony, které jsou základním kamenem národa. Jsou to ony, kdož při porodu nastavují svůj život a stát do nich s odpuštěním kope. Takto by se dalo pokračovat donekonečna.

Řeknu Vám to jednoduše páni politici, vládo, politické strany-VYLIŽTE SI PRDEL A TO I S VAŠIMA VOLBAMA A DEMOKRACIÍ. Já odmítám žít ve lži. Doufám, že se ještě dožiji doby, kdy vypukne světová revoluce ve stylu velikána revolucí Ernesta Che Guevary a vy půjdete konečně do prdele.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Pohoršujeme se nad fašismem a nacionalismem, přičemž obraz současné demokracie je mnohem horší

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*