Podstata ideologie IS

Podstata ideologie IS

Falešný bůh, falešný prorok, falešné náboženství

1) Falešný bůh

Islám vznikl v 7. století v arabském prostředí. Žili zde židé a v menšině křesťané. Obojí uctívali jednoho Boha. Rovněž zde žili pohané, kteří uctívali své bůžky – démony. V Mekce z nich byl největším bůžkem bůžek měsíce, zvaný Alláh. Víra křesťanů i židů v jednoho Boha (monotheismus) měla v této části Arábie za následek postupné zánikání temnoty pohanství. Mohamed dostal démonskou inspiraci, jak pohanství zachránit. Jím vytvořený islám vyhlásil za jediného boha bůžka měsíce – Alláha, nejvyššího z 360 pohanských bůžků Mekky. Mohamed začal lživě tvrdit, že je to stejný Bůh, jakého vyznával Abrahám, Mojžíš, proroci i křesťané. Brzy na to začal v Mekce židy nutit, aby tohoto jeho boha vyznali. Když odmítli, v jednom dni, v krvavých jatkách, na které se celý den se svou dvanáctiletou manželkou díval, bylo zamordováno 800 židů.

Islám se stal i účinným prostředkem k fyzické likvidaci křesťanů. Je hrubým podvodem a manipulací tvrdit, že tento krvežíznivý bůžek Alláh, který si žádá krev těch, kteří uctívají jediného Boha Hospodina a kteří věří v Jeho jednorozeného Syna Ježíše Krista, je totožný s láskyplným Bohem Bible. Takzvaný islámský monotheismus je ve skutečnosti úctívání nejvyššího z démonů, kterého Písmo svaté nazývá ďáblem neboli satanem.

Znak uctívání bůžka měsíce lze vidět v islámu i na vrcholu každé mešity. Rovněž každoroční pouť hadždž začíná 28. den měsíce ramadánu, kdy je měsíc ve tvaru srpku, a zrovna tak i končí. Dokonce i islámský meč (šavle) je ve tvaru půlměsíce.

„Pohané obětují démonům a ne Bohu“ (1 Kor 10,20) „Obětovali své syny a své dcery běsům“ (Ž 106,37). O tom svědčí skutečnost, že muslimové zabíjejí své syny a dcery, když se stanou křesťany. Pohanští démoni i satan si žádají lidskou krev! Ďábel nenávidí pravého Boha. Ďáblovi ctitelé proto rituálně odřezávají hlavy křesťanům, kteří uctívají jediného pravého Boha, Boha Abrahámova.

islamsky stat s vlajkou

  1. vatikánský koncil vyhlásil, že muslimové se drží víry Abrahámovy a klaní se stejně jako křesťané „Bohu jedinému, milosrdnému, o sobě jsoucímu, všemohoucímu, Bohu Stvořiteli nebe i země“. Toto je kolosální hereze! Tato hereze je vtloukána do hlavy všem studentům teologie – budoucím kněžím. Je obsažena i v pokoncilním katechismu. Islám by neměl důvod vzniku a existence, pokud by se skutečně rozešel s pohanstvím a přijal jediného a pravého Boha a jediného Spasitele Ježíše Krista. Navzdory tomu Koncil vyhlásil herezi o společném Bohu. Jak mohlo 2000 církevních hodnostářů odhlasovat něco tak absurdního? Nostra aetate je písemný dokument o tom, jak Vatikán skutečně ztrácel pravou víru. Odpadlý Vatikán Alláhovi oficiálně přiznal titul pravého a živého Boha a falešného proroka Mohameda tím vyhlásil za pravého.

To, co vyznávají křesťané o Bohu, se diametrálně liší od toho, co vyznávají muslimové o svém kmenovém bůžku. Jsou dva pravdiví Bohové? Ne! Pravý Bůh je jen jeden. Alláh je falešný bůh. Alláh uložil muslimům, aby vším možným násilím vyhladili ze světa křesťany a s nimi i jediného Pravého Boha, který v Ježíši zjevil tajemství trojjedinosti. Kořenem islámu je pohanské pseudbožstvo i se svým nejvyšším pseudobohem ďáblem. Jako nejvyššího bůžka Mekky vzývají ďábla pokřikem: „Alláh akbar!“. V Bibli Bůh přikazuje: „Nezabiješ!“ (Dt 5,17), ale v Koránu Alláh přikazuje zabíjet a mučit (2:191). Pokud by podle koncilu měl být jen jeden společný Bůh, pak by to byl vnitřně rozporný a schizofrenický bůžek. Za tuto herezi na sebe Vatikán stáhl Boží prokletí, ale přiznat pravdu a činit pokání dodnes odmítá! Uznáním Alláha za pravého Boha a Mohameda za pravého proroka II. vatikánský koncil popřel základní pravdu křesťanství o jediném a pravém Bohu. To protiřečí Bibli i posvátné, tisícileté Tradici. Bloudit je lidské, ale vědomě zůstávat v bludu je ďábelské! Proto na Vatikán dopadla Boží anathema dle Gal 1,8-9.

Podle islámského podání měl Alláh nadiktovat Mohamedovi prostřednictvím anděla Gabriela takzvaně pravé zjevení. Pravdy Bible jsou prý falešné a je nutné je ze světa zcela vymýtit. Takto tedy vypadá podle Mohameda a II. Vaticana tzv. „společný původ abrahámovských náboženství“.

Jestliže někdo říká, že věří v jednoho boha, vůbec nemusí věřit v Boha pravého. Uctívači Létajícího Špagetového Monstra také věří v jednoho svého boha. Muslimové nevěří v pravého Boha, věří ve falešného, který Bohem není – takový Bůh neexistuje. Jak by mohl Bůh, který existuje, a bůh, který neexistuje, být tentýž?

Mohamedův bůh není pravým Bohem, Alláh je nejvyšší z pohanských bůžků – démonů, a to je ďábel. V něm není pravda a život. Ďábel je lhář a vrah (srov. J 8,42n). Současný Islámský stát terorismem a krví uctívá Alláha!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Loading...

Podobné články

Komentář “Podstata ideologie IS

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*