Podpisem Štrasburské rezoluce byla Evropa zaprodána Islámu již v roce 1975

Podpisem Štrasburské rezoluce byla Evropa zaprodána Islámu již v roce 1975

Jedním z bodů Štrasburské rezoluce, kterou podepsaly západoevropské vlády tvořící tehdejší EHS v rámci Euro-arabského dialogu, je zvláštní opatření, které má zajistit volnost pohybu arabským „pracujícím“, kteří v budoucnu zamíří do Evropy.

Dále rovné pracovní podmínky, zdravotní péči, ubytování, bezplatné vzdělání a respekt k jejich základním lidským a kulturním právům a náboženskému vyznání.

Přistěhovalectví jako směnné zboží za ropu

Jednání o obsahu Štrasburské rezoluce vedla Parlamentní asociace pro Euro-arabskou spolupráci, (orgán složený z poslanců a senátorů států tehdejšího Evropského hospodářského společenství a protože smloua je smlouva, je nevypověditelná a její body platí i v současné době invaze islámu do Evropy.

Rezoluce se v pasáži o přistěhovalcích obratně vyhýbala výrazům jako Alláh, Muhammad, korán, islám, islámský atd.

Dále upozorňuje na povinnost vytvořit přistěhovalcům a jejich rodinám příznivé klima pro začleňování do nové neznámé společnosti a to prostřednictvím tisku, TV a všech dostupných info kanálů.

V usnesení se expertní výbor usnesl na nezrušitelnosti práva praktikovat svou víru a exportovat do Evropy vlastní kulturu a propagovat ji a šířit (čtete dobře).V Káhiře (Káhirská rezoluce) rozšířil smíšený expertní sbor Euro-arabskou spolupráci v bankovnictví, vědě, jaderné energetice, průmyslu a obchodu.

Ani slovo o nějaké reciprocitě – šíření evropské kultury a západních hodnot natož osvěty křesťanství v islámském světě.

Nevíte snad, že nás tam nenechají postavit ani kapličku nebo oltáříček.

Co na to říká papež, milovník minaretů a ječení muezinů?

Závěrečné usnesení vstoupilo v platnost pod názvem Doporučení č. 1162 o přínosu islámské civilzace evropské kultuře.

Silně zesláblá a zestárlá Evropa tak bude čelit vinou nerozvážného rozhodnutí sedmdesátých let a hrabivosti a nenasytnosti politiků nekonečné invazi cca 500 milionů muslimů a maghrebinců, z nichž zhruba polovině je pod dvacet let.

V pohybu bude i 100 milionů Nigerijců-ropa i voda vyschla, je třeba se pohnout tam, kde to funguje.

Přistěhovalecký  exodus nabírá poslední 2 roky na rychlosti.

Např. Francie už ztratila přehled o počtu migrantů a valící se cizí etnikum již přestala počítat.

Islámská zbožnost a importovaná „kultura“, pravda trochu tvrdší než jsme zvyklí, zabila jen v posledním roce v evropských metropolích stovky lidí, aniž by byl někdo z vrahů odsouzen, potrestán nebo vyhoštěn.

Kolaborující politici, zcela postrádající morální odvahu, důstojnost, inteligenci a mozek už vědí, že v této nerovnováze se ještě chvíli dá přežít v zaslepenosti  pštrosí politiky a v soudný den obviní své lidi z rasismu, xenofobie a podněcování proti islámu, majáku světla uprostřed temnoty.

Jejich vrcholnou stupiditu a morální úpadek mediálních vypravěčů báchorek potvrzují slova redaktorky švédského rozhlasu po vyvraždění redakce Charlie Hebdo. To nebyl útok na lidi, ale na časopis!
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*