Podpisem Štrasburské rezoluce byla Evropa zaprodána Islámu již v roce 1975

Podpisem Štrasburské rezoluce byla Evropa zaprodána Islámu již v roce 1975

Jedním z bodů Štrasburské rezoluce, kterou podepsaly západoevropské vlády tvořící tehdejší EHS v rámci Euro-arabského dialogu, je zvláštní opatření, které má zajistit volnost pohybu arabským „pracujícím“, kteří v budoucnu zamíří do Evropy.

Dále rovné pracovní podmínky, zdravotní péči, ubytování, bezplatné vzdělání a respekt k jejich základním lidským a kulturním právům a náboženskému vyznání.

Přistěhovalectví jako směnné zboží za ropu

Jednání o obsahu Štrasburské rezoluce vedla Parlamentní asociace pro Euro-arabskou spolupráci, (orgán složený z poslanců a senátorů států tehdejšího Evropského hospodářského společenství a protože smloua je smlouva, je nevypověditelná a její body platí i v současné době invaze islámu do Evropy.

Rezoluce se v pasáži o přistěhovalcích obratně vyhýbala výrazům jako Alláh, Muhammad, korán, islám, islámský atd.

Dále upozorňuje na povinnost vytvořit přistěhovalcům a jejich rodinám příznivé klima pro začleňování do nové neznámé společnosti a to prostřednictvím tisku, TV a všech dostupných info kanálů.

V usnesení se expertní výbor usnesl na nezrušitelnosti práva praktikovat svou víru a exportovat do Evropy vlastní kulturu a propagovat ji a šířit (čtete dobře).V Káhiře (Káhirská rezoluce) rozšířil smíšený expertní sbor Euro-arabskou spolupráci v bankovnictví, vědě, jaderné energetice, průmyslu a obchodu.

Ani slovo o nějaké reciprocitě – šíření evropské kultury a západních hodnot natož osvěty křesťanství v islámském světě.

Nevíte snad, že nás tam nenechají postavit ani kapličku nebo oltáříček.

Co na to říká papež, milovník minaretů a ječení muezinů?

Závěrečné usnesení vstoupilo v platnost pod názvem Doporučení č. 1162 o přínosu islámské civilzace evropské kultuře.

Silně zesláblá a zestárlá Evropa tak bude čelit vinou nerozvážného rozhodnutí sedmdesátých let a hrabivosti a nenasytnosti politiků nekonečné invazi cca 500 milionů muslimů a maghrebinců, z nichž zhruba polovině je pod dvacet let.

V pohybu bude i 100 milionů Nigerijců-ropa i voda vyschla, je třeba se pohnout tam, kde to funguje.

Přistěhovalecký  exodus nabírá poslední 2 roky na rychlosti.

Např. Francie už ztratila přehled o počtu migrantů a valící se cizí etnikum již přestala počítat.

Islámská zbožnost a importovaná „kultura“, pravda trochu tvrdší než jsme zvyklí, zabila jen v posledním roce v evropských metropolích stovky lidí, aniž by byl někdo z vrahů odsouzen, potrestán nebo vyhoštěn.

Kolaborující politici, zcela postrádající morální odvahu, důstojnost, inteligenci a mozek už vědí, že v této nerovnováze se ještě chvíli dá přežít v zaslepenosti  pštrosí politiky a v soudný den obviní své lidi z rasismu, xenofobie a podněcování proti islámu, majáku světla uprostřed temnoty.

Jejich vrcholnou stupiditu a morální úpadek mediálních vypravěčů báchorek potvrzují slova redaktorky švédského rozhlasu po vyvraždění redakce Charlie Hebdo. To nebyl útok na lidi, ale na časopis!
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*