Počet muslimů v Británii se do roku 2050 ztrojnásobí, i kdyby se migrace zcela zastavila, ukazují nové projekce

Počet muslimů v Británii se do roku 2050 ztrojnásobí, i kdyby se migrace zcela zastavila, ukazují nové projekce

Muslimské obyvatelstvo ve Velké Británii by se podle odhadů výzkumného střediska Pew mohlo do 20 let ztrojnásobit. To znamená, že počet muslimů v Británii se zvýší z 4,1 miliónů v roce 2016 na 13 miliónů v roce 2050.

Ve své zprávě „Rostoucí muslimská populace v Evropě“, výzkumné středisko se sídlem v Británii uvádí, že Spojené království je hlavní destinací pro ekonomické migranty, kteří přichází do Evropy, zatímco Německo je nejlepším místem pro uprchlíky. Počet muslimských migrantů, kteří přijíždějí do Evropy, se po roce 2014 zvýšil na téměř půl miliónů ročně, a to především kvůli lidem prchajícím před konfliktem ze Sýrie, Iráku a Afghánistánu.

Podíl muslimů na celkové populaci Británie by mohl vzrůst z 9,7 na 17,2 procenta, uvádí výzkumný ústav. To je připisováno nárůstu úrovně migrace, stejně jako skutečnosti, že muslimové mají statisticky tendenci mít větší počet dětí a nižší průměrný věk pro početí dítěte ve srovnání s jinými Evropany.

Spojené království má jednu z největších mezer v míře plodnosti mezi muslimy a nemuslimy, přičemž muslimské ženy mají v průměru 2,9 dětí oproti 1,8 u nemuslimů. To znamená, že dokonce i kdyby se migrace zcela zastavila, podíl této skupiny obyvatel by se ve Velké Británii zvýšil o více než 3 procenta, stejně jako ve Francii, Itálii a Belgii.Výzkumné středisko Pew naznačuje, že pokud migrace bude pokračovat stejným tempem, ale přesun uprchlíků se zastaví, Spojené království bude mít nejvyšší celkovou populaci muslimů v EU, až 13 miliónů.

Výzkum ukazuje jasné rozdělení mezi Západem a Východem. Muslimští voliči německé populace by mohli vzrůst z 6,1 procent na 19,7 procent, pokud bude pokračovat taková migrace, zatímco v Polsku by se podíl změnil z 0,1 procenta na pouhých 0,2 procent při stejném scénáři. Dokonce i kdyby současných 28 členů EU plus Norsko a Švýcarsko uzavřeli své hranice před migranty, muslimská populace na Západě bude nadále růst z důvodu mladšího věku a vyšší míry porodnosti, ale na Východě zůstane velmi nízká.

Studie také ukazuje, že Spojené království má jednu z nejnižších úrovní nepřátelství vůči uprchlíkům z Iráku a Sýrie. Přibližně jedna třetina lidí je považuje za hlavní hrozbu, ve srovnání s 39% ve Francii, 42% ve Španělsku a 60% v Polsku. Studie došla k závěru, že lidé v zemích s nižším celkovým počtem uprchlíků více věří, že představují hrozbu.

Podle údajů výzkumného střediska, muslimové tvořili v roce 2016 4,8 procenta evropské populace, přičemž se odhaduje jejich počet na 25,8 miliónů ve 30 zemích, což je nárůst z 19,5 miliónů v roce 2010.

 

(RT/ svobodnenoviny.eu)
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*