Pobřeží Sahary by mohlo být atraktivnějším místem k životu, než nabízí migrace do Evropy

Pobřeží Sahary by mohlo být atraktivnějším místem k životu, než nabízí migrace do Evropy

Problematika migrace obyvatel je otázkou záměrného udržování stavu ekonomické deprivace chudých regionů pomocí ekonomických bariér a spíše zasíláním zbraní než otvíráním přístupu k vyspělým technologiím, ze strany bohatých regionů, které z toho stavu profitují.

Sociální rozměr migrace do Evropy má souvislost s demografickým trendem vymírání Evropanů (totéž Amerika) a s ekonomickou potřebou levné pracovní síly. Ničemu nepomáhá ani rozšiřování vlivu v podobě skupování ploch úrodné půdy na cizích územích, tzv. lendgrabing, zemědělská aktivita na územích deštných lesů, pro levnou produkci našich potravin, nebo třeba profitování západních subjektů na turismu v Africe.

Struktura západní ekonomiky vloží do výrovy energetické jednotky potravy asi deset energetických jednotek dodatkové energie. Kdyby zvíře vydalo desetkrát více energie pro svou obživu, než ji získalo z potravy, zemřelo by. Deficitní je i vazba ekonomické aktivity ke svému prostředí – degradací půdy začínaje, požáry deštných lesů konče.

pobrezi afrika

Tento stav by mohla transformovat informace o ekologické stopě uváděná u zboží.

Pobřeží Sahary je na rozsáhlých plochách pusté a mohlo by začít zcela alternativně. Má asi 2,5x větší úhrn slunečního záření než je v mírném pásmu. Z této energie je možno získávat sladkou vodu z mořské, kultivovat půdu a užívat si celoroční úrodu tropického ovoce a jiných produktů.

Zařízení, které dovede získat pitnou vodu z mořské, se jmenuje sluneční destilátor. Jeho jednoduché provedení má velké tepelné ztráty, což snižuje účinnost využití sluneční energie asi na 30%. Pokročilý solární kolektor má naopak vysokou účinnost, ale stojí okolo 5000 Kč/m2. Protože obsahuje měď, speciální povrch TiNoX a pod. Řešením tohoto problému je kombinace levných materiálů a nízkých tepelných ztrát. Fotovoltaická elektrárna by mohla napájet elektrickou sklářskou pec. Produkce skla by tedy byla oproštěna o cenu energií a přepravy skla. Dvojité sklo destilátoru s vnitřní výztuhou a vakuem účinně zabrání ztrátě energie ze zařízení horní plochou. Teplo získá vrstva vody od černého dna z pryžové fólie. A pod ním protiproudý výměník z tenkého hliníkového plechu zchlazuje odvětrávanou páru od vodní hladiny o nově příchozí vzduch. Pára teplo ztrácí, čímž kondenzuje a příchozí vzduch naopak teplo přebírá a nejedná se tak o tepelnou ztrátu, ale tepelnou rekuperaci. Konstrukce tohoto destilátoru je z bambusu, který je tak jako sklo produkován přímo v lokalitě.

insolance

Z rozsáhlých ploch saharského písku se může stát úrodná zemina. Kultivace, která by to měla dokázat, pracuje s dvěma materiály. Biouhlem, což je biomasa rostlin spálená za nepřístupu kyslíku. A s kompostem. Jejich smísením vznikne materiál, jež společně s pískem vytvoří úrodnou zeminu. K produkci biouhlu poslouží bambus pěstovaný ve fóliovnících a k produkci kompostu vodní řasy, pěstované v bazéncích. Voda se od destilátorů dostane do vodojemů pomocí čerpadel poháněných větrem a z nich zavlaží oblast potrubím z bambusu.

Nároky na závlahu dovede snížit fóliovník a to z 5 – 10 l/m2 na 1 – 2 l/m2 za den. Průměrný úhrn slunečního záření v tropech je asi 250 W/m2, což znamená potenciální výpar 9 l za den z 1 m2 vodní plochy. Protože má destilátor vysokou účinnost díky vakuu a rekuperaci, 1 m2 destilátoru dovede zavlažit asi 4 m2 revitalizované plochy. Vypařená voda se přitom nemusí veškerá ztrácet, ale může v soustavě znova zkondenzovat prostřednictvím malého vodního cyklu.

Tato soustava ani tak nečerpá z okolí a nedegraduje jej, jako spíš přirozeně rozšiřuje sama sebe a revitalizuje oblast jen s minimálními nároky na materiál. Základním zdrojem energie je zde Slunce, což dává příjemný pocit jistoty. Této pobřežní civilizace by se ropný zlom zřejmě příliš nedotknul.

Tento projekt lze podpořit na www.indiegogo.com , název projektu je: CFD design.

https://www.indiegogo.com/projects/cfd-design–2#/

Na FCB je k nalezení jako: Cesta k pouštnímu zemědělství

 

Zdeněk Zátopek

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Pobřeží Sahary by mohlo být atraktivnějším místem k životu, než nabízí migrace do Evropy

  • Hlavní myšlenka- využít pobřeží Sahary je výborná, autorovi ovšem chybí základní technické vzdělání. Odsolení vody destilací je nesmysl, spotřebovává obrovské množství energie. Podstatně výhodnější je reverzní osmóza, používaná ve velkém měřítku v Izraeli.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*