Peter König: COVID, nulová tolerance pro neočkované a nová diktatura!

Peter König: COVID, nulová tolerance pro neočkované a nová diktatura!

Krátce poté, co tento rozhovor zaznamenala Central TV Russia, vydal Evropský parlament bombastickou zprávu – prohlášení, v němž se staví proti programu očkovacího mandátu s odůvodněním, že je proti základním lidským právům. To je převratná zpráva, která signalizuje další krok uvědomělého procitnutí, návratu lidské důstojnosti a lidských práv, že žádná diktatura nemůže vzít lidstvu to, co mu patří – základní lidská práva –, stejně jako život sám. Podívejte.

Níže je přepis rozhovoru Petera Königa s kanálem Central TV Russia.

CTV: Je ve světě nastaven kurz nulové tolerance vůči neočkovaným?

Peter Koenig: Ano, zdá se, že právě o to jde, zejména v západním světě, o tvrdou diskriminaci neočkovaných. Neočkovaní mají velmi dobrý důvod, proč nechtějí být očkováni experimentální injekcí mRNA, která podle mnoha vědců, a dokonce i podle statistik USA (CDC), ale i Evropské (EMA) zabila více lidí než covid.

Hlavní média jsou placena za to, aby vám lhala jménem vlád, vlastně jménem všech 193 členských vlád OSN. To už by vám mělo napovědět, že je něco v zásadě velmi špatně. Že všech 193 vlád členských zemí OSN plus samotný orgán OSN jednostranně hájí tentýž falešný výklad, totiž že covidová pandemie je smrtelná nemoc. Není.

Není smrtelnější než běžná chřipka. A to podle vlastních slov doktora Anthonyho Fauciho, když v únoru roku 2020 napsal v recenzovaném časopise New England Journal of Medicine (NEJM) – „Navigating the Uncharted“, kde říká, že úmrtnost covidu-19 je přibližně stejná jako u běžné chřipky.

Je dost zvláštní, že běžná chřipka v roce 2020 téměř vymizela. Byly všechny běžné oběti chřipky přeměněny na „covidivé případy“?CTV: Proč byla zvolena přísná politika ve vztahu k neočkovaným? A bude to ještě horší?

PK: Ano, může to být ještě horší, pokud my, lidé, neobstojíme pevně proti této nesmyslné a utlačující politice nuceného očkování.

Ve skutečnosti to, co se děje přinejmenším v západním světě, nevím dost na to, abych totéž řekl o Rusku, je neúnavný nátlak a vydírání lidí, kteří mají být očkováni, nebo jinak – to znamená, že lidé, kteří se rozhodnou nenechat se očkovat tímto často smrtelným experimentálním mRNA očkováním – přijdou ve skutečnosti o práci, o příjem a obživu pro své rodiny.

Vyloučení a diskriminace osob bez očkování tzv. QR kódem „Vakcinační certifikát“ je zločinem proti lidskosti.

To je téměř ve všech zemích světa, které se označují za „demokracii“ nebo podobnost demokracie, zločin proti lidskosti. Jde o vydírání – a je to vládní zločin, který by měl být stíhán podobně, jako byli nacističtí zločinci stíháni norimberským procesem.

CTV: Jaká jsou ve Švýcarsku omezení pro ty, kteří nejsou očkováni?

PK: Jsou skoro stejné jako jinde v Evropě. Abyste mohli vstoupit do restaurace, musíte na mobilu ukázat QR-kód s vaším průkazem, což je důkaz, že jste byli buď očkováni, nebo jste byli testováni negativně (platí pouze 5 dní), nebo že jste se uzdravili a máte protilátky. Tato druhá podmínka je však platná pouze tehdy, pokud byla vaše infekce covidem prokázána PCR testem – což je samo o sobě absolutní odchylka, protože každá laboratoř může potvrdit, že jste měli covid a nyní máte na něj protilátky.

Státní zaměstnanci jsou důrazně vyzýváni k očkování, což znamená, že pokud do určitého data očkováni nebudou, může být jejich pracovní smlouva ukončena.

Stejně tak vláda doporučuje stejně přísná pravidla švýcarským soukromým zaměstnavatelům a mnozí se tímto pravidlem řídí z obavy, že by je vláda mohla tak či onak „postihnout“.

Není pochyb o tom, že se velmi rychle dostáváme do zdravotní diktatury. Vlastně už tam jsme – a to v rozmezí necelých dvou let.

Dobré však je, že lidé, kteří nejsou očkováni a dosud se očkování bránili, jsou stále silnější. S každým novým omezením se jejich počet zvyšuje a jejich neochota dostat smrtící injekci sílí.

CTV: Proč ve třetím roce pandemie musí být virus řešen administrativními opatřeními, jako jsou QR kódy a certifikáty?

PK: Protože vlády mají velmi přísný program. Virus, který není silnější než běžná chřipka, mohl být odstraněn už dávno.

Je za tím však jiný, mnohem silnější program. Ty zlé bytosti, které stojí za tímto „plandemikem“ – který ve skutečnosti není pandemií, chtějí během deseti let dosáhnout následujícího, proto se mu říká Agenda OSN 2030 –

i) Masivní snížení světové populace, jsou eugeniky;

ii) Úplná digitalizace všeho, včetně lidského mozku, proto ten QR kód. Uloží každý detail každého z nás, včetně naší DNA, takže můžeme být manipulováni takovými krátkými vlnami, jako je 5G a brzy 6G, pro které se všude v Evropě a USA podepírají antény – a ty nakonec obsáhnou celou zeměkouli.

Podle knihy Klause Schwaba z WEF budou lidé „

CTV: Proč ve třetím roce pandemie musí být virus řešen administrativními opatřeními, jako jsou QR kódy a certifikáty?

PK: Protože vlády mají velmi přísný program. Virus, který není silnější než běžná chřipka, mohl být odstraněn už dávno.

Je za tím však jiný, mnohem silnější program. Ty zlé bytosti, které stojí za tímto „plandemikem“ – který ve skutečnosti není pandemií, chtějí během deseti let dosáhnout následujícího, proto se mu říká Agenda OSN 2030 –

i) masivní snížení světové populace, jsou eugeniky;

ii) Úplná digitalizace všeho, včetně lidského mozku, proto ten QR kód. Uloží každý detail každého z nás, včetně naší DNA, takže můžeme být manipulováni takovými krátkými vlnami, jako je 5G a brzy 6G, pro které se všude v Evropě a USA podepírají antény – a ty nakonec obsáhnou celou zeměkouli.

Podle knihy Klause Schwaba z WEF budou lidé „Velkým Resetem“ proměněni v „translidi“ – to řekl Klaus Schwab v rozhovoru pro švýcarskou francouzskou televizi v roce 2016; a

iii) Nevyčerpanými a nekonečnými bankroty malých a středních podniků na celém světě bude kapitál přesouván ze dna a středu na vrchol. Proto 20 největších miliardářů zvýšilo své jmění během prvních 18 měsíců tohoto plandemického období o více než 250 miliard dolarů, zatímco zbytek světa, zejména v rozvojových zemích, sklouzl do nejhlubší chudoby.

O tom je třeba přemýšlet.

CTV: Proč je nemožné bojovat proti viru vakcínami, protože celý svět, včetně dětí a novorozenců, není očkován?

PK: Protože neexistuje účinná vakcína, alespoň ne na západě. Já nemluvím o Rusku. Ruští posluchači si mohou udělat vlastní závěry.

Ale hlavně proto, že vakcína není potřeba. Jedná se o onemocnění podobné běžné chřipce a lze jej léčit mnoha různými léky, některé z nich dokonce nedávno přijala americká CDC, jako je například Ivermektin, Hydroxychloroquin a další. Jsou to jednoduché a levné léky, které dokážou léčit pacienty. Prokázané. Nejsou však oblíbené, protože na nich Big Pharma nevydělává; ale co je důležitější, nenaplňují už zmíněnou tříbodovou agendu.

Vzhledem k tomu, že jste dětem něco naznačil, ano, nyní chtějí očkovat dokonce i děti – až dvouleté, a v některých částech Evropy a USA se děti – pod tlakem svých škol mohou samy rozhodnout bez souhlasu rodičů – opakuji, že bez souhlasu rodičů budou „očkovány“ tímto experimentálním bodnutím do genu mRNA.

Tohle je další zločin proti lidskosti.

Pokud se my, lidé, neprobudíme k tomuto podvodu biblických rozměrů, budeme skutečně v této síti lží a podvodů, nových variant a tak dále, dalších 9 let.

To nesmíme dovolit.

CTV: Souhlasíte s tím, že pouze příští generace bude schopna porazit covid díky anti-vaxerům, aby bylo dosaženo kolektivní imunity, více než 90 procent světa musí být očkováno, je to v příštích letech nereálné?

PK: Ne, nesouhlasím s tím, že pouze další generace může vymýtit covid.

Dokážeme to, ale musíme se postavit tyranským vládám – představte si, že všech 193 členských zemí OSN v podstatě sleduje stejný výklad!

Není něco špatně.

Tato situace může být v Rusku zcela odlišná od situace na západě. Například Rusko a Čína neaplikují lidem neprověřenou injekci mRNA, ale tradiční typ vakcíny, což je přístup, který byl v minulosti po desetiletí prokazatelně účinný.

A teď zpátky na Západ, lidé, kteří nechtějí být naočkováni „proti covidu“, nejsou anti-vaxeři, ale jsou to probuzení lidé. Vědí, co dělají a proč nechtějí tento potenciálně smrtelný experimentální úder.

A jak počet těchto lidí, těchto probuzených a dobře informovaných lidí roste, můžeme tuto tyranii skutečně překonat a vrátit se k lidským hodnotám.

Možná jiný soubor lidských hodnot – hodnot, které se nezaměřují jen na konzumerismus, ale i na solidaritu, na suverenitu států a společností – a na lidi a společnosti, kteří se od této destruktivní, velmi destruktivní GLOBALIZACE distancují.

Jen proto, že žijeme v této z vnějšku vnucené globalizaci, mohla covid vůbec nastat.

Odpověď zní:

Zpět k solidaritě
Zpět k suverénním státům
Zpátky k autonomii a přátelským vztahům.

Peter Koenig je geopolitický analytik a bývalý hlavní ekonom Světové banky a Světové zdravotnické organizace (WHO), kde přes 30 let pracoval v oblasti vody a životního prostředí po celém světě. Přednáší na univerzitách v USA, Evropě a Jižní Americe. Pravidelně píše pro internetové časopisy a je autorem knihy Imploze – ekonomický Thriller o válce, ničení životního prostředí a korporátní nenasytnosti; a spoluautorem knihy Cynthie McKinneyové „Když Čína kýchá: od koronárního viru k globální politicko-ekonomické krizi“. Vyšlo na https://www.globalresearch.ca/covid-zero-tolerance-unvaccinated/5759371
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Svoboda a demokracie zrušeny

Svoboda a demokracie zrušeny

Svět se změnil. Pamatujeme dobu, kdy byly Spojené státy považovány za nejstabilnější demokracii, kde si…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*