Paralela mezi 11. září a koronavirem v roce 2020

Paralela mezi 11. září a koronavirem v roce 2020

Edward Curtin je významný autor a sociolog  a je spolupracovníkem Centra pro výzkum globalizace:

Každému, kdo byl dost starý na to, aby byl naživu a znal útoky z 11. září 2001 a takzvaný COVID-19 v roce 2020, může paměť posloužit jako připomínka strašidelné paralely mezi oběma operacemi. Pokud však byla paměť vymazána prací někoho, kdo zapomněl, nebo vymazána firemními médii, která ji spláchla do paměťového otvoru, nebo pokud chybí znalosti, nebo možná strach nebo kognitivní disonance blokuje vědomí, rád bych poukázal na některé podobnosti, které by mohly člověka probrat, aby zvážil určité paralely a souvislosti mezi těmito dvěma operacemi.

Základní pouto, které je spojuje, spočívá v tom, že obě události probudily lidský strach ze smrti. Podkladem všech obav je strach ze smrti. Strach, který má biologické i kulturní kořeny. Na biologické úrovni všichni reagujeme na výhrůžky smrtí bojem nebo útěkem. Kulturně existuje více způsobů, jak strach zmírnit nebo zhoršit, ať už záměrně nebo ne. Kultura obvykle slouží k tomu, aby zmírnila strach ze smrti, který může lidi traumatizovat prostřednictvím svých symbolů a mýtů. Náboženství tomuto účelu dlouho sloužilo, ale když náboženství ztrácí vliv na představivost lidí, zejména pokud jde o víru v nesmrtelnost, jak v polovině čtyřicátých let zdůraznil Orwell, zůstává obrovské prázdno. Bez této útěchy je strach obvykle utišen triviálními snahami.

V případech útoků z 11. září 2001 a současné koronavirové operace využily mocenské elity strachu ze smrti k ovládnutí obyvatelstva a zavedení dlouho plánovaných agend. Existuje červená nit, která obě události spojuje.Obě události byly jasně předvídány a plánovány.

V případě 11. září 2001, jak už jsem uvedl dříve, bylo jazykové ovládání mysli předem pečlivě připraveno tak, aby vyvolávalo strach na nejhlubší úrovni s použitím takových opakovaných termínů jako Pearl Harbor, Homeland, Ground Zero, Unthinkable a 9/11. Každý z nich posloužil k dramatickému zvýšení úrovně strachu. Každý čerpal z minulých schůzek, dokumentů, událostí, projevů a hlubokých asociací děsu. Tento jazyk byl vykouzlen z učebnice hlavního čaroděje, ne od učedníka, který se neovládá.

A jak David Ray Griffin, stěžejní badatel z 11. září (a další), poukázal v tuctu pečlivě argumentovaných a zdokumentovaných knih, události toho dne musely být předem pečlivě naplánovány a dodatečná oficiální vysvětlení lze popsat pouze jako vědecké zázraky, nikoli vědecká vysvětlení. Mezi tyto zázraky patří: masivní výškové budovy s ocelovými rámy, které se poprvé v historii zřítily bez výbušnin a zápalných bomb rychlostí volného pádu; jedním z nich byl WTC-7, do kterého ani nezasáhlo letadlo; údajný pilot únosců, Hani Hanjour, který sotva dokázal letět s letadlem Piper Cub, vletí s mohutným Boeingem 757 v nejtěžším manévru do Pentagonu; letištní ochranka na čtyřech letištích selhala ve stejný den; všech šestnáct amerických zpravodajských agentur selhalo; Výčet pokračuje dál a dál. A to vše pod kontrolou Usámy bin Ládina. Je to pohádka.

Pak tu máme kriticky důležité antraxové útoky, které jsou spojené s 11. zářím. Graeme MacQueen v Antraxovém podvodu z roku 2001 brilantně ukazuje, že i ty byly domácím spiknutím.

Tyto plánované události vedly k invazi do Afghánistánu, k Patriot Act, k odstoupení USA od smlouvy ABM, k invazi do Iráku , k probíhající válce proti teroru atd.

Nezapomínejme na roky těch podvodných barevně označených varování před teroristickými útoky a napomenutí vlády, aby se lepicí páskou chránili před masivním chemickým a biologickým útokem.

Skok do roku 2020. Začnu obráceně, dokud máme v živé paměti barevně odlišené vzory. Když probíhaly uzavírky COVID-19, stala se legrační věc, když si lidé přáli, aby se život vrátil do normálu a mohli být vypuštěni z klecí. Podobné barevné vzory se objevovaly všude ve stejnou dobu. Ukazovaly postupný harmonogram možného uvolnění vládních kontrol, pokud vše půjde podle plánu. Červená, žlutá, zelená. Oči přitahují. Červená oranžová žlutá modrá zelená. Stejně jako varování před teroristy po 11. září 2001. V Massachusetts, takzvaném modrém státě, kde žiji, je barevný graf zakončen modrou, nikoli zelenou barvou, přičemž modrá fáze 4 se nazývá „nový normál: vývoj vakcín a/nebo léčebných metod umožňuje obnovení „nového normálu“.“ Zajímavá formulace. Obnovení, které nás vrací do budoucnosti.

Stejně jako v případě napomenutí z lepicí pásky po 11. září je nyní každému doporučeno nosit roušku. Je zajímavé si povšimnout, že společnost 3 M, významný prodejce izolepy, je také jedním z největších světových prodejců roušek. Očekávalo se, že společnost bude do června 2020 vyrábět 50 milionů dýchacích roušek N95 měsíčně a v příštím roce 2 miliardy celosvětově. Pak je tu 3 M maskovací páska…ale to je ožehavé téma.

Po útocích z 11. září 2001 nám opakovaně říkali, že se svět navždy změnil.

Teď se dozvídáme, že po COVIDu-19 už život nikdy nebude stejný.

To je „nový normál“, zatímco svět po 11. září před Covidem 19 musel být starým normálem novým. Takže všechno je jiné, ale také normální.

Jak uvádí web vlády státu Massachusetts, v nadcházejících dnech nám může být umožněno uzákonit „obnovení „nového normálu“. Tento nový starý normál bude bezpochyby formou technofašistického transhumanismu uzákoněného pro naše vlastní dobro.

Stejně jako v případě 11. září existuje dostatek důkazů, že vypuknutí korónového viru bylo očekáváno a plánováno; že se lidé stali oběťmi propagandistické kampaně za použití neviditelného viru, který nás má vyděsit k poslušnosti a vypnout světové hospodářství pro globální elity. Je to jasný případ, jak říká Peter Koenig Michelu Chossudovskému v tomto must-see interview, to není konspirační teorie, ale do očí bijící faktický plán, který byl mimo jiné formulován v Rockefellerově zprávě z roku 2010, v Event 201 z 18. října 2019 a v Agendě 21.

Podobně jako amorfní teroristé a válka proti „terorismu“, což je taktika, a tudíž něco, s čím se nedá bojovat, je virus neviditelný, ledaže by ho média prezentovala jako bledou, oranžově ostnatou bandu poletujících podivných koulí, které jsou všude a nikde. Hlídejte si záda, obličej, roušku, umyjte si ruce, držte si odstup – nikdy nevíte, kdy vás ty oranžové koule s ostny mohou dostat.

Stejně jako v případě 11. září, kdykoliv někdo zpochybní oficiální vyprávění o Covidu-19, oficiální statistiky, platnost testů, účinnost roušek, sílu, která stála za ohlášenou vakcínou, která měla přijít, a strašlivé důsledky blokád, které ničí ekonomiky, zabíjejí lidi, nutí lidi k zoufalství a k sebevraždám, vytvářejí traumatizované děti, zbankrotují malé a střední podniky, aby obohatily ty nejbohatší atd., korporátní média se vysmívají disidentům jako konspiračním cvokům, kteří pomáhají virovému nepříteli. A to i tehdy, když jsou odpůrci vysoce uznávanými lékaři, vědci, intelektuály a tak dále, kteří pravidelně mizí z internetu.

S 11. zářím bylo zpočátku mnohem méně odpůrců než dnes, a tak cenzura opačných názorů nepotřebovala tan bezostyšnou cenzuru, která dnes každým dnem narůstá.

Tato cenzura se nyní odehrává napříč celým internetem, rychle a nenápadně, stejným internetem, který je všem vnucován jako nový normál, jak je prezentován ve Velkém globálním resetu, digitální lži, kde, jak řekl Anthony Fauci, by si už nikdy nikdo neměl potřást rukou. Svět abstraktních obrazů a bytostí, v němž, jak ve filmu Network říká Arthur Jensen Howardu Bealovi, budou poskytnuty všechny nezbytnosti, všechny úzkosti uklidněny, všechna nuda pobavena. Digitální dystopie, která se rychle blíží ke konci té červené nitě, jež se táhne od 11. září do dneška.

 

Edward Curtin/ přeloženo z webu https://www.globalresearch.ca
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*