Papež František upřednostnil zájmy uprchlíků před bezpečím a životy domácích lidí!

Papež František upřednostnil zájmy uprchlíků před bezpečím a životy domácích lidí!

Poselství Papeže Františka, ve kterém povyšuje zájmy uprchlíků nad národní bezpečnost a hájí údajné „právo“ kohokoli vstupovat do jakékoli země, která má mít povinnost se pak o něj postarat, je skutečně nevídané a šokující.

Dovedu pochopit, že Papež František, jakožto syn italských imigrantů (uprchlíků před fašismem) do Argentiny, se nepochybně dokáže sám silně vžít do pocitů a situace lidí, kteří ztratili své kořeny a svůj původní domov. Dovedu pochopit, že Papež František je člověk plný lásky a odpuštění, hledající v lidech především soucit, dobro a snahu odpouštět a jako takový odmítá jakoukoli nespravedlnost a soud ponechává v rukou Božích. Dovedu pochopit, že k jeho poslednímu poselství ho pravděpodobně vedla a vede snaha vyzdvihnout naprostou rovnost všech lidí a touha zmírnit jakékoli utrpení a možné bezpráví v souvislosti se současným exodem a migracemi milionů lidí ve světě.

Co však pochopit nedokážu, je skutečnost, že si Svatý otec nejspíš vůbec neuvědomuje míru zla a naopak bezpráví, které slova jeho posledního poselství mohou způsobit (a pravděpodobně dále způsobí) naopak vůči desítkám a stovkám milionů lidí, kteří nechtějí nic jiného, než v bezpečí žít a pracovat a zvelebovat své domovy, obce, kraje a země, ve kterých se narodili a které jim předali jejich předkové. Proč si Papež František až natolik jako migrantů neváží lidí, kteří mají své kořeny a lásku k jejich domovu, který chtějí vlastním úsilím chránit, zlepšovat a zvelebovat a vyzývá je vlastně naopak k tomu, aby se těchto svých vazeb a odkazu předků v podstatě dobrovolně vzdali ve prospěch kohokoli, kdo přijde a řekne si o jakýsi „podíl“?! Proč upřednostňuje údajná „práva“ příchozích před jinými existujícími skutečnými (a často dokonce krví a životy draze zaplacenými) právy domácích lidí?! Co ho vede k tomu, aby nadřadil ty, kteří mnohdy přicházejí pouze „brát“ nad jiné, které naopak vyzývá k tomu, aby jen a pouze „dávali“? Proč na tyto miliony lidí, jejich zájmy a práva, zdá se, zcela zapomněl!To skutečně nevím.

V každém případě jsem přesvědčený o tom, že se Papež František ve svém zajisté dobrém úmyslu tady (zdroj – zde) velmi mýlí!

Pokud jsou podle něj zájmy uprchlíků (tedy osobní bezpečnost každého jednotlivce bez výjimky) důležitější než národní bezpečnost, jde o těžký omyl. Osobní bezpečnost jednotlivců nelze v současném světě oddělit od kolektivní bezpečnosti zajišťované bezpečnostními složkami obcí a státu a její zajištění je pak jednou z nejzákladnějších věcí a povinností jakékoli společnosti. Na něco takového není možné jakkoli rezignovat, aniž by současně nedošlo k fatálnímu selhání takové společnosti.

Není proto možné, aby dle Papežova přání a jeho výzvy v současném nebezpečném světě docházelo ke zjednodušování udělování „humanitárních víz“ a k bezbřehému navyšování počtů jakýchkoli imigrantů, aby takto docházelo k zajišťování údajných „práv“ úplně každého bezpečně a legálně vstupovat do jakékoli země a usadit se v ní, a současně takto docházelo k naprosté rezignaci na jakoukoli povinnost integrace příchozích a k rezignaci na nezbytnou ochranu domácího kulturního dědictví a právních systémů. Papež zcela pomíjí potřebu zachování domácí kulturní a společenské identity každého domáciho obyvatele a prakticky volá po tom, aby se domácí obyvatelé těchto svých kořenů a práv naopak dobrovolně vzdali ve prospěch importovaných práv a kultur, které dokonce mohou mít potenciál existující domácí kulturní prostředí a dědictví předků mnoha zemí zcela zničit!

Proto se ptám:

Kde jsou podle Papeže práva domácích obyvatel (zejména zemí staré Evropy) bránit a chránit jejich domovy, společenství, kraje, země, kulturu, jazyk, literaturu, umění, národností zvyky, náboženství, apod.? Nebo snad Papež František tyto věci nezná či nechce znát a vůbec neuznává?

A proč tyto své představy chce Papež František dokonce předložit v podobě dvou globálních kompaktů o uprchlících a migraci k přijetí na zasedání Valného shromáždění OSN? A proč Americká vláda údajně doufá, že Valné shromáždění o nich rozhodne v září příštího roku. Co má zrovna Americká vláda s něčím takovým společného a jaký může mít na něčem takovém zájem? Jde tady vůbec o myšlenky a poselství Papeže Františka nebo někoho zcela jiného a Papež sám byl v této věci pouze hrubě zneužitý?

Tento Papežův dokument má mít 20 akčních bodů (zdroj – zde) rozdělených do čtyř skupin: „přivítat“, „ochraňovat“, „podporovat“ a „integrovat“. Konečným cílem dokumentu je „vybudovat inkluzivní a udržitelný společný domov pro všechny“. Něco takového je však pouze Papežovým „zbožným přáním“ nemajícím žádné reálné opodstatnění. Pokud se totiž někteří (mnozí) příchozí sami od samého počátku integrovat nechtějí a svůj příchod pojímají více či méně jako jakousi „nárokovou invazi“ s cílem převzít a zabrat hostitelské země a potlačit a nahradit vše, co zde jejich obyvatelé vybudovali, včetně kultury a odkazu předků, pak je Papežův dokument pouhým škodlivým cárem papíru.

Nechce se mně věřit tomu, že by Papež František nedokázal docenit skutečné a reálné dopady svých poselství a činů. Pokud totiž ne, pak se nikdy Papežem raději vůbec neměl stát.
Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

3 Komentáře “Papež František upřednostnil zájmy uprchlíků před bezpečím a životy domácích lidí!

  • · Edit

    Papež je prostý satanistický spratek,který nemá ani svůj rozum a ani své postavení ve společnosti. Existuje na zemi vůbec jakýkoliv kněz,který mu ještě věří??? Tomuto zmrdu nelze věřit ani pozdrav. Je to nacistická svině prvního řádu a budiž proklet navěky věků. Toto nenažrané prase není stoupencem křesťanské víry a ani se k tomuto křesťanství nepřibližuje. Je to lidský odpad a nejlepší,kdyby chcípl a jeho pošlé tělo putovalo rovnou na kafilérii a duše do pekel horoucích. Vatikán je třeba srovnat se zemí a bude navěky pokoj.

  • Tento papež je služebníkem NWO a byl vybrán. Pro méně chápavé věřící bylo nastoleno divadlo jako že papež je volen. Nejen Ježiš Kristus, ale i náš Jan Hus by proti takové negativní a zlo přinášející osobě bojovali. Někteří lidé však ještě neví, která bije a tak jsou svatě poslušní a nemyslí.

  • · Edit

    Sám bych byl zvědavý jak by se starala nějaká muslimská země když by ji zaplavila vlna ekonomických uprchlíků z Evropy. Požadovali bychom a ne malé kapesné, bydlení, stravu lékařskou péči a práci, a to ne ledajakou pomocnou ale na úrovni našeho vzděláni. Jedna taková muslimská země mě napadá co tak Kuvajt. Co by asi dělali po příchodu několika milionu evropanů s jejich požadavky ? Františku chce to mokrý ručník na palici , ani za doby nějakého Ježíše to nebylo možné.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*