Papež František 12 krát podpořil jedno světové náboženství a Nový světový řád

Papež František 12 krát podpořil jedno světové náboženství a Nový světový řád

Papež František v neděli řekl statisícům mladých lidí na shromáždění Světového dne mládeže v Polsku, že je třeba „věřit v nové lidství“, a že by lidé měli odmítnout „vidět hranice jako bariéru“.

Každé dva nebo tři roky se Katolíci z celé planety sejdou na jedné z obřích konferencí, a jak uvidíte, papež se nebál využít historické příležitosti k propagaci svého programu. Bohužel, stalo se nadmíru jasné, že jeho agenda zahrnuje posun lidstva směrem k jednomu světovému náboženství a Novému světovému řádu. Samozřejmě, že papež František nepoužil přesně tato slova, ale v tuto chvíli je velmi zřejmé, o co se snaží. Pokud mi teď nevěříte, možná uvidíte věci jinak poté, co uvidíte důkazy, které jsem sestavil ve zbytku tohoto článku.

Začneme s tím, co papež řekl v neděli na konferenci Světového dne mládeže.

„Lidé vás mohou soudit, že jste snílci, protože věříte v nové lidství, to, které odmítá nenávist mezi národy, to, které odmítá vidět hranice jako bariéry a které si může vážit svých vlastních tradic, aniž by bylo sobecké nebo malicherné,“ řekl papež František svému stádu.

Samo o sobě, toto tvrzení není tak dramatické. Ale když si dáte do souvislostí vše ostatní, co František udělal a řekl během posledních pár let, začne se objevovat jasný vzor.

Květen 2016: Papež František uvítal ve Vatikánu jednoho z předních sunnitských duchovních na světě a údajně mu řekl, že „naše setkání je poselství“. A mainstreamová média po celém světě jasně pochopila, co tím bylo sděleno. Například, deník Daily Mail o tomto setkání napsal článek s názvem „Papež přijal velkého imáma na historickém vatikánském zasedání ve snaze sloučit katolickou a muslimskou církev v jednu.“

Leden 2016: Vatikán zveřejňuje extrémně znepokojující video, ve kterém papež František prohlásil, že všechna světová náboženství „hledají Boha nebo se s ním setkávají odlišnými způsoby“ a že nakonec „my jsme všichni děti Boží“. Ve videu byli také představení vůdci různých hlavních náboženství, kteří deklarují věrnost jejich konkrétním Bohům. Za prvé, můžeme ve videu vidět buddhistickou kněžku, která říká „Mám důvěru v Budhu“, a po které následuje židovský rabín, který deklaruje „Věřím v Boha“. Video pokračuje, když katolický kněz oznamuje: „Věřím v Ježíše Krista“, a poslední ze všech je islámský vůdce, který směle prohlašuje, že: „Věřím v Boha, Alláha“. Pokud jste toto video ještě neviděli, můžete se na něj podívat zde. Po shlédnutí tohoto videa, nikdo nemůže popřít, že Vatikán otevřeně podporuje jedno světové náboženství.

Leden 2016: Vatikán zveřejňuje velmi znepokojující video, ve kterém papež František v listopadu 2015 prohlásil, že fundamentalismus, dokonce i křesťanský fundamentalismus, je „nemoc“, během vystoupení, ve kterém zdůraznil podobnost hlavních náboženství.

Září 2015: Papež František cestoval do New Yorku, aby přednesl projev, který nastartoval konferenci, během níž OSN představil „novou univerzální agendu“ pro lidstvo.

Září 2015: Během zastávky v katedrále svatého Patrika, papež František zdůraznil jednotu mezi křesťanstvím a islámem. Vyslovil přesně tato slova…

„Chtěl bych vyjádřit dva pocity pro své muslimské bratry a sestry: Za prvé, mé pozdravy k oslavě svátku oběti. Přál bych si, aby byl můj pozdrav teplejší. Mé pocity blízkosti, mé pocity blízkosti tváří v tvář tragédii. Tragédii, ke které došlo v Mekce.“

„V této chvíli vás ujišťuji o mých modlitbách. A spojuji sebe s vámi všemi. Modlitby k všemohoucímu Bohu, milosrdnému ke všem.“

Červenec 2015: Během cesty do Ekvádoru, papež František hovořil o potřebě „nového ekonomického a ekologického pořádku“, ve kterém bohatství planety bude „sdíleno všemi“.

Červenec 2015: Papež František odsoudil globální kapitalismus a odkázal na jeho excesy jako na „ďáblův hnůj“.

Červenec 2015: Papež František volal po „nové globální politické autoritě“, která by měla prostředky nezbytné „k řešení ekonomických problémů a nespravedlností světa“.

Říjen 2014: Papež František veřejně přijal teorii evoluce těmito výroky

„Když čteme o stvoření v knize Genesis, riskujeme, že si budeme představovat, že byl Bůh kouzelník s kouzelnou hůlkou schopen udělat všechno. Ale není tomu tak.“

„Velký třesk, o kterém dnes věříme, že byl původem světa, nepodporuje zásah božího tvůrce, ale spíše to vyžaduje.“

„Evoluce v přírodě není v rozporu s představou stvoření, protože evoluce vyžaduje vytvoření bytostí, které se vyvíjejí.“

Úplným přijetím teorie evoluce, papež František se sjednotil s levicovými sociálními inženýry, kteří se snaží spojit lidstvo do socialistického Nového světového řádu, a přidal se proti „fundamentalistům“, kteří se domnívají, že existuje jeden pravý Bůh, který vytvořil nebesa a zemi.

Červen 2014: Poprvé v historii katolicismu, papež František povolil ve Vatikánu „islámské modlitby a čtení z koránu“. V dávných dobách by to bylo považováno za rouhání, ale dnes si nikdo ve skutečnosti ani nevšimne, že se něco takového stane.

Březen 2013: Během svého prvního ekumenického setkání jako papež, František dal jasně najevo, že věří, že křesťané a muslimové „uctívají stejného Boha“…

„Já zdravím a srdečně děkuji vám všem, milí přátelé, kteří patříte do jiných náboženských tradic. Nejprve všem muslimům, kteří uctívají jediného Boha, živého a milosrdného a vyzývám jej v modlitbách za vás všechny. Opravdu si vážím vaší přítomnosti.“

Katolická církev si je vědoma důležitosti podporovat přátelství a respekt mezi muži a ženami z různých náboženských tradic- rád bych to zopakoval- podporovat přátelství a respekt mezi muži a ženami z různých náboženských tradic- to rovněž potvrzuje cenné dílo, za které vystupuje Papežská rada pro mezináboženský dialog.

Vidíte tu předlohu?

František se především chce setkávat s lidmi. Chce přivést dohromady národy, a chce sjednotit náboženství. Ale nakonec, jaký důvod ke všemu tomuto sjednocování?

Stále větší počet „fundamentalistických“ křesťanů se obává, že papež František připravuje půdu pro jedno světové náboženství a Nový světový řád. Sloučení všech zemí světa do jednoho obřího superstrátu a sloučení všech světových náboženství do jedné víry může znít jako dobrý nápad pro mnohé, ale pravdou je, že by to vedlo k takové míře tyranie, jakou si většina lidí ani neodvažuje představit.

 

Michael Snyder

(End of the American Dream/ svobodnenoviny.eu)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*