Pan hejtman Hašek zase vyvěsil vyžloutlou slepici kolaborantů

Pan hejtman Hašek zase vyvěsil vyžloutlou slepici kolaborantů

Vyžloutlá slepice smíření opět zavlála nad sídlem se smířením nesmiřitelného hejtmana Haška.

Naposledy, když jsem měl tu čest se s panem hejtmanem setkat, bylo to na oslavě Osvobození na Generálním konzulátu Ruska letos na začátku května, musel jsem mu děkovat za jeho rozhodný a odmítavý postoj k odsouzeníhodným snahám politiků, novinářů a vůbec povedené části veřejnosti o to, překrucovat naše dějiny. A to zejména dějiny přímo související se zásluhami našich (a také ruských) dědů na tom, že mluvíme stále česky a dokonce, že tu stále jsme. A také děkovat za jeho odmítavý postoj k tomu smiřování se představitelů Brna se zvěrstvy sudetských i nesudetských Němců páchaných v Československu. O těch se dnes už jakoby nesmí mluvit, tedy kromě smiřování se s nimi. Smiřování je připomínané každoročními pochody sudeťáků a kolaborantů z Pohořelic do Brna. Čtvrté pole čtvrceného znaku JM kraje, ona zmíněná vyžloutlá slepice, je jeho připomínkou “symbolickou”. Na znaku JMK se ocitla zásluhou Haškova předchůdce, lidovce a velkého smiřovatele Juránka.

Příběh smiřovatelské vyžloutlé slepice, teď už i slepice pana smiřovatele-nesmiřovatele Haška, začíná hluboko v historii, v prosinci roku 1462. Tehdy římskoněmecký císař Fridrich III. Habsburk (Svatá říše římská národa německého) věnoval moravským stavům “privilegium” užívat v šachování Orlice zlato namísto původního stříbra. “Drazí Moravané, kdybyste se rozhodli opustit proradné sevření české vězte, že teplá náruč německá je vám otevřena!”. Tak nějak mohla znít slova Habsburkova adresována moravským stavům, kteří se tehdy proti českému králi Jiřímu bouřili a pergamen od Habsburka v prosinci 1462 nadšeně přijímali. (Zde je možná třeba dodat, že král Jiří z Poděbrad a Kunštátu byl tehdy svrchovaným vládcem Moravy a toto gesto Habsburkovo tedy mohlo být pouze symbolickým).

Tahle slepice vyobrazena na Habsburkově pergamenu dodnes uloženém v depozitáři Moravského zem. archivu v Brně, se jakousi náhodou v září 2009 objevila také na vlajce moravských “obroditelů” z politické Strany Moravané a Moravské národní obce. Členy těchto spolků je od té doby proklamována za jediný a autentický symbol Moravy a jako mor a cholera už několik let šířena po území historické Země Moravy. A nevyhýbá se, zdá se, ani sídlu úřadu “se mířením jinak nesmířeného” pana Haška který, dle jeho vlastních slov, by to nemohl Moravě udělat, aby tuhle vlajku s vyžloutlou slepicí smíření nevyvěsil. Čeho je ale tahle slepice na žlutém a červeném pruhu na budově JMK symbolem? Je symbolem Moravy? Morava svůj symbol od poloviny 13. století přece má! Zásluha o jeho vznik je připisována Přemyslu Otakaru II., jenž v úmorném boji, paradoxně právě s Habsburky, dokonce padl. A pruhy žlutý s červeným? Těmi měli vyzdobený sál henleinovci, když ještě před mnichovskou podlou zradou plánovali genocidu obyvatel Čech a Moravy (vznikl tehdy dokument “Grundplanung O. A.“). Žluto-červeně pruhovanou vlajku nosili také nepřátelé “české” Moravy za Masaryka. Tehdy žlutili bílý pruh české vlajky (shodné s vlajkou Polska), aby dali najevo nesouhlas s “čechyzací” Moravy. Dnes se tahle “smířlivá” slepice ve žluté a červené hojně objevuje, když do Brna zavítá pupek Henleinova pohrobka Posselt, aby nám znovu vysvětlil, jak chce-nechce smířlivou cestou Sudety zpět.

Nepotřebuji se tématem symbolu Moravy či historií zabývat nijak dlouho na to, abych věděl, co že symbolem Moravy je a co jím rozhodně není. Mně totiž stačí, narozdíl od jiných, podívat se na stání znak. Slepice smíření symbolem Moravy být nemůže, pokud chceme mít stále Moravu tam, kde zatím stále je, tedy zejména politicky i ideologicky součástí našeho společného státu. Není symbolem, pokud tedy nechceme s Němci budovat nejen společnou ekonomiku, ani armádu či nepokládáme-li hranice ČR společně s tzv. Benešovými dekrety za přežitek tak, jak pokládají představitelé jmenovaných moravsko-buditelských uskupení shora jmenovaných a vyžloutlou slepici po Moravě šířících. Není, nechceme-li plivat po tom, za co naši dědové bojovali a v bolestech umírali.

Nezbývá mi, než panu hejtmanu Haškovi a ostatním nesmiřitelným nesmiřovatelům a také oněm udatným bojovníkům za Moravu vřele doporučit, aby se pořádně podívali na znak JMK a zamysleli se nad tím, proč jsou na něm dva rozdílní ptáčkové a co že by ten, zdánlivě možná nenápadný, rozdíl mezi nimi mohl asi znamenat. Pan hejtman se jistě může zároveň zeptat pana Juránka jaké že rozpoložení jej vedlo k tomu, tu vyžloutlou smířlivou slepici do znaku JMK tehdy vůbec prosazovat.

pro milovníky historie dále zde

PS: Málem bych zapomněl na naše vědátory novináře. Patrně po roce zase soutěží o to, kdo z nich je větší neumětel a blbec neschopný už si konečně po těch letech o této problematice něco přečíst.

(Jihomoravský hejtman a místopředseda ČSSD Michal Hašek Foto: Anna Vavríková, MAFRA)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*