Otevřený list biskupům ČR

Otevřený list biskupům ČR

Vážení biskupové ČR,

většinu z vás osobně znám ještě z dob studií z Litoměřic a pak i ze společné práce na cyrilometodějské vinici v období komunismu. Téměř všichni už máte sedmdesát let. Stojíme na prahu věčnosti a už brzy budeme skládat účty před Bohem. V hodině své smrti každý zodpoví za to, zda skutečně sloužil Kristu, anebo Ho zapíral a nakonec definitivně zradil.

Vžívám se do situace každého z vás. Nyní dozrál čas, kdy musíte učinit radikální krok, abyste se jasně postavili za Krista, Jeho evangelium i za duše, které vám byly svěřeny. Možná je to pro vás už poslední šance, abyste se navždycky nestali Jidáši, kteří skončí ve věčném zavržení. Jako mladí kněží jsme odsuzovali kolaboraci kněží „Pacem in terris“. Ale vy se dnes dopouštíte mnohonásobně větší kolaborace! Stojíme tváří v tvář systematické globalizaci NWO, která skrze islamizaci likviduje v kořeni křesťanství i český národ. Vy, jako pastýři, nejenže mlčíte k sérii zločinů, které vedou k sebezničení, ale co je paradoxem, vy jste se stali nejúčinnějšími nástroji tohoto naprogramovaného suicidu. Přijali jste jidášskou sumu 200 milionů, abyste prosadili islamizaci a prodali Krista, duše i český národ! Proberte se z tohoto deliria! Uvědomte si realitu, kterou selským rozumem chápe každý prostý člověk!

Je paradoxem, že za zachování křesťanství a národa v Česku bojují upřímní ateisti, a vy, jako zástupci Boha na zemi, prodáváte Krista a národ jako prostitutky.

jezis kristus

Co máte konkrétně dělat?

 • Vraťte těch 200 jidášských milionů!
 • Rozpusťte ČBK, která vás drží ve falešném fluidu, abyste si neuvědomovali svou osobní zodpovědnost za svěřenou diecézi.
 • Každý z vás ve své diecézi napište osobní pastýřský list, v němž vyzvete všechny křesťany, aby v okresních městech byly pravidelné manifestace, a to každou druhou sobotu, proti islamizaci a za záchranu církve a národa.
 • Vzneste požadavky na vládu, aby se postavila proti likvidační politice Evropské unie, nenechala se svázat žádnými kvótami a nedovolila v žádném případě islamizaci českého národa, protože to je sebevražda morální, duchovní i fyzická.
 • Veřejně se oddělte od pseudopapeže Františka, který je dle dogmatické buly svatého Pavla IV. pseudopapežem a všechno co koná, je neplatné. Proto nepřipomínejte jeho jméno ve svaté liturgii.
 • Odřekněte se všech herezí historicko-kritické teologie, která popírá podstatu křesťanství a zároveň se odřekněte i synkretismu s pohanskými náboženstvími, především s islámem a buddhismem.

Toto jste povinni v tomto historickém čase učinit! Z tohoto slova vás bude soudit Bůh v hodině smrti! Z tohoto slova budete rovněž brzy skládat účty před vámi zmrzačenou církví i českým národem! Proberte se! Staňte se hrdiny, jinak zůstanete Jidáši – zrádci!

Modlí se za váš radikální a historický krok

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Loading...

Podobné články

 • Pro Robert Janéz:
  Podle jakého zákona? Podle církevního? Rozdíl mezi jejich církví a tou papežskou církví je ten, že římskokatolická církev je veřejná sekta působící celosvětově. ŘK není nic jiného, než antikristovské světové veřejné sektářské hnutí, co se prohlašuje za „zástupce (vlastně přímo za něj) Boha na Zemi“, co svádí celý svět a lidstvo z cesty k Bohu. Místo aby vedla věřící k Bohu skrze Krista a pomocí aplikování Ježíšovy skutečné nauky do života prostých lidí, tak věřící tohoto systému jsou tedy naopak od Boha odváděni na opačnou stranu.
  ŘK=sektářské hnutí opovrhující Biblí a Desaterem přikázání. Její nařízení jsou z tohoto důvodu tedy neplatné.

 • Papež František je antipapež, stejně jako ti tři papežové před šesti sty lety v době velké krize víry v katolické papežské církvi. Tehdejší papežové taky byli nelegitimně ve své funkci. Vlastně každý kněz, biskup nebo papež, který žije v rozporu s božími přikázaními a svatým písmem, je nelegitimní a veškerá jeho činnost a skutky v církvi( zpověď, křty, atd.) jsou neplatné, jak kázal Jan Hus. Cituji některé Husovy výroky:

  „Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.“
  (Z kázání)

  „Nešťastným bohatstvím, v němž církev tone zjedovatělo, a otráveno je téměř všechno křesťanstvo. Psi se o kost hrýžou. Vezmi kost a přestanou.“

  „Ať už je to prostý kněz, biskup a nebo sám papež, pokud žijí v hříchu, nejsou z milosti boží“

  „Ne Mojžíš, ne král pozemský, ne papež! Jejich nařízení nezavazují, nejsou-li ve shodě s přikázáními Kristovými.“

  Zajímavá náhoda. Uplynulo nám 600 let od upálení Jana Husa a od doby vrcholu velké krize víry v Boha a nihilismu a úpadku tradičních křesťanských hodnot v papežské církvi. Tehdy také vystoupila řada lidí na obranu křesťanských hodnot. Církev ale všechny své odpůrce radši zlikvidovala. Nakonec to vyvrcholila vyhlazovací křižáckou výpravou proti českému národu. Ale naštěstí naši předci papežskou církev porazili a zachránili existenci našeho národa a dali naději pro návrat k tradičním křesťanským hodnotám. Ten nihilismus v katolické církvi nastal už od jejího vzniku, tj. od dob zavedení (psesudo)křesťanství v Římě, a každým dnem se to jen zhoršovalo, až to vyvrcholilo v krizi v na začátku 15. století. A historie se bohužel opakuje.
  Opět po 600. letech od upálení mistra Jana Husa(zajímavá náhoda) je katolická církev opět v hluboké krizi víry a dochází v ní k hlubokému nihilismu a úpadku křesťanských hodnot. Akorát, že tentokrát proti nám nepošlou křížovou výpravu, ale půlměsíční výpravu. A tentokrát to skončí(zatím v západních zemí) islamizací Evropy. Naší zemi a východní Evropě se to snad vyhne.
  A co se týče toho, že Halík, Duka, Vlk a spol. způsobují morální a duchovní rozklad církve, tak hold platí stále Husova slova:

  „Nejsou snad skutečnými ničiteli církve chlípníci na farách? Biskupové bez živé víry“?

 • Rober Janéz se zase ozval. Pokud vím, tak oni nejsou členové papežské katolické církve, ale Ukrajinské pravověrná řeckokatolická církve.
  Vidím ,že se z Janéze stal novodobý inkvizitor či páter Koniáš. Ukázka, jak se stát během chvilky jezuitou 🙂

 • „Papež“ František je opravdu antipapež. A to z následujícího důvodu:

  Papež Klement XIV. vydal v roce 1773 církevní dokument nejvyššího významu – bulu Dominus ac Redemptor Noster rušící jezuitský řád navždy a neodvolatelně. Já se divím tomu, že katolíkům, kteří jinak slepě věří na onoho „neomylného“ papeže, nevadí mít za papeže osobu, která porušuje papežskou bulu tím, že je členem neodvolatelně, navěky zakázaného řádu.
  Pokud bychom to vzali doslovně, tak Francis nemůže být a není papežem, protože tím, že se hlásí k zakázané sektě, porušuje církevní zákon.

  Je důležité si uvědomit, že povinností každého jezuity je bezmezná poslušnost vůči generálu jezuitského řádu, tj. černému papeži.
  A co se stane, když jezuité mají svého muže ve funkci papeže, když tento nejvyšší muž církve je v tuto chvíli podle neporušitelných zásad jezuitského řádu absolutně podřízen přímo černému papeži.

 • Duchovní podlehli pokušení světskému – mamonu. Hrabou a Boha se nebojí. Asi v něj nevěří a víru používají jen k manipulaci těch, kteří věří. Okrádají všechny a čím víc budou mít nahrabáno, tím větší špínu budou ochotni posvětit. Konec křesťanství v Evropě se nezadržitelně blíží. Do hrobu si ale majetek a peníze nevezmou. Jen zemřou s pocitem, že jsou bohatí. Neví, že bohatství je pocit a není závislé na majetku a penězích.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*