Otevřený dopis zemědělcům, vědě i Sisyfům o kruzích v obilí…

Otevřený dopis zemědělcům, vědě i Sisyfům o kruzích v obilí…

kruhy v obili 2

Jsou věci mezi nebem a Zemí a vše je docela jinak, než nám bylo dlouho předkládáno. Přestaly dávno hloupé články skeptiků v tisku, zmizel web circlemakers astronomy ze stránek Klubu Sisyfos i trapná videa s hopkáním astronomů v obilí ze stránek brněnské hvězdárny. Umlkl i brněnský Circle Art na facebooku, 2 roky spí i turnovský webmaister circlemakers.wz.cz – hošíci skeptičtí usnuli i tvorba na photshopu definitivně skončila. Vychloubání se tvořením kruhů v obilí byla pouhá fikce k oblbnutí důvěřivých občanů.

Obrazce v obilí v ČR však vznikají stále krásnější, dokonalejší, veselejší a plné lidiček. Jsou ozdobou a posilou pro naši vlast i celou planetu, doplňují síť dávných energetických center, umístěných v krajině jako korálky navlečené na šňůrce, jehličky vbodnuté do země, čistící a posilující vše kolem – půdu, přírodu, člověka. Cítíme se v nich nádherně, nesou klid i pohodu, propojení se Zemí i Vesmírem.

Zemědělci jsou mnohdy v rozpacích nad nádherou tvarů, jež se znenadála objeví v poli. Nechápou důvod výskytu tohoto jevu, mnozí jsou však okouzleni zvláštností v lánu a nebrání vstupu zvídavých lidiček. Linie perel táhnoucí se podél dávných tras musí být stále funkční. Ztratí-li perlička svou záři a jas, musí být nahrazena jinou, aby systém fungoval. Dávné civilizace propojení energií Země a Vesmíru posilovali jehličkami ve formě posvátných kamenů a menhirů, věží a kostelů. Co jsme zničili a opustili, musí být nahrazeno, abychom nezahynuli. Ztratili jsme dávné vědomosti, važme si těch, jež nás z výšky ochraňují.

kruhy v obili 3

Obrazce v obilí jsou silná energetická centra oživující a posilující celou krajinu. Važme si jejich pomoci energetické i informační. Každý piktogram je obrázek v kosmické řeči vložený do krajiny, jež vnímavý člověk umí přečíst. Voda a křemík v podloží jsou univerzální datové nosiče.

Pro zemědělce obrazec v obilí není trest – ale požehnání. Očištění oblasti, úrodnost krajiny, výnosnost plodin, lepší klíčivost. Není nutné vyhánět lidičky z obrazců v obilí, nebo je rychle pokosit. Obrazce je třeba prozkoumat a zdokumentovat. Je to nádherná součást dnešního dění. Důležité je zaktivovat Akademii věd a její výzkumné ústavy k odebrání vzorků půdy i porostu z obrazce a okraje lánu, provedení rozborů a srovnání výsledků. Zjistit změny v klíčivosti a výnosnosti plodiny. Tohle za vás badatelé neudělají! Každý zkušený badatel vidí v kruhu v obilí mnohé odlišnosti – deformace stébel a spáleniny, zčernalý hmyz, jinou kvalitu zrna, spálené i oseknuté vršky plevele – na tohle astronomové hopkající v obilí opravdu nestačí.

kruhy v obili

Akademie věd ČR má dostatek výzkumných pracovišť schopných provést rozbory a zjistit možnosti vyšší klíčivosti, výnosnosti plodin a kvality, změn v DNA, možnosti pěstování plodin bez chemických postřiků.

Obtížný úkol čeká vědce Klubu Sysifos – mnoho let nám předkládali jako jedinou variantu tvorby kruhů v obilí hopkání astronomů s prkny – je načase obhájit tuto teorii předvedením tvorby veřejnosti.

Jste-li opravdu tvořiví a šikovní hošíci, jak jste tvrdili,nabízíme vynikající nákres Perly piktogramů 2013, možnost denní tvorby, ať na práci dobře vidíte a nehopkáte v poli v noci jako vagabundi ničící úrodu nebo zloději. Atmosféra bude vynikající – na fandění a dokumentaci se sejde lidiček a sdělovacích prostředků opravdu dost!

Zmáknout můžete i dodatek k obrazci – velký trojúhelník pod vysokým napětím a četné popáleniny kolem. Co zdobilo trojúhelník uvnitř, netřeba tam vkládat, bince už nadělalo lidstvo na Zemi dost.

V dolíku pod obrazcem byl zajímavý nápis viditelný a čitelný pouze shora. Nemáte -li dost šikovných hošíků na zvládnutí obrazce, jistě rádi vytvoříte stručné a všem Čechům známé slůvko zohnutím stébel v kolénkách v úhlu 90°. Třetí nápis v obrazcích v ČR – pochválil zemědělcům jednoduchý a ekologický způsob zvyšování výnosů – živiny proudí od hnoje s kopce dolů a v kolejích plných močůvky se skví nápis!

Svou teorii o lidské tvorbě obrazců v obilí Sysifos potvrdí, zaskví-li se v létě 2014 opět u Žďárku Perla piktogramů nebo slůvko HOVNO:

Ke spolupráci přizvěte „4 svědky“ z Liberecké Drbny – jistě poradí, jak na to!

Astronomové se už ozvali v diskuzi, šikulkům se možná zadaří to HOVNO…

Vlivem skeptiků jsme zaostali ve výzkumu kruhů v obilí nejen za USA, Anglií a Ruskem i Bulharskem:

 
                         Snad nastala doba tvořivých lidiček a vše napravíme. 
 
NAPRAVÍME – v ČR máme více výzkumníků ve spojení s mimozemskými inteligencemi než bulharská Akademie věd – přidávám aktuální příspěvek k článku Obrazce v obilí ČR 2013:
zdroj :  pliskova.blog.idnes.cz  a  kruhy-v-obili.cz (zasláno do redakce emailem)

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*