Otevřený dopis presidentům USA a ČR ve věci dodržování lidských práv u mé rodiny a jejího odškodnění Českou republikou

Otevřený dopis presidentům USA a ČR ve věci dodržování lidských práv u mé rodiny a jejího odškodnění Českou republikou

Otevřený dopis presidentům USA a ČR ve věci dodržování lidských práv u mé rodiny a jejího odškodnění Českou republikou

Dipl.Ing.Karel Franče, bezdomovec, nouzově ubytován Penzion Zlatá stezka 14, 507 44 Libošovice , Czech republic, E-mail: karel495@seznam.cz ,

19. června 2014
 President of the USA
Mr. Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Ave NW
Washington, DC 20500

 

President České republiky
Pan Miloš Zeman
Hrad
119 08 Praha 1

 Médiím, politickým stranám a občanům USA a ČR

Otevřený dopis presidentům USA a ČR ve věci dodržování lidských práv u mé rodiny a jejího odškodnění Českou republikou

 Vážení nejvyšší představitelé spojeneckých zemí,

dlouhá léta bezúspěšně komunikuji s Vámi i Vašimi předchůdce o porušování lidských práv v České republice.

Česká republika mne zařadila do databáze nepřátel zřejmě ještě za pana presidenta Klause. Pan tehdejší předseda vlády Miloš Zeman a jeho ministr financí pan Jiří Rusnok ode mne písemně věděli , že pátrám po zcizené americké vládní garanci poskytnuté za pana Presidenta Clintona naší společnosti ACS Brandýs nad Labem, v.o.s. – automatizované družicové systémy VSAT ve výši 12 mil. USD v roce 1994 do České spořitelny a o rok později po sérii bankovních garancí poskytnutých za součinnosti Ministerstva zahraničí USA FEDem v celkové výši 1.8 mld.USD poskytnutách do Komerční banky a později státem převedených do Komerční banky , které měly čerpání peněz na naše telekomunikační, obchodní a výrobní projekty a pro vytvoření Integrovaného záchranného systému v rámci střední a východní Evropy.

Pane Presidente Obamo, Vy osobně a i vaši předchůdci jste mi nepomohli poskytnutím informací mně, či našim soudům o pravdě – o poskytnutých garancích mé firmami ACS Brandýs nad Labem,. C.o.s. – automatizované družicové systémy VSAT a ponechali jste mne bez právní pomoci a de facto jste chránili naše politické reprezentace, aby i nadále rozvíjeli náš kapitalismus volné loupeže, bez dodržování lidských práv na majetek, bydlení, zdraví , na spravedlivý soudní proces a informace. V tom jste dle mne nesplnil USA deklarované světové poslání a proto tento dopis zveřejňuji. Obdržel jste jich ode mne několik elektronicky a i písemně včetně CD s našimi kauzami, pokud je česká BIS ( Vaše FBI) nezadržela v poště. Ani bych se tomu nedivil.

Bohužel díky pasivitě a neřešení problému České republiky politickými reprezentacemi, nastala doba jak říkal náš dnešní pan president Zeman : Padni-komu padni a proto je z důvodu možného promlčení nutné žalovat Českou republiku, zvláště nevyužila-li můj vlastenecký návrh na odškodnění mé rodiny za směšnou částku 185 mil. Kč a podmínky zastavit stažením neoprávněné původní žaloby od ČKA a zastavení doživotních exekucí , které doposud probíhají a zřejmě ještě mnoho let díky přemístění promlčených pohledávek na Sejšely , probíhat budou !!!

Dlouhá léta jsem chtěl obhájit naše lidská práva k českým státem ukradenému majetku, usiloval o práva na spravedlivé soudní procesy, když nebyly akceptovány návrhy na mimosoudní vyrovnání a na řádné vyšetření zločinů podvodů a krádeží státní policií a státními zástupci ( prokuratura), nakonec i práva na informace z USA, aby bylo možné potrestat konkrétní viníky, kteří mně i mé rodině doposud ničili cca 20 roků životy . Byli jsme uvrženi svou mateřskou státní bankou, která nás nechala okrást, do více jak pětiletého konkursního řízení se společností ACS, kde jsme byli i osobně exekuováni správcem konkursní podstaty nedoplatkem našich mezd a státních poplatků ve výši cca 400 tis. Kč a ještě navíc vše skončilo českou státní politickou agenturou ČKA navrženou žalobou a rozsudkem – Okresního soudu Praha východ s panem samosoudcem Mgr. Filipem Jankem čj. 7C 135-2004-65 který nabyl právní moci dne 6.1.2007 a následně vymáhačskou právnickou firmou Matco, s.r.o. právně opožděně navrženými doživotními exekucemi až dne 15.2.2008 na majetek členů mé rodiny, které Okresní soud Praha východ nařídil svým čj. 28 Nc 9714/2008-10 v březnu 2008 a které doposud trvají, protože navrhovatel exekucí se odvolal proti zastavení exekucí a přemístil své propadlé pohledávky vůči ACS a jejím osobním společníkům na Sejšely, takže můžeme být zcela a bez právní pomoci ničeni doživotními exekucemi ještě mnoho dalších roků a České republice to snad i vyhovuje.

Je to obrovská lidská tragédie a komedie zorganizovaná Českou republikou o které byly průběžně informování presidenti USA, včetně i našich presidentů a přesto to bylo i USA trpěno. Co se historicky stalo :

 

 1. Pomohl jsem obviněné americké novinářce Genevieve Zalatorius z týdeníku Business Weekly       placeného americkým kongresem a odhalujícího počáteční korupce v nově se rozvíjejících demokraciích ve střední Evropě a předal ji fotokopie z výběrového řízení , kde se ACS umístila na druhém místě za státním podnikem SPT Telekom a nakonec měla realizovat státní zakázku pro českou Celní správu v rozsahu zasazení cca 152 VSAT stanic, protože státní podnik SPT Telekom nebyl schopen na státní hranice zabezpečit kvalitní datové spojení. ACS uzavřela kontrakt s americkým dodavatelem GTE Spacenet International       na dodávku centrální řídící stanice HUB VSAT a 152 VSAT koncových uživatelských stanic.V době testování celého prvního družicového telekomunikačního systému v ČR, korupčně naši zakázku od MF ČR vedeného panem Kočárníkem , obdržel bílý kůň pražský důchodce bez telekomunikační licence , který založil firmu NIT,s.r.o Praha a později tuto firmu se státní zakázkou převzal norský telekomunikační operátor Telenor.
 2. V Businnes Weekly vyšly v roce 1995 další dva články o celé korupční aféře, pan Kočárník musel opustit MF ČR a Ing. Kare Franče byl panem Klausem a panem Kočárníkem odměněn totálním finančním embargem, nesměl jsem dočerpat náš první rozvojový úvěr ve výši 168 mil.Kč ( vyčerpal jsem jen cca 130 mil. Kč), který byl garantovaný zpočátku ČMZRB, dále americkou vládní garanci ve výši 12 mil. USD ( tehdy 300 mil.Kč) a dokonce jsem se v roce 2001 od vyšetřovatele PČR kpt. Taraby dozvěděl, že byl vytvořen dopis s mým zfalšovaným podpisem, že jsem vážně onemocněl, že se vzdáváme přidělených garanci ve výši 1.8 mld. USD a že souhlasíme, aby tento kapitál byl využit pro rozvoj a modernizaci českého státního podniku SPT Telekom.
 3. Ministerstvo financi ČR v roce 1995 stáhlo ze své státní banky České spořitelny naši americkou vládní garanci ve výši 12 mil. USD a tím jsme se dostali do nezajištěného úvěrového vztahu a použilo ji na svou korupční zakázku pro zabezpečení družicových telekomunikací pro českou Celní správu, kterou převzalo od Ministerstva průmyslu a obchodu, tedy ukradlo nám telekomunikační projekt dokonce i finance na jeho zabezpečení . Jeden slovenský bankéř, který mi podal mnoho informací o našich garancích a sdělil mi, že státní podnik SPT Telekom.- později Český Telekom je vlastně můj a že mám za něj bojovat.

 

 1. Česká republika“ svého nepřítele“ Ing. Karla Frančeho nejdříve okradla o       bankovní garanci 12 mil. USD a následně i o sérii bankovní garancí ve výši 1.8 mld.USD – naposledy jsem jí viděl v portfóliu ČSOB dne 22.5.1999 v pražské pobočce Credit Leonnais Bank, v roce 2012 je nalezli neoficiálně moji přátelé v Evropské pobočce FEDu v Itálii. Jinak o jejich existenci jsem měl mnoho informací včetně i od pana Kočárníka na výjezdním zasedání výkonné rady ODS v Chrudimi v roce 1995, kde mi byla nabídnuta funkce Ministra průmyslu a obchodu místo pana Dyby. Nabídku jsem z rodinných důvodů po týdnu váhání nepřijal.
 2. ČNB po mém odhalení garanci v portfóliu ČSOB, jichž jsem byl beneficiantem a mohl jsem je vyvést z ČSOB, vyhlásila zákaz manipulace s nimi a informační embargo na informace o nich a někdo z politiků, buď pánové Klaus, Kočárník a možná i pan Zeman mne zařadil   do databáze nepřátel ČR, PČR na mé podněty nekonala a řádně má podání nevyšetřila ( nejdříve se spis u PČR ztratil za pana MV ČR Grosse) a později za nástupu vlády Pana Nečase, OKFK PČR a VSZ Praha odmítly vyšetřování na základě nově zjištěných údajů, s tím, že věc byly vyšetřena v roce 2002 a nebude již šetření provádělo, má další podání budou jen zakládána do spisu – viz závěry pana pplk. Viktorína z OKFK a pana plk. Taraby z GIBS. To vše je výsledkem  tzv.. Opoziční smlouvy o střídaném vládnutí ODS a ČSSD. Představitelé ODS zavinili naše škody a političtí představitelé ČSSD u moci vše nechali zamést pod stůl. Okresní soud Praha východ s panem samosoudcem Mgr. Filipem Jankem odmítl mé návrhy na předběžná opatření ve věci zákazu prodeje státních podílů podniku Český telekom, který byl zmodernizován za ACS přidělený kapitál ( z sumy 1.8 mld.USD si tehdy údajně oddělil 200 mil. USD pan Kočárník, který musel odejít z funkce MF ČR a převzal řízení České pojišťovny a přivedl do ní náš kapitál.).
 3. Městský soud v Praze a Obvodní soud pro Prahu 1 po 5-ti letech řízení zamítají můj žalobní návrh proti České spořitelně z důvodu promlčení pohledávek ACS vůči své mateřské bance za zmařený podnikatelský záměr,….
 4. Okresní soud Praha východ – pan samosoudce Mgr. Filip Janek odsuzuje společníky ACS rozsudkem 7C 135/2004-65, přičemž duševně nemocná Božena Frančeová nebyla řádně zastupována opatrovníkem, později soud nedovolí pro zpožděné odvolání o 3 dny odvolací proces a předložení nových důkazů, které nebyly předloženy při prvoinstančním jednání a má obhajoba se opírala o to, že banky poskytnou pravdivé informace, což se nestalo a já v osobě obhajoby jsem neunesl důkazní tíži svých tvrzení ( neměli jsme peníze na právníky, protože jsme byli v situaci po skončeném konkursním řízení a bez práce. Nadřízené soudy nedovolili projednat nově předkládané důkazy o cílevědomé likvidaci našeho podnikatelského záměru naší mateřskou bankou Českou spořitelnou. důkazy z důvodu opožděného podání odvolání.
 5. Okresní soud Praha východ neřešil můj žalobní návrh vůči navrhovateli exekucí Matco s.r.o., který se dopustil zločinů podvodu a lichvy a odsuzuje mou rodinu – společníky v.o.s. ACS k doživotnímu trestu majetkových exekucí na nesplatitelnou částku více jak 230 mil. Kč plnění pro Matco s.r.o. a jeho exekutora JUDr Petra Kociána z Brna venkov, který v přípravném utajeném období před zahájením exekucí nezajistil náhradní dodání nezabavitelných částí mého starobního a u manželky Boženy plně invalidního důchodu a státního příspěvku za péčí o částečně bezmocnou osobu a zablokováním našeho přístupu k bankovním účtům jsme neměli dva měsíce peníze na náklady bydlení, potraviny, dopravu k lékařům, léky, ošacení, …. se nás pokusil vědomě zabít a PČR a dozorující státní zástupce včetně paní Vesecké neshledali na jeho konání žádné pochybení ?
 6. Zřejmě díky       úniku informací od Okresního soudu Praha východ k právní vymáhačskáé firmě Matco, s.r.o. doposud plnící politický úkol likvidace Ing. Karla Frančeho a členů jeho rodiny a vědomě zdržuje zastavení neoprávněných exekucí na promlčené pohledávky ( běh promlčecí doby započal běžet dne 29.7.1996 výpovědí úvěrové smlouvy ze strany České spořitelny vůči společnosti ACS) a vyhýbá se řešení nás odškodnit přemístěním svých pohledávek vůči ACS , které koupila od likvidované státní politické ČKA i za 1 Kč plnění ve prospěch české státní poklady ( viz smlouva o postoupení „již promlčených“ pohledávek mezi ČKA a Matco zorganizovaná panem MF ČR Kalouskem), na Sejšely ke zřejmě dcerce Matca s.r.o. s adresou Dolphin Corporation LTD, se sídlem Suite 13, Seychelles.
 7. Vládám pana Načase, Rusnoka i pana Sobotky jsem jako kompromisní a vlastenecké řešení jak odškodnit společníky ACS, kterým Česká republika zničila podnikání a jejich osobní životy a ničí je cca již 20 roků, jsem podal návrhy na jejich odškodnění ve výši 0,1 % z možné žalovaní částky, v roce 2012 to bylo cca 170 mil. Kč , v roce 2014 cca 185 mil. Kč. Na moje návrhy bylo vždy negativně reagováno ministerstvem financí ČR a dokonce i úřadem vlády pana Sobotky.

Čtěte prosím můj první otevřený dopis médiím , politikům a spoluobčanů z 1.5.2014 s přílohami na :

http://svobodnenoviny.eu/otevreny-dopis-mediim-politickym-stranam-a-ceske-verejnosti/

 

 1. Požádal jsem i pana presidenta Miloše Zemana jako mediátora, aby zprostředkoval dohodu o našem odškodnění, aby se celý problém vyřešil v tichosti v rámci ČR, ale byl jsem jeho úřadem odmítnut s tím , že jej nabádám k nezákonné činnosti a abych se obrátil o pomoc k Evropskému soudnímu dvoru , dokonce jsem dostal z presidentské kanceláře kontakt. Vím, že tento soudní dvůr nic neřeší, maximálně udělí státu pokutu za zdržování soudních procesů.
 2. Jediné řešení jak se mohu domoci svých lidských práv je podat z USA žalobu proti České republice. Nakonec bankovní garance pocházely z USA, došlo dle mého názoru k poručení smlouvy mezi USA a ČR o ochraně investic, jejich krádeží a podvodným zcela jiným využitím.
 3. Z důvodu blížícího se promlčení nároků ACS a jejích společníků, kteří byli poškozeni zločiny podvodů a krádeží , poškozením jejich osobností na cti a zdraví, neoprávněnými odsouzeními a dalšími zločiny a reálně hrozí 20 ti letá promlčecí doba je nutné , aby americká vláda nejlépe cestou mého právního zastoupení v USA, které mi stanoví ,   poskytla informace o historii poskytnutých bankovních garancí ve prospěch ACS a mé osoby a tato právní kancelář na základě mé plné moci       podá arbitrážní návrh, či žalobu proti České republice dle mne ve výši cca 185. mld. Kč.
 4. Protože i pan president Obama nereagoval na předchozí mé písemné prosby o pomoc, touto cestou jej veřejně vyzývám o právní pomoc, jako představitele státu, který bojuje i za lidská práva snad i u jeho spojenců v NATO a zejména proto, že jsem v minulosti jako vlastenec dle poradce Vašich presidentů Ronalda Laytona USA pomohl – informace má Vaše CIA       a nemohu je u důvodu mé bezpečnosti uvést v tomto otevřeném dopise a vláda pana presidenta Clintona mi jako vděk dvakráte pomohla v přidělení bankovních garancí pro rozvoj našich projektů ve střední Evropě, které měly za cíl zvýšit zaměstnanost, zavést nejmodernější telekomunikačních technologie, zavést systémy řízení pracující v reálném čase s konkrétními silami a prostředky ve velkém teritoriu ( například Projekt ACS Zdravotník, ACS auto,…), včetně obchodního systému a dopravními službami a se svou clearingovou bankou , něco jako pokus obnovit bývalý obchodní systém RVHP pracující jako poloautomatické komoditní burzy ( viz Projekt ACS Zprostředkovatel) a licenční výrobu telekomunikačních technologii pro východní trhy. Mohl jsem i své republice hodně pomoci, ale ta ze mne udělala svého nepřítele.

S úctou a vírou ve spravedlnost a lidská práva

Karel Franče

Zveřejněno na žádost pana Dipl.Ing.Karla Franče

 

 

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*