OSN se nelíbí výrazy „manželka“ nebo „manžel“

OSN se nelíbí výrazy „manželka“ nebo „manžel“

Organizace spojených národů nedávno zveřejnila na svém Twitteru příspěvek, v němž prosazuje používání genderově neutrálních slov na rozdíl od rodově zbarvených slov, jako je přítel a přítelkyně nebo manžel či manželka. OSN také nemá ráda jména povolání, která obsahují slovo „muž“, jako je hasič nebo podnikatel (anglicky fireman a businessman).

„Záleží na tom, co říkáte. Pomozte vytvořit vyrovnanější svět pomocí rodově neutrálního jazyka, pokud si nejste jisti něčím pohlavím nebo odkazujete na skupinu,“ stojí v příspěvku OSN.

Po příspěvku následovala tabulka s odpovídajícími ekvivalenty k genderově zbarveným slovům. Například podle OSN by se slovo „lidstvo“, které je v angličtině „mankind“, mělo nahradit výrazem „humankind“ se stejným významem. Slovo „mankind“ se skládá ze slov „muž“ a „laskavý“, což vyvolává u některých lidí dojem, že to znamená celé lidstvo bez žen.Analogicky k tomu by neměly být používány ani výrazy „přítel“ nebo „přítelkyně“, ale spíše neutrální „partner“. Podobně OSN doporučuje nahradit termíny pro manžela a manželku neutrálním „druh a družka“.

OSN také obtěžují slova označující určitá povolání. Například hasič (fireman), policista (policemen), podnikatel (businessman) nebo předseda (chairmen), mají být podle OSN přejmenovaná na firefighters, police officers, representatives nebo chairs.

Většina slov, která OSN neschvaluje, zahrnuje slovo „muž“ nebo jiný termín, který se týká pohlaví mužů.

Některé náhražky však představují nové problémy. Například slovo „pronajímatel“ má být nahrazeno slovem „vlastník“, což může také znamenat držitele a vyvolat pocit otroctví. Pokud by se člověk měl řídit doporučením OSN, mohl by říct: „Toto je James, James je můj majitel.“ Někteří uživatelé na Twitteru na tuto absurditu okamžitě poukázali.

Poté následovala kritika OSN. Například Lucy Harris, bývalá poslankyně Evropského parlamentu za Británii, napsala: „Přestaňte se snažit ovládat, jak lidé mluví. Je to divné a zbytečné. “

Ke kritice se také připojil bývalý předseda vlády ČR Mirek Topolánek: „Určitě jste se zbláznili. Proč za to platíme?“

Příspěvek. Který vyvolal vzrušující debatu, byl původně sdílen na účtu patřícím OSN Women, organizaci OSN, jejímž cílem je bojovat za práva žen a rovnost pohlaví.

Organizace spojených národů také zveřejnila na své webové stránce pokyny pro genderově inkluzivní slovník pro rovnost žen a mužů. Existují například doporučení, jak se vyhnout genderově zaujatým výrazům nebo kdy používat zájmena pro ženské a mužské pohlaví.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*