OSN prohlašuje, že glyfosát od Monsanta není karcinogenní

OSN prohlašuje, že glyfosát od Monsanta není karcinogenní

V pokračující bitvě o to, zda pesticidy od společnosti Monsanto představují riziko rakoviny u lidí, OSN zjistila, že glyfosát, přísada do přípravku na hubení plevele Rondup, není pro lidi riziková.

Odborníci pro výživu a zemědělství OSN (FAO) již vydali prohlášení, že glyfosát konzumovaný člověkem v potravinách pravděpodobně nepředstavuje karcinogenní riziko. Světová zdravotnická organizace (WHO) toto prohlášení spolu s FAO podepsala. Organizace také prý zjistila, ža glyfosát pravděpodobně nebude genotoxický a destruktivní pro buněčný genetický materiál člověka. Tyto organizace se minulý týden setkaly a své závěry zveřejnily v pondělí 16.5.2016.
„Vzhledem k absenci karcinogenního potenciálu u hlodavců a u lidí v případě relevantních dávek a absence genotoxicity orální cestou u savců, s ohledem na epidemiologické důkazy z profesních expozic došlo jednání k závěru, že glyfosát pravděpodobně nepředstavuje karcinogenní riziko pro lidi prostřednictvím stravy“ napsal výbor.
Je zajímavé, že v březnu 2015 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) zveřejnila zprávu, která se zdá být v rozporu s tímto novým tvrzením. IARC zjistil, že glyfosát pravděpodobně přispívá k Hodgkinovu lymfomu u lidí a je klasifikován jako „skupina 2a“ karcinogen. Aaron Blair, vědec, který pracoval u National Cancer Institute a hlavní autor studie řekl agentuře Reuters: „Existují dostatečné důkazy u zvířat, omezené důkazy u lidí a silné důkazy svědčící o mutacích DNA a poškození chromozonů.“
Zpráva IARC byla publikována v The Lancet Oncology a popisovala vyhodnocení organofosfátových pesticidů a herbicidů. Zpráva dospěla k závěru, že existují „omezené důkazy o karcinogenitě u člověka v případě Hodgkinava lymfomu“. Důkazy pro tento závěr byly vyňaty ze studií expozice chemické látky v USA, Kanadě a ve Švédsku, které byly zveřejňovány od roku 2001.
Vědci předložili „přesvědčivé důkazy o tom, že glyfosát může také způsobit rakovinu u laboratorních zvířat“. Ve zprávě se poukazuje na to, že Agentura pro ochranu životního prostředí Spojených států (US EPA) původně klasifikovala glyfosát jako potencionálně karcinogenní pro lidi už v roce 1985.
Glyfosát je nejen nejvíce užívaný herbicid, je také klíčovým prvkem v populárních Rondup produktech od obřího konglomerátu Monsanto. Glyfosát je pouze jedním z jeho produktů, které byly v poslední době spojené s rakovinovým onemocněním. V červnu 2015 IARC zjistil, že přípravek na hubení plevele 2,4-dichlorfenenoxyoctová kyselina, známá jako 2,4-D může také způsobit rakovinu u člověka.
Krátce poté, co byly tyto skutečnosti přezkoumány společností IARC, přišel Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), nezávislá agentura financovaná Evropskou unií s vlastní studií, podle které je nepravděpodobné, že by glyfosát byl příčinou rakovinového onemocnění.
Když si to tedy shrneme: FAO, WHO, EFSA a OSN uvádí, že glyfosát nepředstavuje akutní riziko rakoviny pro člověka a IARC WHO uvedla, že by mohl být spojován s rakovinou.
Nicméně, v novém prohlášení FAO popírá, že závěry, k nimž dospěl IARC, jsou v rozporu s jejím zjištěním. Podle Světové zdravotnické organizace jsou posuzování odlišná, ale komplementární.
Navzdory tvrzení WHO a FAO byl glyfosát spojován s rozvojem dalších zdravotních problémů. V roce 2014 byla zveřejněna studie v časopise International Journal of Research, která tvrdí, že byla prokázána souvislost mezi glyfosátem a fatálním chronickým onemocněním neznámého původu (CKDu) a toto do značné míry ovlivnilo pěstitele rýže na Srí Lance a i v jiných zemích. V reakci na událost Srí Lanka dovoz glyfosátu zakázala a Brazílie zvažuje udělat totéž.
„Vyšetřování prováděné lékaři a vědci prokázalo, že onemocnění ledvin bylo způsobeno především glyfosátem a prezident Mahinda Rajapaksa nařídil okamžité odstranění glyfosátu z místního trhu hned poté, co se dozvěděl o obsahu zprávy.“
Rozhodnutím z roku 2014 vydaným USDA (U.S. Department of Agriculture) o schválení nové várky geneticky modifikované kukuřice a sóji tak, aby byla odolná vůči glyfosátu, bychom měli očekávat s celkovým zvýšením používání herbicidu a GMO potravin případné katastrofální dopady na zdraví lidské populace. Ve skutečnosti takové schválení USDA nynějším partnerům Dow Chemical a Monsanto  uvede do pohybu další upevňování ovládání trhu, ve kterém právnické osoby mají více pravomocí, než vlády.
Musíme zůstat ostražití, myslet kriticky a naslouchat. Musíme se učit o nebezpečí pesticidů a mělo by nám to připomenout, jak závislí jsme na průmyslovém velkochovu a potravinářském průmyslu bez tradičních systémů produkce potravin. Pokud budeme mít možnost a zvolíme-li si pěstování vlastních potravin na svém dvorku, či zahradě, můžeme tak snížit potřebu škodlivých pesticidů a zvýšit i svou nezávislost.
Zdroj: activistpost

Jarka Škrabálková

Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*