Orbán: Evropa musí chránit svou kulturní identitu

Orbán: Evropa musí chránit svou kulturní identitu

Na události, která připomněla opětovné otevření zrekonstruovaného muzea výtvarných umění v Budapešti, předseda vlády Viktor Orbán uvedl, že křesťanská, maďarská a evropská kultura musí přežít, její příznivci musí nyní hájit svou kulturní podstatu, identitu a svrchovanost ve víru evropské kulturní války.

Ve svém projevu předseda vlády zdůraznil, že „žijeme v míru s vlastní kulturou a historií…To je skvělý dar na tomto světě, přiznejme jeho hodnotu.“Orbán současně poznamenal, že pokud jde o ochranu naší kultury, nemůže být prostor pro nečinnost. Orbán poznamenal, že předání zrekonstruovaného muzea je také významným mezníkem v projektu „Liget Budapest“.

Orbán uvedl, že věří v duchovní velkolepost, která usiluje o dosažení nových výšin. Jejich předchůdci to pochopili a brali to vážně, uvedl, což vedlo k vytvoření náměstí Heroes Square s jeho Millennium Monumentem a městským parkem a poté vybudování muzea výtvarných umění.

Předseda vlády uvedl, že oslavy tisíciletí z roku 1896 ukázaly, že Maďaři jsou sebejistý a ambiciózní národ – výsledek turbulentní historie tisíce let a schopností demonstrovaných ve světě vědy a kultury.

Podle předsedy vlády Maďaři neměřili sami sebe tím, co by mohli vzít od druhých, ale tím, co mohli dát kultuře a vědě a dodal, že maďarský lid je „ten, který vždy dává světu více, než si od něj bere.“

Orbán poznamenal, že po staletí uherský lid bránil Evropu v bitvách a díky své kultuře přispěl k rozmanitosti Evropy.

Orbán poukázal na to, že součástí maďarské historie je, že jsou tu lidé, kteří odrazovali myšlenku národní velikosti a chtějí posuzovat Maďarsko podle cizích států.

Takové politické režimy zanechaly hluboký dojem na budovu Muzea výtvarných umění a na městském parku, uvedl, ale s opětovným otevřením bylo vysláno poselství, že „věk napodobování druhých a průměrná kulturní politika skončila.“

Orbán dodal, že dnes takové myšlenky neodolají testu, jsou v úpadku, zastaralé a rozpadající se. Předseda vlády také uvedl, že „věříme v trvalé myšlenky a doufáme, že bude existovat společný pořádek, o který můžeme všichni svobodně usilovat. Tato naděje je ztělesněna v Muzeu výtvrných umění.“
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*