Oproti „sluníčkářství“ je i komunizmus docela „rozumný nápad“

Oproti „sluníčkářství“ je i komunizmus docela „rozumný nápad“

Nepíšu tento článek jako obhajobu komunizmu, ale chci tím poukázat na naprostou naivitu a nesmyslnost „sluníčkářské“ ideologie, která hlásá jakousi „nezištnou lásku a solidaritu“ ve stylu buddhistických mnichů

a zpochybňuje motivační úlohu principu zásluhovosti. Nejvíce je to vidět na přístupu k nepřizpůsobivým občanům a ilegálním imigrantům.

„Optimistické vyhlídky na záchranu vymírající německé populace díky přijímání migrantů kazí fakt, že se je nedaří integrovat v takovém měřítku, jak se předpokládalo. Práci získalo pouhých devět procent migrantů, kteří do Německa přišli od roku 2015.“

https://ekonomika.idnes.cz/migranti-prave-nemecko-zamestnanost-dsd-/eko-zahranicni.aspx?c=A170815_145406_eko-zahranicni_are

Utopie zvaná komunizmus vycházela z jednoduchého principu – každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb. Ovšem „sluníčkářství“, jak se to jeví mně, jako by první polovinu škrtlo a ponechalo jen – každému podle jeho potřeb.Již ve středověku chytří panovníci pochopili, že je lepší nechat chudé raději stavět „hladové zdi“, než jim platit za nic nedělání, protože na život bez práce se těžko zvyká, lidé pak z nudy často neví co by, propadají všemožným neřestem, ale také např. různým fundamentalistickým ideologiím typu islamizmu. Stejně tak i komunisté neměli rádi tzv. příživníky, dokonce na to měli paragraf v trestním zákoně.

Jenže dnešní přecitlivělí „sluníčkový“ pseudohumanizmus raději nechá imigranty bez práce pobírat dávky, místo aby jim nabídl jakoukoli práci, byť ve stylu „hladové zdi“, čistě z morálních důvodů, aby si tito nemysleli, že na „západě“ létají pečení holubi sami do huby. Navíc takto by byli mnohem víc motivováni se vzdělávat, učit jazyk a obecně se integrovat, protože jen tak by měli šanci získat kvalifikovanější a lépe placenou práci. Ale pokud i „zadarmo“ dostanou od státu dost, aby se jim docela slušně žilo…, proč by se namáhali? A proč by měli naši civilizaci ctít a respektovat, když vidí, jak slabošská, přecitlivělá a úpadková je, když jim stále jen ustupuje a nechá je žít ze sociální renty? Proč by se měli dobře naučit jazyk hostitelské země, když ty sociální dávky už jim štědrá hostitelská země „nějak zařídí“ tak jako tak?

„Syrský přistěhovalec Dham al-Hasan (47), který přišel do Dánska předloni se ženou a osmi dětmi, dostal souhlas od úřadů, aby si přivedl zbývajících dvanáct dětí a další dvě manželky.“

„Protože tvrdí, že je příliš nemocný na to, aby pracoval nebo se naučil dánsky, daňoví poplatníci se složí na podporu dětí v této rodině roční sumou 214 128 dánských korun (777 930 korun).“

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/405388-syranovi-dovolili-vzit-do-danska-20-deti-a-tri-manzelky-na-vsechny-dostane-prispevek.html

A pak se „všichni“ diví, že mezi lidmi narůstá antipatie k těmto imigrantům. To není „prvoplánový rasizmus“, který by se jen tak z ničeho nic objevil jako epidemie cholery…, to je naprosto logický a očekávatelný důsledek zcestného principu „nezištné solidarity“ k těm, kteří si ji nezaslouží, a ještě ke všemu často pohrdají občany země, která se jich ujala.

Tak, milí „vítači“, probuďte se konečně, než to špatně dopadne!
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Oproti „sluníčkářství“ je i komunizmus docela „rozumný nápad“

  • Sluníčkáři jsou většinou mladí lidé, kteří tím, že se hlásí k nějaké skupině získávají sebevědomí neboť většinou jsou to naivní a ne příliš chytří mladí lidé. Také školství, které místo , aby učilo klasické předměty dává důraz na zblbnutí mládeže a hlavně , aby dělali akce multy kulty. Mnohem nebezpečnější než tito hloupí mladí lidé jsou vychytralí lidé jako je pirát Bartoš a jeho kompany. Ti jsou inteligentnější, ale v těch zblblých mladých mají svoji voličskou základnu, které mažou med kolem jejich úst a sami by chtěli dobře placená koryta. Zdá se mi, že náš nepřítel, který nás chce zotročit využívá toho, že může vychovávat a ovlivňovat prostřednictvím školství naše děti.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*