Opět výkřik do tmy, aneb je Vojtěch Filip skutečně tak hloupý nebo je pacientem léčebny v Bohnicích???

Opět výkřik do tmy, aneb je Vojtěch Filip skutečně tak hloupý nebo je pacientem léčebny v Bohnicích???

Určitě se najde spousta lidí, kteří kvitují slova Vojtěcha Filipa o tom, že by KSČM chtěla vrátit do trestního zákona zákon o příživnictví. I mě by se to líbilo, jak by ne? Ovšem z hlediska toho, že jsem komunista a snažím se vycházet ze skutečných komunistických zásad a idejí, tak nemohu s proklamací Vojtěcha Filipa vyslovit souhlas, ale musím ji zásadně odmítnout a označit ji za čistý populismus a blábol choromyslného muže.

Proč tak tvrdá slova???  Cožpak by nebylo dobře, aby příživníci byli trestáni??? Vážení-určitě by  bylo dobře, abychom příživníky trestali, avšak celou záležitost je nutno vnímat v širším kontextu neopomenutelných vazeb a systémových změn, k čemuž jsou nezbytné i změny společenského rázu. Skutečný komunista dobře ví, že Vojtěch Filip vypustil do světa nehorázný a populistický blábol, jenž není oč reálně opřít. Bohužel neslyším a nevidím z řad členské základny KSČM žádný odpor a to považuji za velmi ostudné, ale také za důkaz toho, že KSČM a ani Vojtěch Filip žádnými komunisty nejsou. De facto vážení neokomunisté, váš předseda podal jasný důkaz o tom, že žijete ve lži a ještě tomu sami ochotně věříte. Váš předseda zesměšňuje sám sebe, ale i vás-členskou základnu. Váš předseda podal sám o sobě důkaz, že je politická i ideologická nula a jestliže tomuto budete mlčet, tak je mi vás upřímně líto, protože hlásáte něco, o čem nevíte zhola nic.

Zkusme si to nyní rozebrat. Pojem příživnictví je poměrně známý a dobře víme, co si pod ním představit. Aby takovýto zákon, který již kdysi existoval mohl znovu spatřit světlo světa a byl zákonem spravedlivým, čestným a pragmatickým, tak je nezbytné učinit mnoho předcházejících kroků o kterých bohužel Vojtěch Filip ani nehlesl. Tím prvním krokem by totiž muselo být ukotvení práva na práci v ústavě. Dále by musel být obnoven zákon, který jasně říká, že je povinnost pracovat. Aby tohoto bylo možné dosáhnout, tak by bylo nezbytné zlikvidovat zcela nezaměstnanost. Jak by tohoto cíle chtěl Vojtěch Filip dosáhnout nevím, neb toto už neosvětlil. Nezmínil jsem však ještě tu nejzásadnější záležitost. Aby stát mohl zlikvidovat úplně nezaměstnanost a mohl být garantem práva na práci, tak by musel být takřka majoritním vlastníkem ekonomické formace, čímž by se stal řídícím prvkem celé ekonomiky. To bohužel ale v současnosti není a ještě dlouho nebude. Nelze totiž předpokládat, že by současní vlastníci ekonomické formace pustili tuto ze svých rukou, protože tím by se samozřejmě vzdali i své moci. Obrovským problémem je i to, že v České zemi, Českému národu de facto už nic nepatří a že jsme svázáni zahraničním kapitálem a nadnárodními ekonomickými strukturami na které ani z pozice vlády nejde dosáhnout.

Shora uvedených cílů samozřejmě dosáhnout lze, ale pouze za předpokladu zcela zásadních společenských, ekonomických a politických změn na bázi revoluce. Kdo ji udělá??? Snad ne vy pane Filipe, když pod vaším vedením a vašich spolubojovníků jako je Kováčik, Marková, Vostrá, Dolejš a dalších bijců, jste doslova zničili revoluční základ a revoluční charakter strany?? Jak chcete prosím dělat revoluci, když ani nevíte, co znamená třídní boj, a třídní rozdělení společnosti??? Je také na tomto místě nutno říci pane Filipe, že to, co navrhujete, tak by podřezalo větev i pod vámi politiky, parlamentem a vládou, protože tam je řekl bych příživníků nejvíce.

Zlobte se na mě pane Filipe jak chcete-je mi to jedno, ale já mám o komunistické politice a ideologii zcela jiné představy a vycházím z jiných principů než vy. Já lidem lhát nebudu a nechci a proto vás tímto vyzývám k tomu, aby jste zamyslel a choval se jako komunista, když se tímto slovem tolik zaštiťujete. Přestaňte lidem blbnout hlavu populistickými žvásty, které jsou prázdné a nereálné!!!! Já vím, že se blíží volby, ale tohle není čestné. To se chcete chovat jako ČSSD nebo TOPKA a vše podřídit boji za zachování koryt za každou cenu?? Nepřijde vám to směšné??? To se chcete ve svých postupech vyrovnat europoslanci Štětinovi???

Osobně jsem hrdý na to, že jsem komunista a to i přes to, že již nejsem ze své vůle majitelem stranické knížky KSČM, ale za vás je mi pane Filipe hanba.

(Foto: Česká televize)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*