Odstoupí František, či mu pomůže silná ruka?

Odstoupí František, či mu pomůže silná ruka?

Arcibiskup Viganò vyzval Františka a hierarchy k abdikaci za krytí homosexuálních a pedofilních zločinů. Silná ruka nadnárodních elit rozhodně nepomůže k Františkovu odstoupení, ale naopak k jeho upevnění.

Při své návštěvě v Irsku František veřejně prosazoval homosexualitu už u dětí. Rodičům zakazoval výchovu dle Božích přikázání. Tím se jako veřejný heretik postavil proti Bohu a Jeho zákonům. 

Jaká je prvořadá povinnost toho, kdo zastává nejvyšší úřad v církvi? Chránit pravověrné učení a mravy!František byl povinen při návštěvě Irska nabádat rodiče, aby řádně vychovávali své děti. To je jejich prvořadou povinností proto, aby byly děti šťastnými zde na zemi i po smrti. Největším věnem pro dítě je dobrá výchova. V člověku je ložisko zla – dědičný hřích. Nevychovaný a demoralizovaný jedinec je potenciální zločinec. František však zdravou výchovu odmítá, přestože je nutná. Ježíš říká: „Zapři sám sebe…“ (Mt 16,24-26) František ale prosazuje pravý opak: Neveďte děti k tomu, aby se zapíraly ve zlu, „dejte jim prostor“, aby se mohly plně otevřít zvrácenosti, jak jim to programují gay aktivisté.

Citace z médií: „Papež vystoupil na ochranu nezletilých, kteří se rozhodli změnit svou sexuální orientaci.“

Komentář: Je paradoxem, že František nevystoupil na ochranu nezletilých proti gay aktivistům. Naopak, vystoupil proti rodičům, kteří své děti před sexuální zvrhlostí chrání. Jak se může dítě pod terorem intenzivní propagandy homosexualismu svobodně a zodpovědně rozhodovat?

Citace z médií: „Dle Františka by rodiče neměli ignorovat sexuální orientaci svých dětí a měli by se snažit je pochopit a dát jim možnost se projevit.“

Komentář: Kdyby toto vyhlašoval představitel satanistů, tak to chápeme. Ale nelze pochopit, že toto hlásá představitel církve. Už od mateřských škol je dětem vtloukáno do hlavy myšlení, že nejsou ani chlapeček ani děvčátko, ale že si mohou vybrat a měnit svou sexuální orientaci. To je zločinný zásah do dětské psychiky s cílem demoralizace. Dokonce pak dětem sugestivně vnucují hormony a následně přeoperování pohlaví! A v této situaci František žádá od rodičů, aby se zmanipulované dítě takzvaně snažili pochopit a dali mu prostor rozvinout naprogramovanou zvrácenost místo toho, aby mu osudné lži zavčas vyvrátili. Františkův heretický postoj a výroky protiřečí Božím přikázáním, a navíc tu jde o prosazování zločinů proti lidskosti.

František se „kajícně“ omlouval za utrpení, způsobené zločiny mnohých homosexuálních kněží. Zároveň však prosazuje daleko větší zločiny, jejichž ovocem je masové utrpení bezbranných dětí. S prosazováním homosexualismu je spojeno i kradení dětí systémem juvenilní justice a jejich psychická a morální devastace. Ukradené děti jsou dávány přednostně homosexuálům a pedofilům k tzv. adopci. Na těchto zločinech proti dětem nese František spoluvinu, protože je podporuje nejen notorickým mlčením. Jeho srdceryvné omluvy v Irsku jsou jen vrcholem pokrytectví a manipulace!

František by měl místo napomínání rodičů veřejně odsoudit OSN, která celosvětově programuje do školství sebevražednou nemorálnost.

František jde v jednotě s mainstreamem amorálního teroru, který sleduje likvidaci lidstva a žene ho do věčného zavržení.

František je dle Písma svatého a věroučné buly vyloučen z církve (srov. Gal 1,8-9 a bula Cum Ex Apostolatus Officio), proto je plně na místě výzva arcib. Vigana k Františkově rezignaci.

Boží varování je pro dnešek mimořádně aktuální: „Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Jud 7)

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                   + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*