Odpověď na výhružky kněze Halíka ohledně tzv. sirotků

Odpověď na výhružky kněze Halíka ohledně tzv. sirotků

Parlamentní listy otiskly článek, kde se Tomáš Halík veřejně pustil do kard. D. Duky a dokonce mu vyhrožuje Božím soudem za to, že nechce posloužit k prolomení islamizace do českého národa.

Tentokrát má islamizaci posloužit průhledná kauza pod záminkou péče o „sirotky“. Pan kardinál moudře pověděl, že je třeba sirotkům pomáhat, ale v jejich vlastní zemi. To byla velmi moudrá odpověď, neboť na Východě, pokud jde o sirotka, širší rodina pokládá za svou svatou povinnost mít ho za vlastního.

Vytrhávat sirotka z jeho rodinného a etnického zázemí zvětšuje jeho trauma. A navíc toto zneužívat k prolomení islamizace do ČR, je zločinný manévr pátra Halíka.

Halík dále vytýká kardinálovi, že se zastal našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, když byl hrozným, hulvátským a hanebným způsobem zneuctěn v brněnském divadle. Nejenom každý katolík, ale každý upřímný křesťan, ba dokonce i každý upřímný ateista, musí být za tento krok kardinálovi vděčný. Je šokující, že kněz T. Halík má vůbec odvahu tuto svatou povinnost kardinála prezentovat veřejnosti jako nějaký zločin!

A co se týče Halíkova vyhrožování kardinálovi Božím soudem, klademe vážnou otázku: Jak na tomto Božím soudě obstojí páter Halík? Vždyť on neváhá proto, aby „vyhověl mocným“, prodávat svoje svědomí a být hrobařem církve i národa.

 

+ Timotej

Biskup sekretář BKP
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Odpověď na výhružky kněze Halíka ohledně tzv. sirotků

  • Katolická církev u nás končí. Hlavní důvody jsou dva. Za prvé církev podlehla mamonu a to jí věřící neodpustí. Za druhé Vatikán rezignoval na křesťanství a podporuje islamizaci Evropy a to povede k občanské válce.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*