Odmítáme podporovat solární barony, tak jak požaduje EU!

Odmítáme podporovat solární barony, tak jak požaduje EU!

Komisaři Evropské unie nám chtějí diktovat prioritu energetických zdrojů, solární baroni mají příjmy zajištěné.

Úředníci z EU požadují od naší vlády, aby do roku 2030 došlo ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a zlepšení energetické účinnosti téměř o třetinu a byly sníženy emise nejméně o 40 procent.Hnutí SPD zastává názor, že Vláda České republiky by si měla sama rozhodovat o všech důležitých věcech a vždy prosazovat taková řešení, která by byla prospěšná našim občanům. To, jaké zdroje bude v oblasti zajištění energie preferovat, by se mělo odvíjet na základě podrobných analýz a dostupnosti co největší soběstačnosti z vlastních zdrojů. Zároveň se musí chovat jako řádný hospodář, tzn. vynakládat s rozvahou státní finance na zajištění všech potřeb a činností. Mít dostatek energetických zdrojů patří mezi prioritní úkoly strategické povahy přispívající k ochraně všech našich obyvatel.

Úředníci Evropské unie by nám neměli striktně nařizovat, jaké zdroje máme preferovat a stanovovat nesmyslné limity (viz například každoroční snižování emisních limitů). Naši státní úředníci pak tato nařízení z Bruselu za podpory svých ministrů transformují do našich zákonů, nehledě na to, jaké problémy to může naší republice způsobit. Naše hnutí SPD vnímá Českou republiku jako suverénní nezávislý stát, který si sám určuje, co je pro něj výhodné a prospěšné. Prosazujeme, aby ve vládě pracovali skuteční odborníci, kteří problematice daných ministerstev rozumí a neprosazují zájmy vybraných klientů, z kterých sami profitují.

Příkladů z minulosti z našich vlád je bohužel mnoho, zmiňme např. kauzy, které se odehrály v souvislosti s dotacemi do rozvoje fotovoltaických elektráren. Už počátkem třetího tisíciletí bylo každému, kdo se o tuto problematiku zajímal, jasné, že energetika nemůže být závislá jen na fosilních palivech a jádru. Obnovitelné zdroje se tak jeví jako možná budoucí cesta. Experti odhadují, že v roce 2050 zajistí čtvrtinu spotřeby energie nové technologie. Vedle spalování biomasy, geotermálních zařízení či větrných elektráren to budou například fotovoltaické elektrárny, které se rozhodla podpořit i tehdejší vláda. U každé nové technologie platí, že ji je nutné zpočátku podpořit, protože jinak nemůže v ostré konkurenci obstát. Domácí pokus vykročit rychle do budoucnosti se však bohužel ukázal jako vskutku bizarní.

Počátky těchto vládních aktivit se začaly uplatňovat od roku 2005 a stojí za nimi ČSSD, lidovci, unionisté a následně i ODS. Nejprve to byl nejspíše dobrý úmysl, ale na konci desítky miliard, které zaplatí následujících 20 let tuzemské podniky a domácnosti ze svého. Příběh o zbabrané podpoře energie ze slunce je směsicí dobrých úmyslů, neodpovědnosti politiků, laxnosti státních úředníků a neschopnosti poučit se z chyb, které už před námi dokázali napravit za hranicemi. Možná to byla i cílená rozhodnutí některých vládních úředníků, kteří tak zištným způsobem umožnili zajištění nemalých finančních příjmů – i v budoucnu – pro takzvané solární barony.

Naše hnutí SPD prosazuje politiku, která bude sloužit k dobru našim občanům, kteří si zasluhují náš respekt. Nehájíme a nebudeme ani v budoucnu prosazovat nesmyslná nařízení z Bruselu a ani podporovat obohacování vybraných elit na úkor nás všech, jako to bylo v případě solárních baronů.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Svoboda a demokracie zrušeny

Svoboda a demokracie zrušeny

Svět se změnil. Pamatujeme dobu, kdy byly Spojené státy považovány za nejstabilnější demokracii, kde si…

Komentář “Odmítáme podporovat solární barony, tak jak požaduje EU!

  • Solárním baronům by měl zákon uložit, aby spořili peníze na likvidaci zařízení, až dojde jeho životnost. Ty by měly být ukládány mimo jejich kontrolu do nějakého fondu. Jinak hrozí, že po skončení životnosti nechají svá s.r.o. zkrachovat a ať to likviduje stát za peníze daňových poplatníků.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*