Odkaz mistra Jana je neustále živý a nadále bude

Odkaz mistra Jana je neustále živý a nadále bude

Výklady odkazu mistra Jana Husa jsou v poslední době předkládány veřejnosti v různých podobách. Mnohdy jsou zkreslovány a prezentovány dosti zavádějícím způsobem. Je proto nutné mnohé informace selektovat a nepřijímat!

Odkaz mistra Jana Husa je nutné vnímat v širším kontextu a ne jenom v dějinných souvislostech. Jeho odkaz se prolíná skrze všechny roviny lidské existence tj. rovinou politickou, ekonomickou, společenskou a v neposlední řadě rovinou církevní! Mnohým z nás uniká totiž jeden velmi podstatný průnikový bod. Církev v době Jana Husa přímo zasahovala téměř do všeho, vládní struktury nevyjímaje. Tyto byly de facto podřízeny schvalovacím církevním procesům. Katolická církev byla více méně řídící složkou veškerého dění a nebojím se říci, že praktikovala na lidi postupy srovnatelné s postupy dnešních politických vládnoucích struktur mafiánského charakteru.

Mistr Jan Hus detailně popsal zlořád u katolické církvi, který nikdy nezmizel. Ba naopak. S postupem času a změnou politických a společenských systému se natrvalo zabydlel ve vládnoucích a mocenských strukturách společnosti. To proti čemuž mistr Jan Hus bojoval, a za což byl upálen, se stalo nedílnou součástí dneška. Jeho odkaz vychází ze striktního dodržování písma, které katolická církev nikdy příliš nedodržovala. Myšlenky Jana Husa byly v jeho době nadčasové a málokdo v tehdejší době byl schopen připustit, že přežijí dodnes. V jistém smyslu se dá říci, že jim nastíněné principy nesly komunistické znaky a zároveň demokratické, i když v jeho době pojem komunismus neexistoval. Ovšem při studiu bible se dá velmi snadno nalézt mnoho společných průniků s ideologií komunismu. Osobně jsem se o tom přesvědčil, protože jsem bibli nesčetněkrát pročítal, stejně tak jako některá díla komunistických velikánů. Bez obav mohu říci, že je mezi nimi spojitost. Je zřejmé, že písmo svaté coby jakási dikce zákona je pro církev svazující a značně omezující. Písmo ve své skutečné a nepřekroucené podobě je nepřítelem církve, stejně tak jako komunismus. Fakt, že tuto skutečnost lidé nevnímají či nechtějí vnímat je jen dokladem toho, že mnoho lidí je ideologicky, ale i duchovně zmatených nebo nevzdělaných. Tento fenomén následně předurčuje rozklad křesťanských hodnot, od kterých jsme se i vinou církví odklonili. Bůh není otázkou církve, ale víry!! Pak je na pořadu dne otázka v co věříme! Věříme v boha nebo v církev?? Církev je instituce a nikoliv boží záměr. Člověk musí v něco věřit, aby život měl smysl, ale věřit v instituci? To můžeme pak klidně věřit v úřad práce!

jan hus 2
Křesťanství v každém případě společnost pozvedlo na dnešní úroveň, ale díky církvi a jejím postupům je velmi dehonestováno s tím, že jeho prvotní záměr již dávno není respektován. Díky institucionalismu byl boží záměr vytlačen z mysli lidí a byl nahrazen vírou v peníze. Boha si však nelze koupit za peníze jako instituci a vtom je kámen úrazu. Myslím si, že takto to myslel i Jan Hus. Bůh je v každém z nás a je jen na nás, zdali jej v sobě dokážeme nalézt. Často říkáme, že na vině všeho je systém, avšak to je velmi zjednodušený pohled. Je to jen část pravdy. Systém je nehmotného charakteru a my musíme hledat to hmotné.

Tím hmotným, co se za systém skrývá, jsou lidé (hmotní lidé), kteří systém vytvořili a udržují jej v chodu. Ti kdož systém vytvářejí jej však vytváří k obrazu svému a svých model, nikoliv k obrazu božímu a k obrazu společnosti. Je to to jedno procento lidské populace kdo systém vytváří a zbytek společnosti je údajně otrokem systému. Tak nějak se zapomíná na to, že i otrokem onoho jednoho procenta vyvolených, které nám dává chléb a hry, ale vyprazdňuje duši.

Jan Hus zcela po právu patří mezi největší Čechy, který obětoval i svůj život, aby lidem otevřel oči. Byl takovým duchovním revolucionářem snažícím se svůj boj vést mírovými prostředky, což je další rozpor s církevní politikou. Revolucionářem byl i Jan Žižka, který by si dozajista taktéž zasloužil, aby v den jeho úmrtí byl slaven státní svátek, sic ve svém boji za stejnou věc volil jiné prostředky (vojenské). K tomuto postupu však byl donucen, protože církev se šlechtou vyhlásili boj na život a na smrt prostým lidem a husitům. Dnes se najdou hňupi, kteří řeknou, že Jan Žižka byl vlastně terorista tehdejší doby čehož se chytla některá média a tento blud prezentovala veřejnosti. Inu Mainstream má dlouhé prsty a lživá propaganda je mu vlastní.

Pro mě platí to, že si Mainstream může políbit …..! Naštěstí mám určité znalosti a nenechám si gumovat mozek. Pro mě je mistr Jan Hus hrdinou a Jan Žižka taktéž. Že se to nelíbí vládnoucímu zlořádu, se nedivím. Oni stáli na straně prostých lidí a to není zrovna in. Kéž bychom měli novodobého Jana Husa či Jana Žižku!
Skutečný Čech je na vás hrdý!!

 

Oldřich Rambousek

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Odkaz mistra Jana je neustále živý a nadále bude

  • Naprostý souhlas. Bohužel v dnešní době víc než kdy předtím je primární modlou pro většinu lidí mamon a pochybná patolízalská hierarchie, kterou dobrovolně přijali a striktně dodržují. Mnozí z nevědomosti, a z vlastní hlouposti. Vlastenectví a národní hrdost není bohužel zrovna teď IN, jak se dneska říká.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*