ODHOĎTE POUTA Rothschildů a Rockefellerů!

ODHOĎTE POUTA Rothschildů a Rockefellerů!

Ať jsou znárodněny banky a majetky masových vrahů lidstva. Nikdo vůči nim není vázán žádnými dluhy.

Byzantský patriarchát vyzývá všechny státy světa, aby se vzepřely zločinnému vykořisťování, kterým si je zotročují světové elity klanějící se satanu. Tito architekti NWO skrytě diktují a mění zákony ve všech státech a zavádějí diktaturu, vedoucí k jejich sebezničení.

Rothschildové a Rockefellerové si špinavými penězi podrobují celý svět. Není tajemstvím, jakými machinacemi a podvody jich dosáhli. Mají na svědomí i vraždy amerických prezidentů, kteří se proti nim postavili – Lincolna, Garfielda, Kennedyho. Dnes se dopouštějí nejtěžších zločinů proti lidstvu a připravují genocidu planety. Římský klub pod jejich vedením naplánoval vyhlazení lidstva na jednu tzv. zlatou miliardu (dnes už mluví jen o půl miliardě). K tomuto zločinnému cíli využívají všechny možné prostředky. Skry tě vyvolávají nemoci a neplodnost, aby tak postupně vyhubili obyvatelstvo (genové machinace, infikování setby, škodlivé vakcinace, biologické zbraně – viry…). Prosazují autogenocidní genderovou ideologii (homosexualismus, transsexualismus…), zavedli juvenilní justici, která krade děti milujícím rodičům, prosazují legalizaci narkotik, eutanazie, a to dokonce i pro děti!Všechny státní převraty a občanské války v posledním období mají na svědomí oni. Rovněž inscenují vyvolání sebezničující třetí světové války.

Byzantský patriarchát vyzývá všechny státy světa, aby na svém území znárodnily banky a majetky těchto masových vrahů lidstva. Nikdo není vůči nim vázán žádnými dluhy! Tato satanu zasvěcená nejzločinnější struktura, která je jedno se zednáři, musí být zlikvidována, dokud ještě nezlikvidovala lidstvo!

První ať se z jejich područí vymaní USA, Rusko a Čína. Ať jsou v tom ostatním státům příkladem!

Vlády národů jsou povinny obnovit spravedlivé zákonodárství a zbavit se satanských antizákonů, které jim byly vnuceny nadnárodními organizacemi skrytě řízenými těmito zločinci. Jde především o antizákony vedoucí k duchovní, morální a fyzické autogenocidě (gender, juvenilní justice, čipizace, eutanazie…).

Světoví bankéři – ilumináti a zednáři – už nesmí ovládat a infiltrovat světová masmédia.

Tito zasvěcenci satanu uvěřili jeho lži a nepočítají s realitou, že nejvyšším Vládcem a Stvořitelem nejen naší Země, ale i celého vesmíru, je všemohoucí Bůh. Před Jeho soudem bude stát v hodině smrti každý člověk.

Cílem života není bohatství, kariéra, poživačnost (amorálnost, drogy…). Cílem je, aby každý poznal pravého Boha a odvrátil se od zla. Vnitřní otroctví hříchu, ložisko zla a lži, je v každém člověku. Hříchy nám odpouští jedině Boží Syn, Ježíš Kristus, který za nás zemřel a třetího dne vstal z mrtvých!

Poslední prorocká kniha Bible, Apokalypsa, aktuálně nazývá bankovní a mocenská seskupení NWO zločinným městem, Babylonem, nevěstkou (satanovou), „která je matkou všeho smilstva a všech ohavností na zemi“ (Zj 17,5). „…oberou ji o všechno a spálí ji ohněm.“ (v. 16) „…velké město (korporace NWO) v jednu hodinu bylo zničeno. (Zj 18,19)

Přišel čas! Zkonfiskujte majetek zločinců proti lidstvu, iluminátů, Rockefellerů a Rothschildů. Ať jsou postaveni před spravedlivý soud!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Svoboda a demokracie zrušeny

Svoboda a demokracie zrušeny

Svět se změnil. Pamatujeme dobu, kdy byly Spojené státy považovány za nejstabilnější demokracii, kde si…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*