Od Bilderbergu ke GULAGbergu: globální elita buduje elektronický koncentrák

Od Bilderbergu ke GULAGbergu: globální elita buduje elektronický koncentrák

Od 11. do 14. června proběhlo v rakouských Alpách, v městečku Telfs v hotelu InterAlpen, 63. výroční setkání skupiny Bilderberg. Zvláštností tohoto setkání bylo to, že se konalo okamžitě po setkání vůdců G-7 (7. – 8. června) a V. sjezdu vůdců světových a tradičních náboženství v Astaně (10. – 11. června). Na různých úrovních zastoupení a z různých hledisek se probíral jeden a tentýž problém – vypracování mechanismů globálního vládnutí.

Pokud na setkání G-7 byla pozornost věnována boji proti terorismu a „Islámskému státu“, regulování finančních trhů, posílení WTO, vytvoření Transatlantického partnerství mezi USA a EU, a také boji proti daňovým únikům, proti ebole, a čisté „globální ekologii“, tak ekumenické setkání v Astaně proběhlo pod heslem „globální etiky“. Je charakteristické, že text závěrečné deklarace setkání v Astaně přečetl prezident Papežské rady pro mezionáboženský dialog Jean-Louis Tauran, a ne generální tajemník ISN Ban Ki-moon či generální tajemník OSCE Lamberto Zannier, kteří byli na setkání též přítomni.

bilderberg

Nicméně toto vše jsou otázky pro veřejnou diskusi. Skutečné mechanismy řízení byly probírány za zavřenými dveřmi – v Telfsu. A letos přijala skupina obzvláště přísná opatření, aby se vyhnula jakémukoliv úniku informací, kdy uzavřela cesty vedoucí k hotelu InterAlpen, zřídila vojenská kontrolní stanoviště a kolem místa setkání nainstalovala nejnovější zařízení pro blokování mobilního spojení, i když v zemích EU je v souladu s direktivou Evropské komise 1999/5/EC používání takovéto techniky nezákonné. Policie sdělila, že každý, kdo bude chycen v bezpečnostním perimetru, bude muset zaplatit pokutu 500 euro, nebo si odsedět dva týdny ve vězení.

Ve výsledku žádné informace o setkání Bilderberg, mimo seznamu účastníků a debatujících, poskytnuty nebyly, ale tento seznam není příliš k ničemu, neboť otázky, které se na takových setkáních probírají, nejsou nikdy ventilovány veřejně. Masmédia o akci neinformovala, a i když zástupci hlavních médií a Telfsu byli, drží omertu. Patří k nim i kanadský novinář a vydavatel National Post Andrew Coyne, šéfredaktor Bloomberg News John Micklethwait (publikuje se 5000 článků denně a má ve světě 150 zastoupení), šéfredaktor Economist Zanni Minton Beddoes, který je též členem správní rady Carnegie Endowment for International Peace a který dříve pracoval pro banksterský MMF.

Na setkání byli též přítomni hlavní ekonomický korespondent Financial Times, zuřivý obhájce centrálních bank Martin Wolf, bývalá ředitelka těchto novin Rona Fairhead, který dnes stojí v čele BBC Trust a je jednou z ředitelek velkého bankovního konglomerátu HSBC. Je zajímavé, že když byla Fairhead jmenována do BBC Trust, někteří akcionáři HSBC podali na její osobu žalobu kvůli napomáhání praní špinavých peněz pro teroristy a mexické drogové kartely.

Není tajemstvím, že díky silné monopolizaci amerických a britských masmédií a úzkým vztahům jejich ředitelů se státní mocí v nich panuje ta nejtvrdší cenzura, zajišťující, že všechna média publikují koordinovaně totéž a pracují ve velmi úzkém spektru politického postoje a v přísně zadaných intencích. Takže přítomnost zmíněných činovníků na setkání znamená jen to, že myšlenky, které tam byly probírány, budou jednoznačně v požadované formě těmito médii předkládána tak, aby se žádoucím způsobem ovlivnilo veřejné mínění.

A přesto, bez ohledu na uzavřenost skupiny Bilderberg, dávají seznam přítomných a uvedená témata možnost určit hlavní tendenci konaných diskusí. K 15 hlavním tématům „oficiálního programu“ patřily: evropská strategie, globalizace, Řecko, Írán, Blízký východ, NATO, Rusko, terorismus, Británie, USA, volby v USA, hrozby použití chemických zbraní. Nicméně soudě dle sestavy účastníků, byla hlavní pozornost věnována tématům „umělá inteligence“, „kybernetická bezpečnost“ a „současné ekonomické problémy“.

Jako vždy se setkání zúčastnil i Henry Kissinger, generální tajemník NATO, šéfové hlavních bank a společností (seznam). Přičemž pozornost přitahuje to, že jen jedna společnost, Google, byla zastoupena třemi účastníky: prezidentem Ericem Schmidtem, vice-prezidentem Demisem Hassabisem a členkou vedení Reginou Dugan. Účast posledně jmenované je velmi výmluvná, protože opět umožnila pochopit, nakolik úzce je společnost Google spojena s americkým vojensko-průmyslovým komplexem. Od poloviny r. 2009 do března 2012 šéfovala Dugan DARPA – Agentuře pro vyspělé obranné výzkumné projekty, která je zodpovědná za vypracování a podporu nejnovějších technologií pro využití v amerických ozbrojených silách. Nyní šéfuje „zvláštním projektům“ ve společnosti patřící Google, Motorola Mobility.

Regina Dugan je známá jako zavilá stoupenkyně vytvoření systému totálního šmírování. K jejím neprosazovanějším projektům patří digitální tetování ve formě náplasti, jako natištěný čip s anténou a senzory, který může fungovat jako součást mechanismu biometrické identifikace. Takovéto tetování nosí Dugan na své ruce, a bylo vytvořeno společností MC10, která je partnerem Motorola Mobility. Další metodou vypracovanou pod vedením Dugan je metoda biometrické identifikace osob – mikročip, obsažený v elektronické „tabletě“, která se dostane do organismu a začne vysílat 18 bitový radiosignál, podobný elektroencefalogramu. Funguje jako klíč při doteku telefonu nebo počítače. Tyto „tablety“ jsou již certifikovány americkou FDA a vyrábí je kalifornská společnost Proteus. Výrobci tvrdí, že člověk může bezbolestně spolknout až 30 takových tablet za den po zbytek svého života.

Podobné hračky jsou jedním ze základních směrů práce DARPA, která se zabývá nejen mikrosystémy a strategickými technologiemi (komunikační systémy, prostředky ochrany informačních sítí, radioelektronický boj, odolnost systému vůči kybernetickým útokům), ale i biotechnologiemi: výzkum v oblasti genového inženýrství a praktické neurologie.

Tato agentura úzce spolupracuje se společností Google, která spolu s NASA uvádí do života transhumánní technologie, rozpracovávané na Univerzitě singularity, nacházející se v Silicon Valley ve výzkumném středisku NASA. Tyto výzkumy mají za cíl v první řadě vytvoření technologií ovládání myšlení a vytvoření umělé inteligence. Připomeňme si, že šéf Google Eric Schmidt nikdy neskrýval svoji touhu po totální elektronické kontrole a řekl, že soukromý život je přežitkem minulosti a že plánuje přeměnit Google ve skutečného Velkého bratra. Takže přítomnost delegace této společnosti v Telfsu a probírání tématu „umělé inteligence“, a rovněž „kybernetické bezpečnosti“, svědčí o značném posunu v oblasti vytváření „elektronické vlády“ a o tom, že globální elita zcela vážně realizuje program totální rekonstrukce společnosti a člověka na základě ideologie transhumanismu, a předpokládají, že se tak stane velmi brzy, s tvrdými omezeními, a následně pak přijde likvidace práva na soukromý život.

Přičemž bilderbergiáni překrucují i samotný pojem soukromý život. Martin Wolf, když ho upozornili na tajný charakter jejich setkání, řekl, že je to projevem „soukromého života“, a myslet si, že „podobná setkání nemohou probíhat soukromě, znamená „propagovat myšlenku totalitarismu“.

Již setkání Bilderberg v r. 2013 ukázalo, že tato skupina vstoupila do období vážných přeměn. Když uzavřela praktický pakt se společností Google, přeměnila se Bilderberg nepozorovaně na Googleberg a střed své pozornosti přesměrovala na oblast ovládání mysli a kontroly osob.

Google je průkopníkem nejen v oblasti pronikání do hlubin lidského myšlení, ale tato společnost již plánuje i vytvoření svých soukromých měst. O tom otevřeně informoval další ředitel, Larry Page, který se chystá založit autonomní na státu nezávislé zóny, které mohou experimentovat s pravidly sociálních ubikací. Tyto projekty slibují, že se přemění na nový nástroj pro změnu světa – vytvoření korporátně-správního řízení, zajišťujícího totalitní řád a totální šmírování. Jde v první řadě o rozvojové země, ve kterých, jak tvrdí vedení Google, vládnou „chamtivé“ vlády, které svým občanům neumožňují podnikat a tím je ožebračují. Google též slibuje zajistit chudým zemím právo na majetek a svrchovanost zákona, a k tomu se musí vlády dobrovolně vzdát své moci. V Hondurasu již přijali zákon, umožňující vytváření autonomních zón (ZEDE), které se mohou zříct centralizovaného občanského a obchodního práva a importovat právní systém dle své volby. Takovéto zóny se chystá již vytvořit Salvador a Kostarika.

rfid cip

Nicméně hlavním nástrojem totální elektronické kontroly jsou elektronické peníze. Za poslední rok se v bankovních kruzích otevřeně probírala myšlenka tvrdého omezení, a dokonce i zákazu hotovosti. V r. 2014 Kenneth Rogoff z univerzity Harvard vyzval ke zrušení hotovosti, aby se „znemožnily daňové úniky a nezákonné aktivity“, a také aby se lidem zabránilo vybírat si své peníze a uzavírat účty v bankách, když jsou úrokové sazby u nuly. Jak říká bývalý ekonom Bank of England Jim Leaviss, bezhotovostní společnosti může být dosaženou pouze cestou „přinucení všech lidí používat výhradně elektronické prostředky, které jsou na účtech registrovaných ve státní bance… sledovaných a dokonce i přímo kontrolovaných státem“. A nedávno se hlavní ekonom Citigroup Willem Buiter vyslovil pro naprosté zrušení hotovosti, aby se „vyřešil problém světových centrálních bank, související s negativními úrokovými sazbami“.

Jak poznamenávají experti, vzhledem ke skladbě účastníků a tomu, že jedním z témat setkání Bilderberg byly „současné ekonomické problémy“ je pravděpodobné, že v centru pozornosti byla pávě otázka hotovosti. Samozřejmě, že nikdo nenapíše o tom, jaká rozhodnutí zde padla. Nakolik tajně se takovéto otázky projednávají ukázal ekonom Martin Armstrong, který je jediný, kdo napsal o tajné konferenci ECB, FED, centrální banky Švýcarska a Dánska, která se konala koncem května v Londýně (7). Dokázal zjistit, že Kenneth Rogoff a Willem Buiter se chystají obhajovat před centrálními bankami myšlenku likvidace veškeré hotovosti, „aby nebylo možné koupit nebo prodat nic bez svolení vlády“.

Zatímco globální elita financuje ozbrojence a politiky, kteří uvrhávají do chaosu občanské války nejen jednotlivé země, ale celé regiony, zatímco lidstvo mobilizuje k boji proti virům a epidemiím, vytvořeným stejnou elitou, je krok za krokem vytvářen sjednocený systém „elektronických vlád“, založený na společné elektronické databázi o občanech celého světa. Každému občanu musí být přidělen jedinečný nesnímatelný identifikátor – osobní číslo podle jednotné mezinárodní normy. Zavedení jedinečného identifikátoru osoby umožní vytvořit jednotnou třídící databázi, kde se budou v reálném čase shromažďovat, uchovávat a automaticky analyzovat informace o různých oblastech života člověka, včetně těch nejdůvěrnějších. Život člověka se musí stát pro vládnoucí struktury absolutně průzračným.

Osobní číslo musí být vloženo do univerzální elektronické karty, která bude obsahovat všechny informace o člověku v elektronické podobě a bude plnit funkci vícečetného dokumentu: pasu, řidičáku, důchodové, zdravotní a životní pojistky, platebního prostředku atd. Elektronická karta se stane klíčem ke všem údajům, a po implantování mikročipů již bude pod bezprostřední kontrolou globální vlády.

Takže banky, tajné služby, Pentagon i Google úzce spolupracují. Budují elektronický GULAG, ve kterém není místa ani pro stát, ani pro národní suverenitu, ani pro svobodné lidi. Vše, v čem mají prsty, je pro ně jen prostředkem dosažení hlavního cíle – absolutní moci.

 

zdroj: http://www.fondsk.ru překlad: http://www.zvedavec.org

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

  • V průvodci apokalypsou – v Knize pravdy, je psáno, že si lidi, kteří se budou chtít vyhnout očipování a tomuhle elektronickému gulagu, budou muset vypěstovat vlastní potraviny – tahle globální vláda nebude trvat dlouho, ale pokud to bude celých 3,5 roku, což je maximum, asi žádné zásoby jídla stačit nebudou. Takže je potřeba koupit semena – dokud to jde bez toho, že to vláda bude vědět. A peníze vkládat do zlata – to bude jediná hotovost, proti které ještě lidi něco dostanou. Tolik záchrana těla. Duši vložit do Božích rukou, Ježíš tenhle boj už vyhrál. Kdo tomu uvěří, vyhrál to taky.

  • „Výrobci tvrdí, že člověk může bezbolestně spolknout až 30 takových tablet za den po zbytek svého života.“….nojo,každej má dnes nějakou tu „menší“ úchylku od normálu.

  • Jestli skutečně existuje reinkarnace, pak už se sem nechci nikdy vrátit.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*