Oběť politické zvůle v demokratické zemi

Oběť politické zvůle v demokratické zemi

Není to tak dlouho, co si policie podávala kliku, když dělala společně se státními zástupci a někdy i s povolením soudce „šťáru“ na ERÚ. Jedna z nich bylo převzetí jmenovacího dekretu JUDr. Renaty Vesecké na jmenování místopředsedkyni ERÚ pro věci právní. Tenkrát to bylo snad 30 příslušníků OČTR, kteří bombastickou akci realizovali. Skutečně jich muselo být asi daleko více. Někteří se u zásahu dokonce styděli.

Nyní stojí bývalá předsedkyně ERÚ Alena Vitásková před soudem a je nepravomocně odsouzena k podmíněnému trestu, že dle názoru soudu nesplňovala Vesecká zákonem nedefinovatelnou praxi v energetice. Státní zástupce Kamil Špelda se údajně odvolal a požaduje vyšší trest.

To, že Vitásková jednala ve veřejném zájmu a že škoda nevznikla, nikoho nezajímá. Úřad nutně potřeboval erudované právníky, které de facto nikdy neměl. To, že trvale chybělo něco přes 20 právníků, určitě vyhovovalo části politického a ekonomického spektra, které nemělo zájem rozkrýt fotovoltaický boom a jednu z největších zlodějen po sametové revoluci. Vesecká byla nebezpečná díky své praxi nejvyšší státní zástupkyně, ale i advokátky, či pedagožky. Byla pro „ně“ prostě nebezpečná! Proč trestní oznámení na Vitáskovou v této věci podal právě zaměstnanec ČEZu a proč zrovna státní zástupce Kamil Špelda se hbitě akce ujal? To asi nebyla náhoda a určitě to nebylo proto, že byl zrovna povýšen. Toliko pohled na činnost ERÚ v době předsednictví Aleny Vitáskové.Uplynulo něco přes rok od ukončení mandátu předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové, kterou od 1. 8. 2017 nahradila 5-ti členná rada ERÚ. A policie nikde, státní zástupci mlčí, tváří se, že se nic neděje. Soudce má na chvíli od těch „trdel“ klid. Co se to stalo, odešel z úřadu zločin? A nebo zaměstnaci ČEZu mají jinou práci….

 • ERÚ je v rozkladu, píší sice nesměle, ale přesto čím dál častěji ty nejodvážnější media
 • Rada není funkční, je rozdělena na zájmové skupiny, dva tábory proti sobě veřejně bojují (v podstatě se jedná o porušení Energetického zákona, jelikož regulace nesmí být činěna v zájmu „někoho“- co na to SZ)
 • veřejně se hovoří, který člen Rady komu „patří“ (porušení Energetického zákona – kde je nezávislost regulátora?)
 • porušování zákonů jednotlivými členy Rady, mimo jiné i tím, že přestanou chodit do práce, ale plat dostávají (státní zástupce mlčí!)
 • cenová rozhodnutí vydaná ERÚ pro rok 2019 – část členů Rady zpochybňuje tato rozhodnutí, že by ceny mohly být nižší, než jak je regulátor do ceníku uvedl (pokud to je pravda, tak občané zaplatí řádově o stovky milionů korun více, než požaduje zákon – čili se jedná o nezákonný postup s dopadem na veřejný zájem a vzniklou rozsáhlou škodu – státní zástupce?)
 • pokud není pravda co část radních tvrdí, a ceny jsou v pořádku, tak sám regulátor vyvolává poplašnou zprávu, poškozuje energetický trh, jedná v rozporu se zákonem a v rozporu s veřejným zájmem,
 • opravdu oponující členové Rady rozumí regulaci, když tvrdí, že jsou ceny špatně nastaveny? Vždyť svým veřejným tvrzením ohrožují důvěryhodnost státní správy!
 • V červenci 2018 vláda v rozporu s EZ (odvolala a jmenovala předsedu Rady ERÚ), čímž vyvolala chaos na energetickém trhu
 • není jasné, kdo je a není předseda Rady ERÚ, s největší pravděpodobností budou uhrazeny dva platy za stejnou činnost, určitě tento krok není ve veřejném zájmu (kde se hrabe Vitásková s jmenováním Vesecké)
 • Zda se jednalo o cílený atak vlády na ochromení činnosti regulátora, aby nakonec obsadila Radu novými členy – uvidíme!
 • Podle toho poznáme, o co se jedná, zda o financování jaderné elektrárny, či další podpora pro nějaké zájmové skupiny v oblasti energetiky
 • tristní je, že se nezákonně jmenovaný předseda Košťál v TV přiznal, že regulaci nerozumí, a následně po 3 měsících ve funkci odstoupil. To je personální politika vlády! (Vesecká právu skutečně rozuměla a měla i v této oblasti rozsáhlou praxi)
 • tiskový mluvčí MPO se vyjádřil, že údajně změnové cenové rozhodnutí ERÚ v oblasti podpory pro KVET, (které bylo vydáno do VKP před několika dny), není podloženo výpočty. Pokud je jeho vyjádření relevantní, tak připravovaná změna cenového rozhodnutí je v rozporu s EZ, jedná se o nezákonný postup – co na to SZ?
 • pokud je tato změna cenového rozhodnutí navrhována v souladu s podloženými výpočty ERÚ, tak se musíme ptát, proč takto tiskový mluvčí MPO vystupuje? Jedná se o manipulaci při likvidaci některých radních?
 • tato podpora má vyjít daňové poplatníky na 1 mld. Kč ročně
 • pokud byla pozastavena kontrolní činnost ERÚ (teplárenství, náklady regulovaných subjektů a další) jedná se o porušení EZ, rezignace regulátora na svoji činnost s nevyčíslitelným dopadem na energetický trh a především spotřebitele
 • z výše uvedeného lze vyvodit, že regulátor porušuje Energetický zákon, je nečinný, rezignoval na své zákonné povinnosti, přestal regulovat, pokud jsou ceny netransparentní, či pokud dokonce vydává cenová rozhodnutí bez výpočtů
 • nezákonné výkladové stanovisko ERÚ (v rozporu s judikaturou NS) umožňuje nezákonně čerpat dotace v řádech miliard korun. Co na to orgány činné v trestním řízení? Proč se státní zástupce Radek Mezlík chová laxně, přestože je se situací dlouhodobě seznámen?

 

Já zapomněla, již tam nepracuje Vitásková!
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*