O lhaní v zájmu multikulturalismu!

O lhaní v zájmu multikulturalismu!

Zamlčování pravdy před veřejností v případě masových útoků na ženy na silvestra vydrželo v Německu 5 dní. Zamlčování sexuálně motivovaných útoků na nezletilé dívky na hudebním festivalu mládeže ve Stokholmu trvalo více než 1 rok.

Dnes vychází najevo, že obojí se stalo zcela cíleně ve jménu multikulturalismu, a to proto, aby se na veřejnost za žádnou cenu nedostaly jakékoli informace, které by mohly nějak označit skutečnost, že tyto zločiny tady páchali a páchají muslimští imigrantští žadatelé o azyl – v tom druhém případě povětšinou imigranti z Afghánistánu (zdroj – zde).

O zločinném násilí páchaném přistěhovalci zde úřady vždy neinformovaly tedy zcela záměrně! V případě Švédska se pak má údajně nově po uplynutí více než 1 roku od zamlčení těchto událostí „vyšetřit“, proč se tak stalo.

Ve skutečnosti je jakékoli takové „vyšetřování“ naprosto zbytečné a úplně směšné. Každému je jasné, že příčinou takového zatajování a lhaní je falešný multikulturalismus a politická korektnost, které se šokujícím a zdrcujícím způsobem začaly podobat někdejší totalitní komunistické propagandě. Stejně tak je jasné, že se takto nejednalo a nejedná o ojedinělé případy takového „pochybení“ úřadů, ale o celkově nastavený a zavedený systém chování a přístupu veřejných činitelů napříč celou společností.

Ilustrační obrázek Foto: AP
Ilustrační obrázek Foto: AP

Stejně, jako se kdysi lidé nesměli dozvědět pravdu o skutečném stavu a dění ve společnosti za komunismu (aby se nezačali oprávněně bouřit proti nerovnosti, neschopnosti a dalším nešvarům a průšvihům a nepožadovali žádoucí nápravu a mysleli si, že je vše v nejlepším pořádku), tak i dnes se lidé zjevně nesmějí dozvědět celou pravdu o skutečném stavu a dění týkajícím se muslimských imigrantů a jejich chování a trestných činech páchaných na veřejnosti!

I zde si pak zřejmě znovu máme myslet, že je vše v nejlepším pořádku, přestože tomu tak ani zdaleka není.

Máme snad s nějakým „pochopením“ omlouvat zamlčování trestných činů páchaných na našich nezletilých dětech? Máme to respektovat jen proto, abychom se nějak nedotkli nějakých pomyslných práv imigrantů? Máme si snad znovu začít zvykat a počítat s tím, že pravda a realita je někde úplně jinde, než je nám předstíráno? To všechno je už tak dalece za hranou, že něco takového snad nebudou chtít omlouvat ani ti nejzarytější sluníčkáři!

S falešnou politickou korektností a také se stejně falešnou a lživě demagogickou propagací multikulturalismu je proto třeba okamžitě skoncovat a každý veřejný činitel, kdo takto a o těchto věcech lže nebo tají a překrucuje skutečnosti, by měl být odsunut na smetiště dějin podobně, jak bylo dříve naloženo se lháři páchajícími zlo ve jménu komunistické či nacistické ideologie.

 

 

Luděk Mazurek

Loading...

Podobné články

Komentář “O lhaní v zájmu multikulturalismu!

  • Islám je neslučitelný s křesťanstvím a jinými vírami. Pro Muslima je nevěřící každý, kdo má jinou víru nebo je ateista. Na tom se nic nezmění. Soužití je možné jen tehdy, když budeme Muslimům ve všem vyhovovat. Oni se cítí oprávněni i zabíjet nevěřící. Pokud chtějí něčeho dosáhnout, víra jim dovoluje lhát a použít násilí. Nikdy nebude možné společné soužití těchto odlišných kultur. Buď my nebo oni. Bojím se, že se budeme muset vrátit o celé tisíciletí zpět, abychom si s problémem poradili. Jsme ve válce. USA rozbombardovaly jejich země, nechaly zavraždit jejich vůdce, kteří tam udržovali alespoň nějaký řád. Přichází válečníci, aby se pomstili. Jestliže podporujeme vraždění v jejich zemích, mají na to právo. My ale máme právo se bránit. Tak velkého Trojského koně jsem v historii ještě nezaznamenal. Možná neznám historii, ale rád bych viděl obdobný případ a hlavně, jak se řešil.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*