O čem je New World Order (NWO). Ale skutečně

O čem je New World Order (NWO). Ale skutečně

nwo

Myslíte, že víte, o čem budu psát? Máte zato, že o chemtrails, HAARP či podobných? Chyba lávky. Totiž: „Cílem je zaměstnat mysl lidí zástupnými problémy, aby se nesnažili pochopit podstatu“. Zní hlavní krédo globalistů. Které i beze zbytku tito naplňují. Že současná technika je ve vývoji dál, než je nám oficiálně přiznáváno, nezpochybní dnes už asi žádný. A že jí globalisté ve svých NWO plánech plně využívají, nelze pochybovat. Tím zádrhelem ale je, abychom se nevyprazdňovali i nad něčím, co nelze plně dokázat, s mixem záměrně jimi vypouštěných dezinformací, které také není vždy snadné identifikovat a oddělit – zrno od plev (pokud se nejedná až o takové přemrštěnosti, jako jsou nájezdy mimozemšťanů a tomu podobné), přičemž celek a cíle globalistů se nám tím neodhalují. Nýbrž naopak, našemu chápání se vzdalují a zatemňují.

Začnu tím, co známe všichni, my, co si nemyslíme, že svět je pouhou množinou vzájemně nesouvisejících nahodilostí. Existuje tu určitá skupina lidí, nedefinovatelná však náboženstvím, tedy aspoň viditelně, která sama sebe definovala jako světovou elitu. Ta již po dlouhá staletí pracuje na zavedení globálního vládnutí, které bude jen její výsostnou doménou. Ve svých cílech je dnes již hodně daleko. Za tím účelem ve svých rukou drží světový finanční systém, banky, trhy, půdu. Atd. Za tím účelem setřela monarchie z mapy světa – jak utěrka okno. A drží národy v šachu. Za tím účelem tvořila až vytvořila Evropskou unii, která je pro její cíle důležitá, nejen ze strategického hlediska, protože o Evropu jí jde středově, až se to zdá být zvláštní, ale Evropská unie je důležitým krokem, předstupněm jejich vlády nad světem. Potud se zřejmě shodneme.

Nyní vám však chci popsat, jakými fenomény, až znaky rozpoznatelnosti, tyto šedé eminence, v zákulisí hýbající světovou ekonomikou i politikou, jak na šachovnici, disponují. A tady budete, někteří z vás, možná překvapeni. Proč vám o nich píši? Abyste byli schopni rozpoznat. A najednou se neocitli v oku léčky, která byla na vás předem chytrácky nastražena. A to ještě jsouce s pocitem vlastního vítězství, že takhle jste to přece chtěli. Loutkáři jsou totiž mistry v manipulaci ostatních.

Vzpomínáte na učení Dalea Carnegieho – o vedení druhých? Já tomu sice říkám manipulace, a ta se mi bytostně příčí, protože popírá lidskou svobodu a člověkovo rozhodnutí, jenže zde je potřebné si připomenout. Protože přesně tyto metody oni používají. Docílit, aby druzí měli dojem, že ten nápad se urodil v jejich vlastní hlavě. Přitom si oni manipulovaní neuvědomují, že je to přesně naopak, že ten, kdo je z povzdálí vede, tedy manipuluje, právě toto chtěl, aby přesně k takovému výsledku tito došli. Loutkář totiž ví, že teprve pak ovládaní vykonají svůj úkol cele a naplno. A ještě s písničkou na rtech. Mnohdy však i proti vlastnímu zájmu. Ale to si ti pranic neuvědomují.

A nyní již ke konkrétnímu. Jaké jsou tedy ty fenomény, které globalisty zcela jistě odkrývají:

„Za tím účelem si globalisté vytvářejí vlastní protisystémové opoziční skupiny, které ale plně kontrolují a které mají za úkol odvést pozornost od skutečných problémů k problémům umělým.“ (Viz tzv. “občanské” iniciativy v ČR, zvláště poslední doby.)

Předně je to 1) požadavek tzv. přímé demokracie. (A za tím účelem změna stávajícího volebního systému, a tedy volebního zákona.) Že jste o ní už slyšeli? No samozřejmě. Slyšíte o ní kolem vás, zvláště v poslední době, horem i dolem. (A bude ještě hůř.) Že vám to pěkně zní? Že politika si navolíte přímo, bez prostřednictví politických stran, který se bude zodpovídat přímo vám a když s ním nebudete spokojeni, kdykoliv ho budete moci, v referendu, odvolat? Volby-nevolby.

Tak to je to první šálení. Předně: současný stav je ten, že jsou to média, která určují poptávku. Ona vám denodenně diktují, co potřebujete, na co naopak se máte vykašlat. Ona vám ale zrovna tak určují, koho máte milovat, koho nenávidět, komu fandit, koho vypískat. Jak chcete pak rozpoznat, že politik jedná či nejedná ve vašem zájmu? Když tím, kdo vám ty informace zprostředkuje, jsou a budou zase jen média. Která mají již nyní zahraniční neprůhledné vlastníky – a Bakalu. (A bude ještě hůř. Nezávislá alternativní média, až se globalisté chopí moci, budou zlikvidována úplně. K tomu jsou už tito nastartováni.) On se totiž politik ovládá přece jen o něco hůř, když mezi tím, kdo platí, tedy globalistickým loutkářem, a tím, kdo jedná, tedy politikem, stojí ještě politická strana. Až ta se odstraní, jéjej, pro globalistu pravý to ráj. Jednak se mu výdaje na politika sníží a celý proces manipulace značně zjednoduší. A co víc! Volič pranic nepozná! Protože vlastníkova média budou vám pět chvalozpěvy, jak politik krásně hájí občanovy zájmy.

(Běda však takovému, co by neplnil zadavatelovy kvóty. Ten musí z kola ven. Takže to budou zase a jen zaplacená média, která vychrlí kbelíky špíny, třeba i vymyšlené, jen aby dotyčného politika budoucnosti znemožnily a rozlobený občan jej ve vyhlášeném referendu ještě rád a s chutí odvolá. Tu máš, ty nezbedo, neplnit loutkářova přání.) Říká se tomu mediokracie. (Jeden ze stěžejních nástrojů globalisty.)

Další, jak globalisty poznáte, jsou 2) plány o federalizaci. I Evropy. Rozčlenit (zde) Evropu na malé celky, velikostí dvou českých krajů (pozn: v současnosti tzv. ROPy u evropských dotací), které budou hodně samostatné, v porovnání s dnešními kraji. Proč to? Jednoduché. Jde o zcela strategické hledisko. Takový malý celek, leč hospodářsky značně soběstačný, rozdroben na ještě menší podcelky, totiž není schopen (sebe)obrany. Je tedy vydán napospas tomu, co přichází. Zvnějšku. Ať je to ve formě direktiv či nejrůznějších nátlaků, s vojenskými včetně. (A nadto je občan v takovém malém celku naprosto pohlcen lokálními problémy. Kdo by měl snad čas a ještě sílu zabývat se tím, co je od nás tak “daleko”?)

Nesmíme zapomenout na 3) vedoucí funkci nadnárodních organizací, jako jsou OSN a s tím spřízněné. To (a ti) bude nejvyšší orgán globální vlády nad naší modrou planetou.

(A další.)

Čekáte, kdy už konečně příjde to jmenování, jako: ztráta národní suverenity, jednotná měna (nyní euro, poté ta konečná, již zcela globální), multikulturalismus a podobné? Jestli čekáte, pak čekáte marně. Národní tradice se globalistům podařily během posledních generací na většině území už vymýtit. Co chcete mýtit dál? A že budeme platit eurem, ztratíme pojem národa, naše území bude přeplněné cizími kulturami, o jejichž existenci jsme do té doby ani neslyšeli? Opět chyba lávky. To je „jen“ vlak, který nás má převézt do „země zaslíbené“, NWO. Tedy to, co žijeme nyní. Pouhý prostředek k cílové stanici zvoucí NWO, stejně jako ono státní i osobní zadlužování, úmyslné vyvolávání jimi předem přesně a podle plánu připravených finančních a hospodářských i politických krizí, jak v jednotlivých zemích, tak celosvětově. Ano, euro je jen dočasné. (A globální měna nebude zavedena už vůbec.) Úkolem eura od začátku jeho existence bylo a je – smést současné evropské národní ekonomiky a jejich ještě zbytky státní nezávislosti. Aby, až dojde k naplnění jeho scénáře, mohlo být, mávnutím ruky, globalisty staženo. Za velkého potlesku lidí. Protože ti budou mít zase ten šálivý pocit, že si jeho stažení přece vydobili. Vždyť se kvůli tomu tak namáhali a tak obětovali…Zase chyba lávky. Kdyby zůstali doma a nedělali nic, vyšlo by to nastejno. Globalisté euro stáhnou až tehdy, kdy bude jeho účel zcela naplněn. Dřív ani později to nebude.

Co dodat závěrem? Je tedy to strašení s NWO přehnané, není ten výsledek snad až tak hrozivý? Poslední chyba lávky, přátelé. NWO je totiž hrůznější, než si vůbec můžeme představit. Samá oficiálně sice krásně řečená slova – za pozlátkem však konec lidské svobody, útisk a bída. Pro ty, kdož odmítají globalistům odevzdat své lidství.+

/+Protokoly sionských mudrců a Orwellovo 1984 /

Petra Bostlová  bostlova.blog.idnes.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “O čem je New World Order (NWO). Ale skutečně

  • stale rikam staty se maji spojovat, ne rozdelovat! cim mensi stat ti lepe se da napadnout a manipulovat. navrhuji Vysegradsky svaz nebo neco podobneho pro lepsi obranu a ekonomiku zucastnenych. takova prava ruka RF

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*