Nový blud v učení některých křesťanů aneb islám je jiná cesta k spáse a Bohu

Nový blud v učení některých křesťanů aneb islám je jiná cesta k spáse a Bohu

Dnes na křesťanské připomenutí smrti Ježíše Krista na kříži, bych rád opět zdůraznil základní dogma křesťanů a to bez ohledu na církev. Pouze modernističtí křesťané toto dogma odmítají.

Můj text je krátký a možná je vhodný i pro nekřesťany, aby věděli jak argumentovat v debatách.

Toto dogma zdůrazňuje nezastupitelnou roli Ježíše Krista ve smíření mezi lidmi a Bohem, je to krok, který učinil Bůh sám směrem k lidem. Ovšem modernističtí křesťané, někteří veřejně jiné neveřejně, hlásají, že dnes již není smrt Ježíše Krista a jeho dílo cestou ke spáse. Říkají, že i učení islámů jsou správná a vedou ke spáse.

V českém prostředí toto naznačuje například profesor Halík, Hošek či Vymětal kteří hovoří o islámu ve smyslu jiné cesty k Bohu. Nejsem teolog honosící se množstvím titulů a funkcemi v této společnosti, používám prostý selský rozum a logiku. Kdyby tito lidé měli pravdu, o islámu jako jiné cestě k Bohu, která je rovnocená té křesťanské, tak by vlastně celé křesťanství ztratilo svůj smysl.

Prost jakékoliv nenávisti či záští, ale v duchu slova pravdy, tedy nemohu říci jinak, než že kdo z těchto modernistů označuje islám za rovnocenou cestu ke spáse, ten popírá učení Ježíše Krista, apoštolů a neučí to co kázal Ježíš, ale učí z učení ducha zla. Protože jen duch zla, ten věčný odpůrce lidí, učí, že je jedno v co věříme, že i tak dojdeme k spáse.

V knize Ježíš Kristus a islám jsem podrobně vypsal rozdíly mezi učením Ježíše a Mohameda. Myslím si, že jen člověk zaslepený a věřící duchu zla může hovořit o rovnosti křesťanství a islámu. Křesťanství je duchovně i morálně nadřazeno islámu a právě proto dokázali křesťané vzdorovat islámu na rozdíl od nekřesťanů, kteří islámu velice rychle podlehli.

  Co řekli o islámu pravověrní křesťané?

    Sv. Maxim, vyznavač (úmrtí 662)
[Z dopisu Petrovi, guvernérovi Numidie, potom v Alexandrii, svědčícího o tehdejším významu modlitby, mezi roky 634 a 640.] Vždyť co je hrozivější než zlo, které dnes postihuje svět? A co je strašnější pro bystře usuzující lidi než vývoj událostí? Co je politováníhodnější a děsivější pro ty, kteří je prožívají? Vidět barbary na poušti, jak překračují země druhých, jako by byly jejich vlastní; vidět samu civilizaci zpustošenou divokými a nezkrocenými šelmami, které mají lidskou pouze formu. (Maximus, Ep. 14, PG 91, 533 – 44 [s. 77–78] Český překlad z knihy Ježíš Kristus a islám)

Sv. Teofan, vyznavač (úmrtí r. 822)
V omyl uvedení židé si zpočátku mysleli, že je Mesiáš … Když ale viděli, jak jí velbloudí maso, uvědomili si, že není tím, za kterého ho považovali… Tito bídní lidé ho učili nezákonné věci namířené proti nám, křesťanům, a zůstali s ním. Pokaždé, když přišel do Palestiny, stýkal se s židy a křesťany a vyhledával od nich určité biblické záležitosti. Byl také postižen epilepsií.

(Ilustrační obrázek Foto: graceunited.org)
Loading...

Podobné články

2 Komentáře “Nový blud v učení některých křesťanů aneb islám je jiná cesta k spáse a Bohu

 • Církev dělá z Krista modlu, někoho jiného než kým byl doopravdy. Existují i druhé extrémy, pokoušející se zpochybnit jeho existenci. To je také lež, pravda je mimo obě tyto nepodložená tvrzení. Existují totiž mj. historicky dokazatelné zmínky nejen v Bibli, ale i v nezávislých židovských záznamech… dokonce už známe jeho skutečného otce! K dispozici je např. detailní a fakty pečlivě podložená vědecká práce. Autorem této práce je James D. Tabor — brilantní historik, který se účastnil mj. moderních archeologických výzkumů v Izraeli, je velkým znalcem starověkých oblastí Palestiny, kde Ježíš žil… Více zde:

  viz ragauian.cz/vznik-krestanstvi-skutecny-jezis-a-vira-aneb-buh-neporusuje-sve-prirodni-zakony/

  Církev zlikvidovala původní Kristovo učení a kvůli tomu musela kompletně zfalšovat vše o jeho narození a mládí…

  viz ragauian.cz/jezis-kristus-clovek-nebo-buh-pravda-o-cirkevni-manipulaci-s-fakty-2/

  Kristus byl ve skutečnosti tzv. zasvěcenec, vychovaný ve skupině Esejců (proč myslíte že v Bibli není nic o jeho mládí?), která ochraňovala prastaré duchovní poznání:

  POZNEJTE SAMI SEBE A POZNÁTE VŠECHNO!

  …a o tom to VŠECHNO je… v Tomášově evangeliu se píše mj. například:

  Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí!

  viz ragauian.cz/jakym-zpusobem-a-proc-z-nas-po-tisicileti-cirkev-dela-idioty-9/

  Spis Περί ἀρχῶν (Peri archón „O základech“, De principiis) obsahuje nejstarší JEŠTĚ NEZFALŠOVANÝ křesťanský teologický systém… zabývá se hmotným světem, stvořením člověka, člověkem jako padlou bytostí uzavřenou v hmotném těle… Cílem lidí je návrat do vysokých (nehmotných) úrovní… z odělenosti ZPĚT DO JEDNOTY… o tom TO je!

  http://www.ragauian.cz/origenovo-dilo-de-principiis-prvni-systematicke-vyliceni-krestanske-verouky-aneb-prava-originalni-podoba-krestanstvi/

  A tady je shrnutí, včetně toho jak a proč Vatikán vyrobil a podporoval mohamedány:

  http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

  …srdečně doporučuji zrovna tento odkaz, sám jsem si ověřoval zdroje… a navíc nikde jinde takové systematické shrnutí neexistuje…

 • Lukáši, vážím si toho že statečně šíříš pravdu o islámu… pravdy není nikdy dost v tomto světě…

  máš ale pravdu jen částečně o tom Kristovi, cituji: „Toto dogma zdůrazňuje nezastupitelnou roli Ježíše Krista ve smíření mezi lidmi a Bohem“…

  => to o té důležitosti Krista je samozřejmě pravda -> ale to dogma už je bohužel špatně… rád bych Tě upozornil, pokud skutečně chceš najít pravdu … pravé Kristovo učení bylo zfalšováno a cenzurováno ve 4. století, kdy se dostal k moci drakoniánský státní cézaropapismus…

  originál a víceméně správnou podobu Kristova poznání lze nalézt u Origena, který křesťanskou teologii sepsal ca v roce 200, ještě před cenzurou… a pak také v Tomášově evangeliu

  není od věci vědět že Mohamed měl katolického učitele a islám je jen další nástroj zrůdného papežského systému, proto v současnosti tak kamarádí papeženci a mohamedáni… i slepý si toho může všimnout…

  …najděte si na webu něco na téma „tajné dějiny křesťanství a vznik islámu“

  s Kristovskou láskou zdravím…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*