Za několik desetiletí, a zejména v uplynulém roce, jsme si mohli povšimnout, že když se kola bezbřehého konzumu a mocichtivosti zadrhnou nebo netočí dostatečně rychle, vždy se „vyrobí“ nepřítel demokracie, terorista nebo imperiální diktátor, na jehož území se nacházejí přírodní zdroje, a proti kterému je zapotřebí bojovat přímou intervencí nebo prostřednictvím sousedních států. Politici nám pak skrze informačně obdivuhodně sesynchronizovaná mainstreamová média vysvětlují, že je tento boj veden za svobodu a demokracii, které se musejí přinášet oběti…

Mohli jsme si všimnout, že nejmladší a nejslabší musí vždy a za všech okolností bezpodmínečně poslouchat a uctívat svého „staršího silného bratra“, protože se s ním dal do party. V uplynulém roce jsme měli příležitost sledovat, jak ti, kteří v médích dlouhodobě několikrát denně podporovali šíření negativních zpráv, násilí, vulgarismů a podprahových manipulací, s následkem degenerace psychického a zdravotního stavu našich občanů, se pokrytecky pohoršují nad třemi slovy a třemi větami prezidenta, která by bez jejich frenetické mediální propagace zaslechl málokdo z nás.

Na příkladu Ukrajiny jsme v uplynulém roce mohli pozorovat, k jakým následkům vedou bezmezná touha po moci, po vlastní jedinečnosti a bohatství, která vytváří propastné rozdíly mezi chudou většinou a bohatou menšinou. Historie nám nejen v minulém roce ukázala, že jsou to špatné lidské vlastnosti, které vedou k rozdělování společnosti, po kterém následuje agrese, násilí a války, přinášející nezměrné utrpení, ničení vytvořených statků a maření lidských životů.

Díky událostem uplynulého roku máme v novém roce příležitost více popřemýšlet o tom, že pro naši svobodu je boj za pravdivé informace a pravé znalosti mnohem důležitější, než boj o moc a majetek. Mocichtiví a jejich prodejní přisluhovači se pokrytecky, ze zištných důvodů, zaštiťují Václavem Havlem, staví mu pomníky a vystavují na odiv jeho bustu, aniž by se snažili cokoliv z jeho skutečného poselství pochopit a realizovat nikoli pro svůj, ale ve prospěch všech lidí. Zneužívají Havlův odkaz ke svým politickým a kořistnickým záměrům.

korporace

Milí spoluobčané, braňme si svoji pravou a skutečnou, nikoliv však fiktivní, svobodu a demokracii. Nedopusťme, aby se z nás stal nemyslící konzumní dav. Stejně, jako je pro nás nepohodlné ulovit a zabít zvíře, protože si je můžeme jednoduše koupit mrtvé, připravené ke konzumu, je pro nás nepohodlné ověřovat pravost a zjišťovat pozadí nám předkládaných a námi konzumovaných informací. Je tak lákavé a pohodlné je jednoduše přijmout bez další námahy, ale měli bychom si uvědomit, že za všechno se platí. A nejenom penězi. Cena za ztrátu svobody a schopnosti kritického myšlení by však byla příliš veliká…


V novém roce přeji všem lidem prozření, aby poznali, že boj za pravdu a lásku proti lži a nenávisti nespočívá v agresi, slepé nenávisti, útocích a zesměšňování. Aby sami pochopili, že neplatí rovnice – čím více vedeme útoků a nenávisti, tím více vytvoříme dobra a lásky. Skutečný boj za pravdu a lásku spočívá ve vystoupení z pohodlí konzumní role, v usilovné každodenní práci při hledání a sdílení pravdy, v budování dobrých mezilidských vztahů, tvořivé spolupráci, v konání dobra a rozdávání lásky lidem – v lidství. K tomuto boji nejsou zapotřebí povely politiků ani kněžích – záleží na každém z nás, s čím jednou předstoupíme k Bohu.

Pro tento boj nám, milí čtenáři, v novém roce přeji hodně sil, rovná záda a zdravý úsudek …

Josef Votípka