Nové skutečnosti svědčící v neprospěch Juraja Smatany

Nové skutečnosti svědčící v neprospěch Juraja Smatany

Je až zarážajúce, koľko okolností potvrdzuje pravdivosť trvdení, že Juraj SMATANA nezvláda svoju sexuálnu slabosť pre maloleté osoby v pubertálnom veku

Množstvo z nich pritom nemožno vysvetliť nejakými ad hoc vyfabrikovanými skutočnosťami. Veď začiatok tvorby jednej zo SMATANOVÝCH sexuálnych obetí sa podľa údajov na jej blogu datuje marcom 2015, ktorý nasledoval takmer bezprostredne po incidente popísanom v zázname zo stretnutia bližšie nezisteného spravodajského dôstojníka s jej matkou (ďalej len „Záznam„). Stojí pritom za zmienku, že básnická tvorba autorky podľa jej vlastnej interpretácie reaguje na predčasnú stratu ilúzií o svete po dejepisárovom sexuálnom excese namierenom voči jej osobe. Juraj SMATANA síce cynicky naráža na možnosť, že jej články boli antedatované, nič podobné však zrejme nebude môcť uviesť o diskusnom príspevku, ktorý spomíname nižšie.

Aj v prípade sformovaných postojov k dotknutým osobám sa vždy usilujeme zaujímať súdy čo najzodpovednejšie, o čom svedčí napríklad naše prvotné váhanie so zverejením Záznamu. Pátrali sme preto dnes po ďalších faktoch, ktoré by mohli potvrdzovať alebo vyvracať podozrenia na adresu Juraja SMATANU. Okrem tých, ktoré sme na našej stránke už uviedli, narazili sme aj na pozoruhodný diskusný príspevok z roku 2010, ktorý spomínané podozrenia, žiaľ, ďalej potvrdzuje:
Prečo ste zmazali informácie že Ivan C. (neskorší nositeľ ocenenia BIELA VRANA Považskobystričan Ivan CEHELSKÝ: poznámka Slavomír RARÁŠOK) mal pedofilné sklony keď sú aj fotky ??? A keď ste to už zmazali, tak prečo ste tu nechali KRIVÉ ničím podložené obvinenia voči pánovi Harvánkovi ??? Je to preto pán Smatana že ruka ruku myje ( alebo pedofil pedofila kryje ) ??? Ževraj aj Vy máte riadne za ušami v tomto smere….čítali sme na mogonov.sk že ste mal problém sa ovládať pri 15 ročných študentkách…,viete, tieto mladé devčatá si nič nenechajú pre seba a dnes neni problém aby vám to aj povedali do očí pred policajtami….
Príspevok sa nachádza na stránke Považská Bystrica OTVORENE a odkazuje na bližšie nezistené údaje na webe www.mogonov.sk. Je evidentné, že citovaný príspevok z roku 2010 nie je možné spätne vyfabrikovať, keďže je zverejnený na webovej stránke prevádzkovanej samotným SMATANOM. Možno, pravdaže, povedať, že ide o anonymný príspevok a že sa tvrdenia v ňom obsiahnuté nikdy oficiálne nepotvrdili. Podobných svedectiev je však už akosi priveľa na to, aby ich bolo možné považovať za dielo náhody. Keď sa SMATANA v diskusii k Záznamu usiloval vyvrátiť podozrenia voči svojej osobe tým, že by sa informácia o podobnom incidente po jeho meste rozšírila, zrejme nerátal s tým, že podobná okolnosť môže hrať aj v jeho neprospech. To, že požíva postavenie učiteľa a jeho obete zrejme nechú riskovať problémy spojené s obvinením učiteľa, ktorý vo vzťahu k nim vždy ťahá za dlhší koniec, ešte neznamená, že informácie o jeho výčinoch sa nemôžu šíriť. Nech je to už v danom smere akokoľvek, je isté, že informácie o prejavovaných hebefilných sklonoch Juraja SMATANU sa už v minulosti objavili. Opäť ide o ďalšiu skutočnosť, zapadajúcu do širšej mozaiky poznatkov o SMATANOVEJ osobe.
V RARÁŠKOVOM zozname nájdeme viacero stálic propagandistického Olympu, ktoré vykazujú znaky zvlášneho sexuálneho správania. V tomto kontexte možno spomenúť napríklad „umelecké vystúpenie“ gay pornoherca a agenta BIS pôsobiaceho v think-tanku Evropské hodnoty Jakuba JANDU. Za zmienku stojí aj incestný voyeurizmus charakteristický pre detstvo Mariana JASLOVSKÉHO a potreba menovaného verejne rozoberať svoje masturbačné zvyklosti v danom veku. Počiny týchto ľudí síce možno označiť za podivné, v istom zmysle ich však možno charakterizovať aj ako neškodné. Veď v daných prípadoch niet ľudí, ktorým by bola spôsobená psychická či citová ujma porovnateľná s tou, ktorú možno vnímať prostredníctvom básní jednej zo SMATANOVÝCH obetí. Pri pohľade na posledné SMATANOVE videá na Youtube (Morfujúce TABLO – oktáva 2008 – 2016. Gymnázium Považská) má človek strach, koľko podobných obetí existuje.
Slavomír Rarášok
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*