Nová studie hodnotí míru úmrtnosti na infekci COVID pouze na 0,15 procenta

Nová studie hodnotí míru úmrtnosti na infekci COVID pouze na 0,15 procenta

Hodnocení ve zprávě nacházejí svůj základ ve studiích séroprevalence, tedy ve zjišťování přítomnosti protilátek proti SARS-CoV-2 v krevním séru populace.

Nová studie, kterou zveřejnil profesor John P. A. Ioannidis ze Stanfordovy univerzity v Kalifornii, zjistila, že úmrtnost na infekci (IFR) u COVID-19 je výrazně nižší, než uváděly předchozí studie. Podle profesora medicíny a epidemiologie Ioannidise je virus méně smrtící, než se kdysi myslelo, a registruje se s úmrtností pouhých 0,15%.

Výzkum Ioannidise, zveřejněný v European Journal of Clinical Investigation, se zabýval údaji získanými ze šesti „systematických hodnocení“ globální infekce novým koronavirem, z nichž každý zohlednil 10 až 338 jednotlivých studií z 9 až 50 zemí světa. Hodnocení ve zprávě Ioannidise nacházejí svůj základ ve studiích séroprevalence, tedy v detekci přítomnosti protilátek proti SARS-CoV-2 (viru, který způsobuje COVID-19) v krevním séru populace.

Studie séroprevalence se liší od typických národních statistik „potvrzených případů“ viru založených na PCR, jelikož nezjišťují pouze aktivní stopy SARS-CoV-2, ale spíše přítomnost protilátek COVID, čímž se počítají jedinci infikovaní patogenem v určitém okamžiku, kteří však mohou nebo nemusí mít v době testování v těle aktivní virový materiál.Osoby, které by PCR testy nepočítaly jako pozitivní případ – zdiskreditovanou metodu používanou v denním počtu infekcí COVID Americkým střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), jakož i mnoha mezinárodními vládními zdravotnickými agenturami – zachytí séroprevalenční analýza, která v takových případech identifikuje šíření viru a vykresluje jasnější obraz virového šíření v populaci.

Při vypracovávání vlastního odhadu míry infekce a související IFR COVID-19 Ioannidis zdůraznil význam přehledu relevantních odhadů v celosvětovém měřítku vzhledem k tomu, že tyto odhady „vycházejí z prognóz, které ovlivňují rozhodování“, včetně veřejné politiky. Aby se Ioannidis vyhnul „nejistotě a nejasné generalizaci“ vyplývající z jednotlivých studií, provedl šest rozsáhlých hodnocení zahrnujících řadu zemí a zahrnujících mnoho set studií.

Při agregaci šesti systematických hodnocení Ioannidis zjistil, že všechny „údaje o séroprevalenci se shodují v tom, že infekce SARS-CoV-2 byla celosvětově velmi rozšířena“, což vedlo ke globální IFR „přibližně 0,15% s 1,5-2,0 miliardami infekcí k únoru 2021“. IFR vypočítaný v posledním výzkumu Ioannidise je revizí jeho předchozích zjištění, která dospěla k závěru, že COVID-19 má IFR 0,23%, což činí COVID-19 přibližně 1,5krát méně smrtící, než se dříve myslelo. Konkrétně revidovaný IFR uvádí COVID-19 o něco vyšší úmrtnost než chřipka, která se obecně pohybuje na úrovni 0,1% IFR.

Ioannidis nicméně připustil, že i přes sběr dat z více než 50 zemí nemají studie celkově rovnoměrný celosvětový dosah, neboť 72% až 91% séroprevalenčních dat pochází z Evropy a Severní Ameriky. Z Afriky a Asie byla shromážděna neúměrně malá zásoba údajů.

Podle Ioannidise většina hodnocení použitých v jeho zprávě dosáhla „shodných odhadů globálního šíření pandemie“. Tyto odhady ukazují, že virem se do konce listopadu 2020 nakazilo již přibližně 600 milionů lidí, přičemž se nepřihlíží k infekcím v převážné části Afriky a Asie. Ioannidis je upravil tak, aby zahrnoval národní statistiky virových infekcí z těchto oblastí, a dospěl k závěru, že do konce listopadu přišla do kontaktu se SARS-CoV-2 přibližně 1 miliarda lidí na celém světě.

„Extrapolací lze k 21. únoru 2021 opatrně odhadnout [přibližně] 1,5 – 2,0 miliardy infekcí (oproti 112 milionům zdokumentovaných případů),“ řekl Ioannidis. „To odpovídá globální IFR [přibližně] 0,15 %,“ což je údaj, jak poznamenal, který je „otevřený úpravám pro případné nadhodnocení a podhodnocení úmrtí na COVID-19“.

Přestože Ioannidis poskytl všeobecný odhad, poznamenal, že ve skutečné IFR existují velké nesrovnalosti v lokalizovaných oblastech, jako jsou konkrétní země, a dokonce i uvnitř regionů uvnitř hranic státu. Jako příklad uvedl nepoměr v úmrtnosti v souvislosti s COVID-19 mezi znevýhodněnými okresy New Orleans a blahobytným Silicon Valley.

„Rozdíly jsou dány věkovou strukturou obyvatelstva, počtem obyvatel pečovatelských domů, účinným krytím zranitelných osob, lékařskou péčí, používáním účinné nebo škodlivé léčby,“ vysvětlil. „IFR bude záviset na nastavení a zapojených populacích. Například i koronaviry „běžné rýmy“ mají IFR [přibližně] 10% v ohniscích v pečovatelských domech,“ což je téměř 67krát více než průměrná globální IFR COVID-19 podle studie Ioannidise.

Mezi svými zjištěními Ioannidis označil za „problematické“ spoléhání se na „[k]orekturování počtu úmrtí COVID-19 prostřednictvím nadměrných úmrtí“, aby COVID ukázal jako příčinu široké úmrtnosti. Ioannidis poznamenal, že přemíra úmrtí odráží „jak úmrtí COVID-19, tak úmrtí na základě přijatých opatření“, tedy smrtící dopad způsobený opatřeními lockdownů.

Ioannidis dále vysvětlil, že ‚meziroční variabilita [v případě nadměrných úmrtí] je značná‘, zejména při úpravě podle věkových kategorií. Kvůli značně proměnlivému počtu mrtvých je takové srovnání s několikanásobnou průměrnou roční úmrtností „naivní, horší v zemích s podstatnými demografickými změnami,“ tvrdil Ioannidis.

Významný profesor například poukázal na Německo, které v první vlně COVID-19 zaznamenalo od 10. do 23. týdne loňského roku nárůst o 8 071 úmrtí. Když se tento přebytek očistí od demografických změn, „stal se deficitem 4 926 úmrtí“. Jinými slovy, úmrtnost klesla hluboko pod to, co by se jinak dalo očekávat.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Nová studie hodnotí míru úmrtnosti na infekci COVID pouze na 0,15 procenta

  • Z Covidu bychom se měli poučit, že politizace jakékoliv nemoci přináší jen škody pro lidi a gigantické zisky pro politiky a na ně napojené farmaceutické firmy. Globalizace pronikla do sféry, která měla být řízena výhradně odborníky. Politici jsou bezpáteřní hyeny, které vydělávají na utrpení lidí a neměli by do záležitostí zdraví lidí vůbec mluvit.
    Časem se ukáže, jak moc se jednalo o „nafouknutou bublinu“ v zájmu zisků několika jedinců.
    U nás se ukázalo, že v krajích, kde byl „problém“ největší se lidé promořili a nyní jsou na tom nejlépe.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*