Norské dítě není součástí rodiny ale společnosti

Norské dítě není součástí rodiny ale společnosti

Hořkým koncem skončilo pro paní Michalákovou rozhodnutí krajské sociální komise v Norsku. Šestiletého Davida posílá do adopce k jeho pěstounům. K desetiletému Denisovi matka ztrácí rodičovská práva.

Barnevernet (instituce v Norsku, která zajišťuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí a mládeže) kvůli fyzickému násilí odebral před čtyřmi roky rodině Michalákových dva syny, Davida a Denise. A to na základě toho, že paní Michaláková občas plácla děti přes zadek. Dále se jednalo o sexuální zneužívání, které se nepotvrdilo. Podle norských úřadů je fyzické trestání zločin a dostatečný důvod k odebrání dítěte.

Barnevernet odebral paní Michalákové oba dva její syny a tamní úřady přitom několikrát ujišťovaly českou stranu, že adopce nepřipadá v úvahu (více zde). Ale realita je bohužel jiná. Norsko tento slib nehodlá dodržet.

Norské děti o státním svátku
Norské děti o státním svátku

Je důležité zmínit, že v Norsku je uvedeno striktně do praxe to, že norské dítě není součástí rodiny, ale společnosti. Barnevernet se ročně zajímá o 25 000 dětí a odebere rodinám podle norského právníka Mariuse Reikerase až 12 000 dětí. A to i z mnoha banálních důvodů.

Například je známá kauza 2,5měsíční holčičky Maxine, kterou Barnevernet roku 2015 odebral jejím rodičům, matce hluchoněmé Norce a otci Slovákovi. Důvodem tohoto odebrání dle Barnevernetu byl nedostatečný oční kontakt holčičky s rodiči. A nebo případ boje Litevky Gražiny Leščinskieneové za navrácení odebraného syna Gabrieliause. Také je známá kauza polských rodičů, kterým byla odebrána devítiletá dcera, neboť podle Barnevernetu „přichází do školy dlouhodobě zasmušilá“. Ovšem naštěstí pro rodiče tato kauza skončila dobře, neboť jejich dcera byla dopravena z Norska do Polska a to soukromým polským detektivem.

[VIDEO: zdroj Youtube.com] Dokument Ruské TV z 16.11.2014 o tom, jak jsou v Norsku a dalších skandinávských zemích státní sociální službou odebírány děti rodičům na základě úplně vymyšlených, či banálních argumentů.

Barnevernet odebírá rodinám děti, jak jsem psal o odstavec výše, z banálních důvodů. O těchto, pro nás banálních důvodech, se dále zmiňuje server American European News: „Problémem mohou být kresby dítěte z hodin výtvarné výchovy, kdy školní psycholog pojme podezření, že v rodině není něco v pořádku, neostříhané nehty, špína za nehty při první vyučovací hodině ráno, což ukazuje na to, že v rodině je problém s hygienou, neobvykle zastaralý mobilní telefon, který ukazuje na kritickou chudobu rodiny, časté chození na záchod ve škole, které ukazuje na onemocnění ledvin, rodina buď v bytě netopí, nebo dítě není dostatečně oblečeno a nastydne na ledviny, jakékoliv odřeniny na končetinách nebo podlitiny na těle, které ukazují na násilí v rodině, i když může jít o důsledky rvaček mezi dětmi atd. Učitelé kontrolují ve školách botníky, jestli některé děti nemají děravé boty, což je ihned signál pro Barnevernet.

Školní personál sleduje i hovory mezi dětmi, když některé dítě vypráví, že se večer dívalo na v televizi na film pro dospělé pozdě v noci, okamžitě se volá Barnevernet. Když si děti povídají, že místo učení doma budou celý den na počítači zabíjet draky, škola to může opět nahlásit, jako špatnou výchovu v rodině, která vede dítě k násilí. Největším problémem je zápach cigaretového kouře. Mimochodem, kouření je v Norsku nejčastějším důvodem, kdy Barnevernet odebirá děti z rodin. Pokud kouříte a máte děti, vůbec s nimi do Norska nejezděte, protože v Norsku se udává poměrně často, pokud půjdete po ulici s dětmi a budete si vykuřovat, někdo vás udá a policie vás zadrží a zavolají Barnevernet, aby si děti převzali“. Více zde o kauze Michalákových a Barnevernetu.

Už v roce 2007 v jednom případě rozeznal Evropský soud pro lidská práva počínání Barnevernu jako porušující lidská práva a zkritizoval norskou soudní praxi. Žel musíme konstatovat, že ta se nezměnila. Ale položme si otázku, proč se takto Barnevernet chová k rodinám s dětmi? Podle mnohých norské úřady odebírají děti cizincům a dávají je do pěstounské péče norským rodičům kvůli tomu, že tímto způsobem bojují s následky incestu. V Norsku je velmi malá porodnost a rodí se tam také největší procento dětí s Downovým syndromem a dalšími vrozenými vadami. A kvůli tomuto prý norské úřady získávají nové děti ze zahraničí, aby se posílil genetický materiál.

 

 

Petr Cvalín

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*