Ničitel zvaný koronavirus

Ničitel zvaný koronavirus

Podle zdravotních statistik přibližně 2000 úmrtí ročně v ČR je nějak spojeno s chřipkovým onemocněním.

Je to docela velké číslo, které představuje 2% z celkového počtu úmrtí občanů ČR v daném roce. Přesto paniku v lidech nevyvolává. Někdy v průběhu života chřipku dostane více méně každý. A většinou se tak stane i více krát za život.Jinak je to již s novým koronavirem. U 80% populace má jen mírný průběh. A zhruba 3% lidí na ní zemře. Většinou se jedná o lidi starší, kteří jsou již oslabeni jiným vážným onemocněním, například onemocněním kardiovaskulární soustavy. Přesto vyvolává koronavirus ve významné části společnosti děs a hrůzu, jakoby šlo o novodobý mor, který ve středověku decimoval celá města.

My lidé obecně nejsme schopni zvažovat míru rizika. Když v roce 1996 vypukla kauza spojená s nemocí šílených krav, na nákazu zemřelo jen několik desítek lidí. Přesto došlo k rekordnímu poklesu spotřeby hovězího masa, ač jiné zdravotní rizika spojená s pojídáním tohoto masa jsou tisícinásobně větší.

Největší zdravotní hrozbou počátku 21.století je rakovina. Zemře na ní dnes téměř každý třetí Čech. Výrazně se na jejím nárůstu podílí nezdravý životní styl jako například uzení či grilování masa. Přesto jen málokdo se nad věci zamyslí. “Vždyť tělo má jít do hrobu zhuntované“ řekne si a například nad nedávno publikovanými zprávami světové zdravotnické organizace o škodlivosti uzenin se pousměje. Když se u něj pak objeví diagnóza rakoviny, mnohdy je již pozdě.

Ne nechtěl bych bagatelizovat hrozbu koronaviru. Nikdy nelze vyloučit mutaci, která může jeho nebezpečí ještě zmnohonásobit. Měli by jsme se však více věnovat dalším nebezpečným hrozbám, před kterými díky tu poživačnosti či pohodlnosti zavíráme oči.

Je úsměvné číst v novinách titulky “Jižní Korea, vyhlásila koronaviru válku” Mít tento virus inteligenci, smál by se nám do očí jak snadno dokáže lidskou společnost porazit. Ukázal nám mimo to, jak velmi zranitelná je moderní společnost, jak snadno lze ochromit ekonomiku i ekonomicky nejsilnějších států a jak snadno může nastat kolaps naší moderní civilizace.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*