Nevolitelná levice aneb proč budu volit Svobodné?

123

Některým lidem se zdá program Strany svobodných občanů jako extrémní. Nechápu v čem. V tom, že chtějí snížit daně? V tom, že nechtějí křivit trh dotacemi? V tom, že chtějí dát více moci do rukou občanů? Za extrémní považuji spíše levicové populistické sliby a následné extrémní zadlužení. Levici nemůžu volit z několika důvodů:

1. Protože jsem realista. Nenechám se oblbovat sladkými řečičkami a klamavými sliby, co všechno možná jednou bude. Sliby se sice hezky poslouchají a jsou lákavé jako mámení Sirén, ale cena, za kterou se splní, je většinou velmi vysoká (jestli se tedy vůbec někdy splní). Základní otázka zní: ,,Z čeho se tento slib bude financovat?“ (Svobodní jasně vysvětlili z čeho chtějí snížení daní financovat.)

2. Protože rozumím ekonomice. Vím, že sliby se můžou financovat jenom z veřejných peněz. Veřejné peníze jsou peníze od lidí. Stát žádné vlastní peníze nemá. Všechno to jsou peníze daňových poplatníků. Takže když stát chce splnit nějaký svůj levicový slib (například zvýšení sociálních dávek nebo pastelkovné), musí ty peníze odněkud vzít. Někomu je vzít. Jenže lidé většinou své vydělané peníze chtějí a brání je. Nebo vy své peníze nechcete?

3. Levici nemůžu volit, protože chápu lidskou přirozenost. Vím, že lidé k práci potřebují motivaci. Většinou peníze. Existuje sice jedna utopie s názvem komunismus, která tvrdí, že lidé se budou snažit a pracovat i s minimem peněz. Ano, ale budou se snažit jenom minimálně. Čím více peněz, tím větší motivace. Tato socialistická utopie tady už byla a jednoznačně selhala. To jsme tak hloupí, že se nepoučíme z chyb minulosti a musíme je opakovat?

4. Protože se řídím rčením: „Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.“ Kdybych volil na základě závisti vůči někomu bohatšímu, velice snadno by se mohlo stát, že by se to obrátilo a doplatil bych na to já. K tomu přidám další užitečné rčení: „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“ Tudíž když se mi nelíbí zvyšování daní (a pochybuji, že se to někomu líbí), nebudu to přát ani nikomu jinému. Ani tomu bohatšímu člověku.

5. Protože ctím svobodu a hrdost. Nechci být loutkou v rukou úředníků. Nechci být závislý na státě a jeho svévolných rozhodnutích. Chci se rozhodovat já sám, co se svými penězi udělám. Nebo vy o svých penězích rozhodovat nechcete? Když se vám líbí levicové smýšlení, proč nejdete například za sousedem a nepožádáte jej, aby za vás rozhodl, za co máte utratit vaši výplatu?

6. Protože ctím solidaritu. Tu skutečnou, dobrovolnou. Člověk je solidární s nějakou skupinou, pokud ji podporuje a její úspěchy i neúspěchy pociťuje jako vlastní. Pociťujete jako vlastní úspěchy/neúspěchy nějakého politika? Nebo Romů? Solidarita v levicovém pojetí je spíše pojem pro výpalné státu. Nemám nic proti pomoci těm, kteří to skutečně potřebují. Ale neopodstatněně se obohacovat na úkor druhých a využívat to v předvolebním boji, to mi taky není po chuti. Hlavně by mě zajímalo jestli ti, co volají po solidaritě, jsou i sami solidární? Nebo to vyžadují jenom po jiných? A otázka pro zvídavé hlavičky: Kdy může být člověk více solidární? Když má vysoké daně a zůstane mu méně peněz, nebo když má daně nižší a zůstane mu těch peněz více?

7. Protože ctím zodpovědnost. Když něco dělám, tak za případné neúspěchy neobviňuji svět kolem. Můžu za to jenom já sám. Neobviňuji stát ani lidi kolem. Za své selhání nesu odpovědnost a dokáží se s ním smířit. Ne vždycky všechno v životě vychází. Ne vždy je všechno spravedlivé. Ale je to tak, jak to je. Je potřeba bojovat s nezdarem. Snažit se. To nás posouvá kupředu.

8. Nemůžu volit ani pseudopravici, která v minulých letech ukázala, že směřuje spíše doleva. A nejsem ani masochista, abych pseudopravici dával znovu šanci. A znovu. A opět se nechal obelhávat. Na to nemám čas ani chuť. Ani nejsem blázen. Kolikrát byste dávali šanci své nevěrné manželce? Někdo žádnou, někdo jednou. Jsou mezi námi i tací, co opakovaně, ale těch spíše litujeme a nazýváme je podpantofláky. Tak proč tedy opakovaně dáváme šanci stranám, které již zklamaly? Jsme národem masochistů nebo hlupáků?

No a právě proto budu volit Svobodné. Možná, že mě taky zklamou. Ale raději budu volit s nadějí na změnu, než s jistotou marasmu. A když to nevyjde, tak se poohlédnu po jiné straně.

Marek Frýdl

zdroj : eportal.parlamentnilisty.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Svoboda a demokracie zrušeny

Svoboda a demokracie zrušeny

Svět se změnil. Pamatujeme dobu, kdy byly Spojené státy považovány za nejstabilnější demokracii, kde si…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*