Nestačí mi tolerance, chcu respekt, a chcu a chcu a chcu!

Nestačí mi tolerance, chcu respekt, a chcu a chcu a chcu!

Teda respekt pro všechny „zrakově jinak orientované“, neb sám jsem jeden z nich…, ne proto, že něco v životě dokázali, ale prostě proto, že nevidí! Chci příští rok uspořádat Blind pride!

Jsem na svou slepotu, pardon, odlišnou zrakovou orientaci, hrdý, není to žádné postižení, je to jinakost! Chci, aby to společnost respektovala, a kdo má jiný názor, je tyflofob a měl by být po zásluze potrestán!

A to není všechno. Ve spoustě směrnic, kodexů, předpisů a stanov jsou formulky, že se nepřipouští diskriminace na základě rasy, etnické příslušnosti, věku, pohlaví, náboženského vyznání či sexuální orientace. Takže, vážení, tohleto je nehorázná urážka mé velikosti, protože jako člověk s odlišnými zrakovými kvalitami nejsem do tohoto širokého seznamu též zahrnut. Proto žádám schválení zákona, který by všem těmto tyflofobním organizacím nařídil, aby seznam rozšířili o nevidomé, pod hrozbou vysokých pokud. Také žádám závazné kvóty, alespoň jeden slepec na každé volební kandidátce, aspoň jeden slepý ministr, ústavní soudce, voják, strojvůdce…, a také nějaký ten pilot vládního speciálu!

A podobná antidiskriminační opatření žádám pro lidi s odlišnou stravovací orientací (dříve „bezlepkáři“), s odlišnými tělesnými kvalitami (dříve „vozíčkáři“), s odlišným vnímáním světa (dříve „maniodepresáři“, „schizofrenici“, atd.), neb nelze připustit, aby privilegia byla dána jen některým vybraným menšinám, a naopak jiným byla upřena. Pak totiž nejde o boj za rovná práva či proti diskriminaci, ale jen se tím uzákoňuje nepokrytá diskriminace ne jen většiny vůči privilegovaným menšinám, ale co horšího, též diskriminace neprivilegovaných menšin vůči menšinám zvýhodněným.

Howkh!
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*