Nemyslíte, že už toho lhaní a podvádění lidí a národů bylo už dost?? Kdo to má vydržet poslouchat ze všech stran ty mainstreamové výmysly!!!

Nemyslíte, že už toho lhaní a podvádění lidí a národů bylo už dost?? Kdo to má vydržet poslouchat ze všech stran ty mainstreamové výmysly!!!

Není dne, aby světlo světa nespatřila nějaká ta skutečně zaručená zpráva ve smyslu toho, jak se máme chovat, co jíst, čím topit, čím jezdit či nejezdit, co způsobuje skleníkový efekt, že je Rusko a Čína světovým nepřítelem a tak dále. Dokážu pochopit, že mainstream chce udržet lidi ve strachu, aby se dali ovládat, ale myslím, že už toho bylo dost a jestli si mocní tohoto světa myslí, že jsme všichni tak blbí jako se oni dělají chytrými, tak to jsou na omylu. I mezi prostým lidem je spousta moudrých lidí, kteří však nepovažují za cíl svého života zviditelňovat se na každém kroku.

Říkám vám tady a nyní-NECHTE UŽ TOHO!Je mi úplně jedno, že se o mě píše, že spolupracuji s dezinformačními weby, že patřím mezi proruské troly, že jsem agentem Kremlu, že jsem zakazovaným a blokovaný autorem. Ne nevadí mi to-ba naopak je pro mě ctí, že mnohým těm ulhaným politickým a mocným šmejdům ležím v žaludku. Je pro mě ctí, že se mohu řadit mezi takzvaně utlačovanou většinu. Kašlu Vám na Vaše peníze, které mi byly nabízeny a to jen za to, abych držel hubu. Nejsem děvka a netoužím po mamonu ani slávě-tedy po zcela pomíjivých věcech. Do hrobu si sebou nic nevezmu. Vyhrožujete mi soudy a kriminálem-tak si poslužte. Museli byste mě zabít, protože koupit se nenechám. Chápu, že Vás nebetyčně sere, že ledacos vím a znám a že nechci zneužívat toho, co vím ve svůj vlastní prospěch jak to činíte vy a mnozí vaši kolegové. Já nejsem a nebudu Benda, Vondra, Kalousek, Filip a jim podobní-s tím se prosím smiřte!

Mnoho lidí je skutečně bezradných z návalu přehršle informací, které se na ně valí a že jsou často protichůdné a nepodložené. Máte potěšení z toho vyvolávat v lidech stres??? Jste ubohá hovada a je mi z vás už na blití. Celá ta vaše Evropská Unie je podvod a svinstvo největšího kalibru. Zcela záměrně děláte z lidí debily a pak je na základě lží okrádáte. Zářným příkladem /jedním z mnoha/ jsou dezinformace týkající se globálního oteplování. Vše je otočené naruby a vše se svádí na CO 2. Vy dobře víte, že toto je ničím nepodložená informace a navíc to není ani vědecky prokazatelné. Toto vaše tvrzení vychází z teorií a neověřitelných počítačových simulací. Cpete lidem do hlavy tyto nesmysly jen a jen proto, že je to ekonomicky výhodné. Našli jste si nástroj, který se napovrch zdá býti ušlechtilým, přičemž se jedná o globální zločin a skutečné příčiny se neřeší nebo se bagatelizují. Na obhajobu svých lží jste si našli mentálně narušenou Thurnbergovou, kterou jste zneužili, protože dobře víte, že psychologické působení dítěte na lidi vzbuzuje důvěryhodnost, lítost, planou naději a dokonce víru v nějakou zázračnost.

Meteorologie je poměrně mladý vědecký obor a klimatologie ještě mladší. Co se týče vývoje klimatu, tak nemáme prakticky vzato základní data. Jak dlouho probíhají měření hladiny CO2 v atmosféře??? 30-35 let??? Možná je to i moc. Tedy veškerá tvrzení jsou pouze dovozená, ale nikoliv potvrzená. Klima je prakticky živý organismus a neustále se mění a to stejně jako naše planeta. Spoustu věcí okolo klimatu ani zdaleka nevíme, či je nechápeme a je dost dobře možné, že je nepochopíme nikdy, protože na vývoj klimatu má vliv tolik okolností, že si to neumíme ani představit. EU přitom ve své zelené deklaraci uvádí, že do roku 2050 bude zakázáno topit uhlím, plynem i dřevem, že bude zakázáno spalovat v dopravě a průmyslu naftu a benzin. Kravina jak stehno. Docela rád bych poznal ty idioty, kteří toto vymysleli a na základě jakých údajů k těmto závěrům došli. Já vám to povím, co bylo základním mottem pro tyto závěry. Vycucat z občanské společnosti více a více peněz a násobit zisky nadnárodních a svět řídících korporací. Jsem toho názoru, že už by vám to mohlo stačit a že jste lidi už okradli dost.

Je průkazné, že lidé jako druh neumí řádně zacházet s tím, co jim planetou země bylo dáno a že nechápou základní mechanismy fungování přírody. Země se otepluje. To je fakt. Mění se klima-také fakt, ale v zásadě nevíme proč tomu tak je. Víme však, že takovéto cyklování je na zemi běžné a to z důkazů, které zpracovali geologové na základě výzkumu hornin, či arktických ledovců. Mluví se o skleníkovém efektu a to dokonce jako o něčem nenormálním. On však skleníkový efekt je zcela normální a pro živé organismy na zemi nezbytný. Dle výpočtů by absence skleníkového efektu mohla snížit teplotu na zemi cca o 20 až 25 stupňů v průměrných teplotách. To by znamenalo značné vymírání druhů a i lidstvo by bylo v ohrožení. Zcela určitě by však bylo eliminováno na max.1 mld jedinců a možná i níže. Proč se tedy otepluje??? Země má vlivem lidské a geologické činnosti porouchaný chladič. V oblasti geologie se vůbec nehovoří o tom, že kontinenty jsou v pohybu a to neustálém, což má vliv na oceánské proudění a tím i na rozložení teplot v oceánech. Dale větší je však problém v tom, po čem šlapeme. Máme to doslova u nosu a nechápeme to, přičemž stupidně věříme fámám o CO2.

Půda-základní prvek pro obživu lidstva. Zacházíme s ní však jako dobytek a nevážíme si jí. V půdě by měl fungovat jakýsi energetický koloběh, který je prvotním chladičem planety. Říká vám cosi pojem mikrobiota??? Ne??? To je chyba, ale osvětlím. V půdě se nachází značný počet bakterií, které jsou důležité pro zachování života v půdě. Tato mikrobiota zajišťuje rozkladné procesy v půdě. Rozkládá jak rostlinné, tak živočišné zbytky, ale dokáže likvidovat i některé toxické látky. Nejpočetnější mikrobiota se nachází v půdě cca do 50 cm hloubky. Potom ji s rostoucí hloubkou ubývá a to v přímé úměrnosti. Naší blbostí je, že o onu mikrobiotu nepečujeme a doslova ji ničíme, čehož důkazem nám mohou být některé dříve úrodné polnosti na jižní Moravě, které se změnily na neúrodnou zem. Problémy vytváří strmá intenzifikace zemědělské výroby, nedodržování osevních postupů, omezování hluboké orby a používání umělých hnojiv. To vše se děje jenom z touhy po maximalizaci zisků za každou cenu. Z těchto důvodů je půdní mikrobiota vědomě ničena, přičemž je to právě ona, která vytváří humus a živiny pro rostliny. Vytváří však také poréznost a nasákavost půdy. Půda s mikrobiotou zadrží 10 krát více vody, než půda bez ní. U pole, kde mikrobiota už není, se vytváří na povrchu půdy nenasákavá krusta po které voda prakticky jen odteče do nějaké vodoteče a to je to, co nepotřebujeme. Půda, kde nic neroste, kde není mikrobiota prostě neváže vodu a tím pádem i neochlazuje vzduch a netvoří se ani vodní páry, které také snižují teplotu. Agrární politika je prostě zaměřena jen na zisk a to bezohledný. Zemědělci půdu v mnoha případech jen drancují a nepečují o ní jako řádní hospodáři. Další potíží je těžká technika. Ta na polích pracuje za lidi a je stále těžší a těžší. Je příčinou toho, že se díky ní doslova slisuje kapilární půdní systém, který následně není schopen propouštět vodu. Tam kde projede těžká technika prostě voda stojí a půda ji nebere. I z těchto důvodů klesají hladiny spodní vody. Sledujte občas prosím zemědělce a přemýšlejte. Aby však nebylo vše jen na zemědělce, tak za povšimnutí stojí i hektary solárních elektráren, které jsou odvodněny a tedy nezadržují vodu. Tyto elektrárny vůbec nepatří na zelenou louku a kdo toto povoluje je zločinec. Města se zvětšují a tím i zastavěná plocha, staví se haly, parkoviště, betonové plochy, skladiště atd a to na dříve úrodné půdě se schopností absorpce vody. Dnes nezadrží nic-ta půda je zastavěná. Tím také neochladí nic-ba naopak-stavby jsou absorbery tepla, které následně vydávají do prostoru a oteplují jej. Když tento fenomén vezmete v Evropském měřítku, tak se jedná o tisíce hektarů zastavěných ploch ročně a o desetitisíce potencionálních ohřívačů vzduchu. Neznáte to??? Vždyť taková Praha má v průměrných teplotách za rok cca o 2 stupně více než venkov a to dělají právě ony zářiče v podobě budov.

Opravdu průšvihem je lesní hospodářství a to v celosvětovém měřítku. Tento největší chladič je doslova decimován a to kvůli stavbám, dálnicím, tvorbě nové zemědělské půdy atd. Díky odlesňování se daleko více pevnina zahřívá a to ví kdejaký blbec. Kontinenty se oteplují a tím i vyzařují více tepla do prostoru. Navíc bez lesů nezadržíme vodu v půdě. Tím docházíme k fenoménu propojenosti oněch zemských chladičů a žádný CO2 tu nehraje roli. Jen je mi záhadou, že ekologičtí aktivisté nyní mlčí, když se provádí doslova brutální vytěžování dřeva v ČR. Proč se najednou nepoutají řetězy ke shnilým stromům? Víte proč??? Co kdyby si toho někdo náhodou všiml, že právě oni jsou jednou z příčin šíření kůrovce v ČR!! Kdyby ti Bursíkové, Jacques zvaná biomasa a další poťachanci věděli o čem to je, tak cca před 15 lety chodili po lesích a rozmisťovali v lesních porostech feromonové lapáky na kůrovce, odstraňovali byť jen jeden napadený strom a ven s ním z lesa a do kamen. To oni však ne, oni radši ty řetězy, žvanění, politikaření, ale makat-to ne. Místo toho si našli téma CO2, naftové a benzinové motory a taky prdící krávy. No a ta slavná EU v tom všem opět vidí zisky a tak lidem zdraží brutálním způsobem maso. A ona Merkelová nebo Makaron neprdí??? Myslím, že ti přímo serou. Nemyslíte, že bychom jim ty jejich smrady měli taky zdanit??? Vždyť tchoř je proti Merkelové napudrovaný inteligent.

Víte vážení-pravda je někde jinde než u CO2. Máme ji přímo před nosem, šlapeme si po tom. Ty jejich politické bláboly jsou jenom o tom, jak z lidí vytahovat stále více peněz. Jo a abych nezapomněl. Toto jsem napsal, neb jsem se právě vrátil z Kremlu a radil mi sám Putin.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*