Němečtí biskupové povýšili ohavnost na svátost

Němečtí biskupové povýšili ohavnost na svátost

Německý kardinál R. Marx zavedl v rámci pastorace udílení svátosti manželství homosexuálům. Kněz, který chce udělovat tuto novou „svátost“, dostane k tomu od svého biskupa kompetenci. (britský časopis Catholic Herald; bavorské rádio Bayerischer Rundfunk 3. 2. 2018).

Podobně se k propagaci homosexualismu přidal patriarcha Kirill v RE.

Jaký je postoj Písma svatého a Tradice církve?

Citace apoštola Petra: „Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.“ (2 Pet 2)

Citace apoštola Judy: „Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. (Jud 1)

Citace apoštola Pavla: „Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli… Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.“ (Ř 1)

Citace z listu Korinťanům: „Nemylte se!… ani modláři… ani homosexuálové…. nebudou dědici Božího království.“ (1Kor 6)

Ve Starém zákoně byl hřích homosexuality trestán smrtí podobně jako jiné vážné zločiny.

„Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít.“ (Lv 20)

„Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň…“ (Gen 19)

Apoštol Pavel jasně ukazuje, že ohavnost sodomie má kořen v odmítnutí Boha a v úctě k pohanským démonům (Ř 1,18n). II. vatikánský koncil svým liberalismem v aggiornamentu a úctou k pohanským kultům a jejich démonům (NA) připravil půdu pro současný morální rozvrat! Sodomie už není nazývána ohavností, ale byla povýšena na svátost. Místo pokání, které je nutné ke spáse (srov. Lk 13,3), biskupové odstranili Boží zákon. Jenže za to přichází nejtěžší trest – vyloučení z církve (srov. Gal 1,8-9). A pokud takový biskup zemře v nekajícnosti, bude věčně zavržen.

Vyloučení z Tajemného Těla Kristova – církve – dopadlo na kard. Marxe i všechny biskupy, kteří s ním tvoří jednotu ducha (exkomunikace).

František v heretické Amoris laetitia zrušil existenci všeobecně platných morálních norem. Marx to uvedl do praxe sňatky homosexuálů.

Za islamizaci a gender-homosexualismus v Německu mají hlavní vinu němečtí heretičtí biskupové. Vedou národ k autogenocidě a do věčného zavržení v pekle.  

 

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*