Německý kardinál: „Polsko není dítě, které by mělo být káráno neschopnými politiky ze Západu“

Německý kardinál: „Polsko není dítě, které by mělo být káráno neschopnými politiky ze Západu“

Kardinál Gerhard Ludwig Muller se v rozhovoru pro Katolické rádio Maryja dotkl současného konfliktu hodnot uvnitř Evropy a tlaku Západu na Polsko a Maďarsko.

„Žijeme v tragické frašce, v níž evropské instituce kritizují Polsko a Maďarsko ve jménu evropských hodnot. Tyto takzvané ‚hodnoty‘ vytvářejí právo vraždit nenarozené děti nebo měnit pohlaví,“ řekl. Müller poukázal na to, že pokud jsou takové zákony považovány za evropské hodnoty a pokud jsou napadány země, které stojí za ochranou života před početím, pak je celý systém morálních hodnot postaven na hlavu.

Rovněž se domnívá, že přístup západní Evropy k Polsku je skandální. Kardinál zdůraznil utrpení Polska ve jménu svobody, právního státu a demokracie v posledních 200 letech.„Považuji za velkou nespravedlnost, že lidé na Západě, kteří nemají ani ponětí o tom, co se v Polsku děje, a dostávají od institucí EU obrovské sumy peněz, kárají polské občany. Vyzývám každého Poláka, aby nedovolil takovou domýšlivost a beztrestnost,“ řekl.

„Polsko není dítě, které by mělo být káráno neschopnými politiky ze Západu,“ prohlásil kardinál.

Podle Müllerova názoru je to Polsko, kdo si zachoval svou kulturu, jazyk, etnickou identitu a katolickou víru, která se stala závazným srdcem národa.

Zdůraznil také, že tlak EU vyvíjený na Polsko prostřednictvím vydírání s využitím fondů EU by neměl probíhat.

Kardinál poukázal na to, že tyto prostředky nejsou penězi evropských politiků, ale spíše evropských daňových poplatníků.

Zdůraznil, že Poláci jsou jako svobodní občané schopni demokraticky přijmout nebo odmítnout vládu – žádný evropský tribunál ani politici nemají morální právo říkat Polákům, že hlasovali špatně. Proto se podle jeho názoru evropští politici budou snažit Poláky zastrašovat tak dlouho, dokud budou volit podle svých preferencí.

Kardinál zdůraznil, že je nezbytné utvářet řádné vztahy mezi lidskou důstojností a světem jako takovým.

Nelze například říci, že by lidé měli umírat, aby zachránili klima. Zdůrazňoval, že lidé jsou nejdůležitějšími Božími výtvory a vesmír byl utvářen tak, aby sloužil lidstvu.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*