Německo, které své dluhy nikdy nesplatilo, není v pozici, kdy může Řecko vydírat, aby své dluhy platilo…

Proč neplatí? Vždyť SRN je nástupnickým státem hitlerovské Třetí říše, takže by měla platit za škody, které ve světě barbarskou válkou Němci způsobili. Pařížská reparační smlouva podíl na německých reparacích určila a zajistila… Němci jsou povinni plnit své reparační povinnosti též vůči Řecku. Mají reparační povinnost i k dalším státům, jež byly obětí nacistické agrese. Jen se … Pokračování textu Německo, které své dluhy nikdy nesplatilo, není v pozici, kdy může Řecko vydírat, aby své dluhy platilo…