Několik poznámek k výtečnému vystoupení ministra obrany pana Stropnického v poslanecké sněmovně k brannému zákonu.

Několik poznámek k výtečnému vystoupení ministra obrany pana Stropnického v poslanecké sněmovně k brannému zákonu.

Při vystoupení pana ministra Stropnického jsme byli svědky velmi kvalitního, dramaticky pojatého vystoupení. Naplno se projevily herecké kvality pana ministra, kdy velmi šikovně a sofistikovaně vysvětlil současnou vážnou situaci.

Pan ministr, věren své velmi dobré pověsti coby komedianta velmi efektivně zastřel bílá místa České mezinárodní politiky, která mají přímý dopad na stav společnosti a postavení České republiky v celkovém mezinárodním kontextu. V žádném případě tím nechci říci, že by pan Stropnický byl vinen současným stavem armády a vývojem mezinárodní situace, ale jsem toho názoru, že by bylo vhodné říkat lidem pravdu i s jejími konvencemi a vazbami na předchozí politické dění.

Musím se smutkem v duši konstatovat, že se nám takzvaný přechod od totality a komunistické tyranie k demokracii jaksi vymkl z rukou a nesplnil předpokládaná očekávání. Spíše se dá konstatovat, že jsme stále více nuceni vracet se k dřívější praxi. Domnívám se, že to není nic špatného, ale bylo by vhodné si přiznat a nahlas říci, že ten socialismus měl přeci jenom něco do sebe. Osobně jsem přesvědčen, že není nic špatného na tom, když přiznáme vlastní chyby. Samozřejmě ano socialismus nebyl zcela bezchybný- to bez pochyby, ale nesl sebou daleko více demokracie, než je dnes běžné. Důvod je prostý. Demokracie coby společenský systém je dnes utlačován a hrubě zneužíván ekonomickým systémem zvaným kapitalismus. Demokracie nemůže vedle kapitalismu obstát a nemůže díky jeho přímému vlivu plnit své základní funkce. Vše je totiž přímo i nepřímo závislé na penězích, které vytváří ekonomická formace a ta více méně diktuje způsoby jejich využití. Oblasti politiky a ekonomiky, které nejsou kapitálově výhodné byly odsunuty na samý okraj zájmu, bez ohledu na to, že jsou společensky nutné. Vlastnictví výrobní formace a výrobních prostředků tedy přímo ovlivňuje pozici a sílu demokracie.

Ministr obrany Martin Stropnický Foto: Hospodářské noviny/ Lukáš Bíba
Ministr obrany Martin Stropnický Foto: Hospodářské noviny/ Lukáš Bíba

Vraťme se však k panu Stropnickému a k jeho vystoupení ve sněmovně. Debaty o branném zákonu se týkají nás všech od 18 do 60 let. Ženy dnes bohužel nevyjímaje. Panem Stropnickým byla aktuální situace obrany republiky popsána vcelku dobře. Jen trochu pozapomněl uvést příčiny, proč jsme se dostali do této pozice. V době nedávno minulé jsme byli svědky z počátku poněkud chaotické restrukturalizace armády, odprodejem údajně zbytného materiálu a techniky, zeštíhlení početního stavu vojska s následným přechodem k profesionálnímu pojetí armády. Profesionalizace armády měla za následek zastavení odvodů branců, čímž byl zastaven i jejich základní výcvik, ale byl především ztracen přehled o počtech bojeschopného obyvatelstva. Toto číslo má poměrně důležitý význam. Dají se z něho predikovat nejenom počty bojeschopného obyvatelstva, ale i počty předpokládaných možných ztrát a počty lidí, které je možno obětovat. Dále, i kdyby byl brancům před bojovým nasazením poskytnut dvou, či tříměsíční výcvik, tak se tak akorát naučí zacházet se samopalem, ale nebudou mít znalosti vojenské taktiky a boje o přežití. Znalost vojenské taktiky patří k pilířům znalostí vojáka. Tato se musí dostat vojáku přímo do krve a musí být neustále cvičena. Bohužel za 2-3 měsíce je doslova nemožné, toto se naučit, z čehož vyplývá fakt, že v případě konfliktu by počáteční ztráty byly hrozivé. Nechci to příliš rozpatlávat, aby nevznikl dojem, že šířím poplašnou zprávu, ale je nutno vědět alespoň okrajově co nás může potkat. Jako bývalý voják z povolání o tom něco málo vím.

V každém případě mě však zaráží fakt, že vzhledem k tolik omílané frázi o tom, že žijeme v demokratickém světě, postaveném na křesťanských hodnotách, se Evropa dostala do postavení přímého ohrožení. Napětí politické i ekonomické je značné a dá se říci, že je nejhorší za posledních 50 let. V čem jsou příčiny? Především právě v tom, že demokracie a křesťanské hodnoty jsou pouhou frází, která nenachází žádné naplnění. Samozřejmě, že si může leckdo myslet pravý opak, ale já jsem přesvědčen, že demokracie a křesťanské hodnoty by se neměly šířit násilím a bombami jako se stalo v Iráku, Libyi a jinde na světě kde USA, NATO a EU šířili právě tu svou demokracii. ČR se díky vstupu do NATO stala spolupachatelem tohoto zločinu a nyní se důsledky tohoto počinu začínají pomalu vracet k nám. Naši čeští vojáci se podíleli na akcích v bývalé Jugoslávii, Iráku a Afghánistánu. Bohužel jejich boj byl a je bojem pod cizí vlajkou a pro cizí zájmy avšak za slušné peníze. Nyní však, kdy už nám v ČR pomalu, ale jistě začíná téci do bot, tak si nějaký Stropnický vzpomene na branný zákon a snaží se skrze obyčejné lidi zachraňovat to, do čehož nás vlastně nastrčily předchozí vlády. Bohužel to už bude zadarmo.

Nepochybuji o tom, že by čeští občané bránili svou zemi. Je však nekorektní jim neříci, proč jsme došli až do tohoto bodu a kdo za tuto situaci nese odpovědnost. Pan Stropnický cosi naznačil o poměrné blízkosti konfliktu na Ukrajině a politice Ruska. V tomto bodě až tak úplně nemohu souhlasit. Je zde již poměrná blízkost konfliktu, ale silně pochybuji o tom, že by Rusko eskalovalo konflikt za hranice Ukrajiny. Navíc je víc než jisté to, že za konfliktem na Ukrajině nestojí Rusko, ale politika USA a EU.

Spojené státy a NATO zcela bezostyšné obelhali Rusko ve smyslu toho, že se po rozpadu Varšavské smlouvy nebude NATO rozpínat směrem na východ tedy k hranicím Ruska. Za uplynulých 20 let jsme však přímými svědky postupného rozpínání NATO k Ruským hranicím tedy opaku slibovaného. Dnes je v NATO střední Evropa i Pobaltí. Pobaltí je již v přímém kontaktu s hranicí Ruska. Rusko velmi dlouho mlčelo a de facto nereagovalo na přímé provokace NATO, až se stalo to, co se dalo očekávat. Tedy tím kdo se snaží vyprovokovat konflikt, jsou USA a Nato a bohužel i ČR je členem této zločinecké organizace.

Co se týče IS a občanských válek v Sýrii, Libyi, Iráku nebo Afghánistánu tak i zde je původce znám. Kdyby se západ násilně nesnažil uplatňovat v těchto zemích svou politiku, nešířil násilím svou násilnou demokracii a křesťanskou lásku nebylo by ničeho. IS jsou radikální ortodoxní muslimové, praktikující postupy odpovídající postupům křesťanů v období 15-16 století avšak moderními prostředky. My je více méně odsuzujeme, ale oni nečiní nic neznámého. Činí to, co činili naši předci a církev svatá při křížových výpravách. Prozatimní migrace obyvatel z postižených oblastí válkou je ještě procházka růžovým sadem. Může velmi snadno přijít cokoliv daleko horšího! Chápu, že pan Stropnický má snahu navodit pocit, že největší nebezpečí plyne z Ruska. Je to prvotní zájem mainstreamu, který je nalinkován a nemůže tedy jinak.

Postup vlády je jistou predikcí vojenského střetu a důkazem toho že vládní představitelé a lidé zainteresovaní vědí mnohem víc, než je národu sdělováno. Tomu odpovídá i fakt, o kterém v tisku proběhla jen kratičká zpráva, že stát navyšuje strategické zásoby trvanlivých potravin a konzerv.

Bylo by dobré říci lidem konečně pravdu!

 

Oldřich Rambousek

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Několik poznámek k výtečnému vystoupení ministra obrany pana Stropnického v poslanecké sněmovně k brannému zákonu.

  • Pan Stropnický nemá v tolika letech svůj vlastní selský rozum – já bych se za to i styděl. Musí poslouchat nařízení jiných,co říkat,co si myslet a co dělat. To je smutný. A tak tu bejvalo kdysi (za socialismu) krásně. ALE TO NEVADÍ!!! Každý vždycky dojel na to svoje. A ani tentokrát to jinak nebude. Náš národ (myšleni jsou obyčejní smrtelníci) se ale nedá. Ať už jde o „uprchlíky“ nebo o tzv. Nový světový řád.

  • · Edit

    Pane Rambousku ! Toto je napsano vysoce inteligentně ! Samozřejmě přeposílám s chutí dál !

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*