Nejdůležitější boj 21. století je boj proti globalismu!

Nejdůležitější boj 21. století je boj proti globalismu!

Deep state, jinými slovy světová elita, jejíž napřaženou pěst, ale nikoli jediný důležitý hráč, je George Soros, vděčí za svou neformální moc hlavně své neustále exponenciálně rostoucí a ohromující úrovni finančních zdrojů.

Tato mocná skupina, tvořená především finančně-ekonomickými elitami, navazuje kontakty a uplatňuje vliv na ostatní v politické, kulturní, vědecké sféře, jakož i na národní elity.Jejím základním cílem je transformovat způsob, jakým tři nejdůležitější subsystémy zemí – trh, stát a společnost – fungují ve vnitrostátních rámcích zakotvených v rámci nadnárodního světového řádu, s výhradou cílů globálního trhu.

Rovnováha trhu, státu a společnosti byla původně založena na skutečnosti, že všechny tři sféry mají svou vlastní logiku a způsob fungování, které se v rámci daného národního státu vzájemně vyvažují a omezují – za předpokladu kapitalistických ekonomických a demokratických politických vztahů. Je to touha globální finanční elity, která se v posledních třiceti až čtyřiceti letech rozvinula k rozpadu a radikální transformaci právě této rovnováhy v souladu s nadnárodními cíli.

Zaprvé, na klasickém místním (národním) trhu aktéři udržují zisky ve vnitřním cyklu, ale nadnárodní trh vytvořený globální elitou již primárně a rozhodně generuje zisky pro globální hráče a přesouvá bohatství za hranice států.

Zadruhé, globální elita posouvá fungování státu od veřejného blaha ke službě „soukromého blaha“. Na jedné straně se to odráží ve snahách, jako je outsourcing veřejných úkolů, mimo jiné ve formě partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).

Řečeno jinak, myšlenka ​​řádné správy věcí veřejných je nově definována, co nejúžeji omezuje atributy tradičního státu a stále více přenáší úkoly vlády na účastníky trhu, společnosti a podniky.

Za třetí, občanskou společnost drží pohromadě normy, zvyky a společenská morálka, které jsou také pilíři národa. Cílem globální elity v této oblasti je přeměnit a změnit stávající, staletími prověřené normy, vztahy mezi lidmi a rodinou v pravý opak toho, čím jsou, a prostřednictvím toho nahradit soudržné, společné hodnoty ​​individualitou a absolutizací individuální svobody.

Pokud tyto vědomé a plánované transformační procesy vedené globální elitou dosáhnou svých cílů v 21. století, systém založený na rovnováze subsystémů trhu, státu a společnosti se rozpadne a národní státy a demokracie se zároveň rozpadnou, podřízeny větší nadnárodní jednotě, v níž ztratí svůj charakter, operační logiku a soudržnou moc.

Musíme se tomu postavit vší silou; tento boj je možná nejdůležitější výzvou 21. století.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Svoboda a demokracie zrušeny

Svoboda a demokracie zrušeny

Svět se změnil. Pamatujeme dobu, kdy byly Spojené státy považovány za nejstabilnější demokracii, kde si…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*