Neférová hra evropských politiků k problému uprchlíků.

Neférová hra evropských politiků k problému uprchlíků.

V současné době se šíří zprávy o záměru nadnárodních aktérů a politiků EU přijímat a rozmisťovat v zemích EU uprchlíky z afrických a asijských zemí. Kvóty pro rozdělení uprchlíků chtějí stanovit podle klíče, tj. podle počtu obyvatel v jednotlivých státech a jednotlivé státy to prostě musí akceptovat. V případě ČR musíme v příštím roce přijmout 10 000 uprchlíků.

Nárůst uprchlíků způsobuje velká chudoba, klimatické změny, lokální války, vysoká populace, zaostalost ekonomik a další faktory. Tento stav má na svědomí hlavně stoletá kolonizace, uskutečňovaná státy Evropské unie a otrokářství, které vzkvétalo i v USA. Po Druhé světové válce v těchto zemích zapustil kořeny neokolonialismus, rabování přírodních zdrojů pokračuje a je častou příčinou lokálních válek, natolik chamtivost finančních elit nezná mezí. Na této tragédii zase profituje militaristická lobby a podněcovatelé nepokojů, zneužívající národní, etnické a náboženské cítění obyvatelstva! Na tomto nekoloniálním procesu se zúčastňují země západní Evropy a finanční ziskyz těchto antihumánních aktivit mají rozhodující podíl na bohatství západního světa.

SYRIA-CONFLICT

Vojenské intervence USA a NATO v zemích – Irák, Libye, Sýrie, Afghánistán a dalších – jsou především vedené v zájmu finančních elit a nastolení dominance USA, což přineslo tamním národům katastrofu. Kromě zničení infrastruktury a statisíců lidských obětí jsou obyvatelé vystavení hladomoru, nemají se kde podít a stávají se z nich utečenci. OSN nedávno oznámila, že je nemá čím nakrmit! Část těchto zoufalců utíká přes Středozemní moře do Evropy s nadějí přežití. Tento rok se přeplavilo do Evropy cca 150 000 uprchlíků, za dramatických okolností se utopilo nejméně 4000 osob.

Podotýkám, že civilizované lidstvo by mělo tímto nešťastníkům pomoci a mělo by odstartovat účinnou humanitární akci!

Neférové je ale umístění uprchlíků v zemích bývalého východního bloku, jelikož tyto státy nenesou žádnou vinu, nekolonizovali africká území, neprofitovali na přírodních zdrojích a tímto jsou zákonitě chudobnější než západní země.

Oproti tomu, státy západní Evropy několik staletí kolonizovali africké země, země přední Asie a profitují z nich dodnes. Jsou o mnoho bohatší a mají daleko vyšší HDP!

Uprchlíci jsou poměrně na nižším stupni společenského rozvoje, jsou odlišného náboženského vyznání i jiné kultury. Malá část tohoto etnika –fanatici- mohou způsobit svým extremismem nedozírné tragédie v EU. Vysoká porodnost muslimek ve Francii činí 8 dětí a porodnost Francouzek je okolo 1,3 dětí – průměr v Evropě je přibližně stejný.


Tato statistika nám říká, že za pár desetiletí se může v Evropě aplikovat zákon Šarija! Utečenci také mohou ve zvýšené míře způsobit šíření obzvlášť nebezpečných nemocí.

Vycházejíc z této situace si myslím, že problém uprchlíků by se dal řešit racionálně s kompromisem. Evropany by měl inspirovat moudrý návrh bývalého německého kancléře (myslím Helmutha Khola): „Je lepší utratit dvě marky venku, než dát jednu marku imigrantovi v Německu.“ Z toho vyplývá, aby bohaté západoevropské země a USA vytvořili peněžní fond a odstartovali zvýšení kvality života v zemích zasažených chudobou! Pod přísným dohledem OSN pacifikovat korupci a vyvolávání vojenských konfliktů, což minimalizuje počty imigrantů.

Problém uprchlíků je dědictví kolonizace a neokolonizace, které musí být napraveny hlavně ze strany zemí západní Evropy. Státy bývalého východního bloku se taktéž dostaly před 25 lety do pozice kolonie – rozpad průmyslu, polnohospodářství, levná pracovní síla, zpřístupnění trhů, na odbyt produktů západní produkce.

Tyto skutečnosti evropští politici ignorují a chtějí nám uštědřit další ránu pod pás!

Ing Richard Novák

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články