Nechcete být za blbce?? Nevěřte proto v pravdu a lásku, čest, právo, poctivost, či spravedlnost.

Nechcete být za blbce?? Nevěřte proto v pravdu a lásku, čest, právo, poctivost, či spravedlnost.

V politice tyto atributy nemají místo.

Každý národ a každý člověk je natolik chytrý, nakolik je mu umožněno stát se vzdělaným.

Vzdělání má pro drtivou většinu společnosti kořeny v tom, že chodíme do školy, ale právě tam spočívají klíčové překážky k tomu, aby se člověk stal skutečně vzdělaným. Ostatně nejvíce je to viditelné na současné mladé generaci, která cca od roku 1995 započala vzdělanostně degenerativní proces. Je pravdou, že probíhaly určité reformní procesy ve školství, ale ty bohužel přinesly ony vzdělanostní propady. Je pravdou, že počty vysokoškoláků ve společnosti značně vzrostly, ale řekněte sami-jsou skutečně použitelní??? Jsou vzdělaní v realitě anebo v bludech, které jim na školách vštěpují jako jedinou možnou pravdu??? Je smutné, že jde především o ty bludy.Poslanecká sněmovna zase deformuje myšlení starších generací a na svých zasedáních nám předvádí to nejdražší divadelní představení na světě. Toto se děje především v zemích, které nemají politickou úroveň a jsou v podřízeném a méněcenném postavení vůči zemím, jenž se řadí mezi velmoci a týká se to především segmentu všeobecného školství. Normativy, dle kterých probíhá výuka, jsou v rukách ministerstva školství a organizací na něj navázaných /viz Cermat/, ale tyto musejí splňovat normativy stanovené EU. Poněkud odlišný formát mají školy elitní a čistě soukromé. Na financování takovéto výuky však běžný občan, i když jde o jeho děti, nemá prostředky a právě zde dochází k onomu dělení na vysokoškoláky hloupé a na ty skutečně vzdělané – vycházející ze skutečné reality světa.

Dost možná zatím nechápete. Začal jsem tak trochu oklikou pro lepší pochopení.

Všichni z nás jsou den, co den masírováni z médií, parlamentu, vlády a od neziskovek, co všechno musíme, a co je prý to skutečně správné. Říkají nám, co máme jíst a pít, čím máme topit, v čem jezdit, jak bydlet, či z čeho je nutné platit daně a hlavně – chovat se ekologicky, neboť dochází ke globálnímu oteplování planety. Nelze si v tomto směru nepovšimnout, že o těchto záležitostech nás poučují čím dál tím mladší cucáci, kteří ještě nic nedokázali a skutečná, poctivá práce jim smrdí. Navíc pouze papouškují naučené fráze, kterým mnohdy ani oni sami nerozumí a díky svému chabému vzdělání ač mají třeba vysokoškolský diplom, jim uniká skutečná realita a fakta. Milion chvilek je tohoto stavu zářným příkladem, ale týká se to i ekoteroristů ze strany zelených a mnoha dalších organizací naši vládu a parlament nevyjímaje. Svými nesmysly nás účelově odvádí mimo realitu, abychom nechápali prvopodstatu zásadních dějů a ve výsledku všemu drželi hubu a jen platili.

Celý svět a to jak politicky, tak ekonomicky stojí na ropě. Tato komodita je nejdůležitější ze všech komodit na světě. Nejenom, že vytváří extrémní zisky majitelům ekonomické formace v tomto segmentu, ale také udržuje lidstvo při životě. Bez ropy by tu přibližně 5-6 miliard lidí vůbec nemohlo existovat. Ropný průmysl má však problém a ví se o něm už poměrně dlouho. Občanská veřejnost je udržována v klidu nesdělováním klíčových informací a jsou cíleně vytvářeny imaginární problémy, jenž slouží k odvádění pozornosti. O skutečném stavu věcí má povědomost jen hrstka vyvolených.

Proč myslíte, že se tolik hovoří o takzvané ekologii a přechodu na alternativní zdroje energií. Nejde o ekologii, ale o uvolnění tlaku na spotřebu ropy. Státy vyvážející ropu už nejsou plnohodnotně schopny pokrývat poptávku po ropě. Kvoty omezující těžbu ropy jsou jen imaginární a mají dávat méně vzdělaným odpovědi. Struktura využití ropy vypadá takto. 80 % ropy je v současnosti využíváno jako palivo a zdroj energií. 20 % ropy jde do průmyslu k dalšímu zpracování třeba na výrobu plastů, kosmetiky, léků nebo barev. Omezit ropu v průmyslu má velké dopady do ekonomik států a mohla by být zásadně ohrožena výroba, což by následně vytvořilo zásadní tlak na politiku zaměstnanosti a následně na sociální smír. Proto se tlak na spotřebu ropy odráží spíše v segmentech paliv, neb ty lze snáze nahradit a to palivy alternativními. Z tohoto lze dovodit současný tlak na elektromobilitu, či solární elektrárny. Navíc, a to je zásadní věc – nejvíce za toto zaplatí spotřebitelé /obyčejní lidé/ a nikoliv majitelé ekonomické formace. Nejde tu vůbec o ekologii, ale o nutnost snížit spotřebu ropy, neb jí není dostatek.

Proč takový tlak na výměny zdrojů lokálního vytápění a omezování spotřeby fosilních paliv?? Ekologie??? V silně průmyslových lokalitách ano, ale v globálu ne. Co je však tedy za tím?? Víte z uhlí lze vyrábět syntetický benzín a ten bude potřeba více, než vyhřátý domeček rodiny.

Mluví se o globálním oteplování a vlivu člověka na něj. Blud to je a na velmi diskutabilních základech. Planeta země se neustále vyvíjí a tento proces je neustále v běhu. Určité fáze planetárního vývoje se v určitých cyklech mění a také proto zde na zemi bylo kdysi mnohem tepleji, ale také chladněji. Byla i období extrémní vzdušné vlhkosti a období, kdy byla koncentrace CO 2 mnohem vyšší než je v současnosti a to na planetě nebyl ani člověk!! Kdopak ty koncentrace tedy způsobil, když tu člověk nebyl??? Nutno i říci, že při oněch značných koncentracích CO2 byla naše planeta plná zeleně, což bylo vědecky prokázáno.

Teploty současnosti jsou vysoké – pravda. Ne však vinou člověka!! Berte prosím v potaz poměrně velkou odchylku náklonu zemské osy. Ta má velký vliv na změně klimatu. Dále je ve hře posun magnetických polů země. Magnetické poly jsou v současnosti o 1000 až 1500 Km jinde než by měly být. A srážkové deficity??? Tyto jsou ovlivnitelné. Manipulace s počasím není ničím novým. Už Hitler a jeho vědci pracovali na těchto projektech. Osévání mraků je známou záležitostí, ale není to nic proti vlivu zařízení HAARP. Pozor – nevlastní jej jen USA, ale i Rusko, Čína a několik málo dalších zemí. Tímto zařízením lze modifikovat ionosféru a to vysíláním energeticky nabitých částic, které ovlivňují běžné procesy probíhající v ionosféře ve smyslu tvorby, či eliminace srážkových pásem. Lze tedy dovozovat, že Evropu trápící sucho má možná souvislost s modifikovaným počasím skrze HAARP. Bohužel to nebylo zatím prokázáno. Chemtrails také kdysi bylo tajeno a bylo těžko prokazatelné. Mnozí lidé a vědecké kapacity tvrdili, že jde o konspiraci. A dnes?? Některé vlády už chemtrails dokonce přiznaly a i skrze chemtrails lze ovlivňovat počasí nebo zkracovat uměle lidem délku života rozprašováním toxických oxidů vyvolávajících rakovinu, či jiné choroby.

V jistém smyslu je snaha o eliminaci lidské populace pochopitelná. Množství lidí na planetě v přímé úměrnosti ovlivňuje i spotřebu energií a to je to, o čem je řeč. Energií a potažmo ropy. Každý chce auto, byt, televizi, pračku či topit. Jádro problému tvoří nejméně mladí lidé a lidé ve středním věku. Ač je to hnusné, tak problém tvoří lidé staří a nemocní /ekonomicky nevýkonní a nevyužitelní přičemž spotřebu mají/. Zde vzniká deficit finanční i energetický. Kdyby čistě hypoteticky zmizeli ze světa všichni lidé nad 50 let, tak by nastal všude značný ekonomický růst a blahobyt, jenž by byl omezován pouze nenažraností mocenských struktur. Všude se mluví o nutnosti růstu porodnosti, což vám může připadat v rozporu s růstem počtu obyvatel. Mladí jsou však potřeba, neb ti budou pracovat, kdežto staří už nemohou a nikdy nebudou. Pro toto by se mnozí lidé těch starých rádi zbavili. Z morálního hlediska je však takovýto přístup odporný. Kapitalismu však na lidském životě pramálo záleží. Nutno si ale uvědomit, že toto řešení by bylo pouze opět dočasné a časem by se problém opakoval. Trvalé řešení však neexistuje – tedy krom kompletního zániku lidstva.

Je mnoho lidí, kteří spatřují budoucnost v jaderné energii. Ano je to pragmatické řešení, ale pouze do té doby, dokud se lidé budou chovat normálně. Docela mě baví ty bláboly o tom, že jaderná energie je nebezpečná a proto se ve světě zavírají jaderné elektrárny. Nevěřte tomu. Bezpečnostní systémy jsou natolik sofistikované, že i selhání lidského faktoru je mizivé. Skutečný problém je vojenského charakteru. Každá země, která má jaderné elektrárny má na svém území vlastně jaderné nálože a těch se místní mocipáni bojí. Je totiž faktem, že veškerá jaderná zařízení ve světě jsou zmapována a vojenské velmoci mají koordináty jejich pozice zadány v počítačích. Na pozice těchto zařízení jsou zaměřeny a nasměrovány jak jaderné, tak konvenční rakety. Nutno říci, že například v České republice máme jaderné elektrárny a způsobit u nás nukleární katastrofu je velmi snadné a to přitom za použití konvenčních střel. Na nás nikdo nemusí pálit jaderné hlavice, neb my máme vlastní nálože. Tohoto se zaleklo Německo, a proto se snaží jaderné elektrárny zrušit!! Francie činí totéž. Oni vědí více než my a tak se jistí s předstihem.

Co říci závěrem??? Rád bych řekl něco pozitivního, ale bohužel lidstvo kráčí rychle do maléru. Politicky je tento problém neřešitelný. Můžeme použít leda filozofické úvahy a to je asi tak vše. Je úplně jedno, jestli v čele naší země je Babiš, Zeman nebo někdo úplně jiný. Stejně budeme muset poslouchat diktát jiných. Samozřejmě mě to štve stejně jako vás, ale rád bych jednou odešel z tohoto světa v pravdě.

Byl bych proto rád, aby si politici nechali své žvásty na doma a říkali lidem pravdu. Ani demokracie dle Mináře nám nepomůže a milion chvilek pro demokracii??? Co to je??? Blb vedle blba, huba plná lží a ručičky dozadu. Takových tu máme na scéně mrtě a dalších žvanilů nám netřeba.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*